ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

ΘΕΜΑ: ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ

“ΑΓΑΠΩ ΤΑ ΖΩΑ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ”

 Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες – ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς για τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες ορίζονται από τον Ν. 4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4235/2014.  Η συνεργασία και η υπεύθυνη στάση των δημοτών είναι πολύ σημαντική και  απαραίτητη τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το αποτέλεσμα των ενεργειών που κάνει ο Δήμος Αγρινίου για την επίλυση του προβλήματος της εγκατάλειψης και του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των αδέσποτων ζώων.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Όλα τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς, που υπάρχουν στο ευρύτερα όρια του Δήμου Αγρινίου, πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση (microchip), αντίγραφο της οποίας πρέπει να προσκομίζεται στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (τηλ: 26413-63452-55). 
  • Ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του (ανάλογη εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου), καθώς και να μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης. 
  • Όλα τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς πρέπει να είναι εμβολιασμένα κατά της λύσσας (ο εμβολιασμός πραγματοποιείται μόνο από κτηνίατρο). 
  • Ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους, εκτός αν πρόκειται για σκύλους βοηθείας. Επιπλέον οφείλουν να σέβονται το άρθρο 21 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου (υπ΄αριθμ. 246/2015 απόφαση ΔΣ).
  • Ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει να μεριμνά για τη στείρωσή του, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων και αφορούν είτε τον ίδιο (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς, που έχει δηλώσει στο όνομά του (όπως θάνατος, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη), το αργότερο εντός 15 ημερών από τη μεταβολή, με σκοπό να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Η απώλεια ζώου πρέπει να δηλωθεί εντός 5 ημερών.
  • Ο περίπατος του σκύλου γίνεται πάντα με συνοδό και ο σκύλος δεν πρέπει να εξέρχεται ελεύθερα από τον χώρο του ιδιοκτήτη του ή να εισέρχεται σε άλλους χώρους. Για την αποφυγή ατυχημάτων ο ιδιοκτήτης υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να έχει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. 
  • Ο ιδιοκτήτης σκύλου ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκαλείται από το ζώο σε τρίτον, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Α.Κ
  • Οποιοδήποτε ζώο συντροφιάς δεν έχει κατοικία ή βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό του θεωρείται αδέσποτο. Σκύλος που περισυλλέγεται από το συνεργείο του Δήμου και αποδεικνύεται ότι έχει ιδιοκτήτη θα επιστρέφεται σε αυτόν αφού του επιβληθούν οι διοικητικές κυρώσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία.
  •  Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων των υποχρεώσεων ως προς τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.

 Παράλειψη των παραπάνω επιφέρει πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων.

Comments are closed.

Close Search Window