ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η με αριθμ. Πρωτ. 551/33033/18-02-2019 (ΑΔΑ:65Θ74653ΠΓ-ΖΩ2)απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά στη τροποποίηση της 4075.182059.31.12.2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020.

Σημειώνεται πως η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκληση πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 28 Φεβρουαρίου 2019 (28/02/2019) έως και 28 Μαρτίου 2019 (28/03/2019)

Δείτε την πρόσκληση από ΕΔΩ

Comments are closed.

Close Search Window