ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Στο πλαίσιο των προσκλήσεων που αφορούν  τις ηλεκτρονικές υποδομές και θα αρχίζουν να δημοσιεύονται τα επόμενα χρόνια σχεδιάστηκε από τη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής η Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Αγρινιου 2019-2024.

Η αρχή έγινε το 2016 όταν ο  Δήμος Αγρινίου με το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης καθόρισε το πλαίσιο και τις φιλοδοξίες του ώστε να πρωτοπορήσει ως μία «πράσινη», «βιώσιμη» και «έξυπνη» πόλη, εστιάζοντας σε δύο γενικούς στόχους:

Α) Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη – Κοινωνική Συνοχή

Β) Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και εξοπλισμός της πόλης

Η Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Αγρινίου αποτελεί τον οδικό χάρτη και το πλαίσιο για την ψηφιακή ανάπτυξή του. Σε εναρμόνιση με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική θέτει το όραμα και εξειδικεύει τους τομείς παρέμβασης στους οποίους θα πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια έτσι ώστε ο Δήμος, με ορίζοντα το 2024,  να ενταχθεί με αξιώσεις στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη. Είναι ένας χάρτης πορείας για το πώς μπορούμε να το επιτύχουμε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Δήμος Αγρινίου ανοίγει τη δημόσια διαβούλευση για την υποβολή προτάσεων επί της Ψηφιακής Στρατηγικής 2019-2024.

Η Ψηφιακή Στρατηγική έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρίνιου  www.cityofagrinio.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως τις 15-03-2019. είτε συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής προτάσεων και αποστέλλοντας το στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpop@agrinio.gr,  είτε αποστέλλοντας τις προτάσεις τους στην ταχυδρομική διεύθυνση :

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Δαγκλή 27

301 31 ΑΓΡΙΝΙΟ

Συνημμένα :

  1. Ψηφιακή Στρατηγική Δήμου Αγρινιου
  2. Έντυπο Υποβολής Προτάσεων

Comments are closed.

Close Search Window