ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, Χωρίς κατηγορία|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται, σε συνοπτικό διαγωνισμό «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία και κλάδεμα-κοπή δέντρων ύψους άνω των 8 m», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 59.138,39€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 77/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

77 OE

Comments are closed.

Close Search Window