ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ο προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών  οικονομικού έτους 2019 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο  Δράσης του Δήμου Αγρινίου.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό έντιμο που αποτυπώνει ξεκάθαρα την πολιτική της Δημοτικής Αρχής :  «Με αίσθημα ευθύνης  σας παρουσιάζουμε έναν προϋπολογισμό με αναπτυξιακή προοπτική και κοινωνικό χαρακτήρα.

Η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει ότι σέβεται τον πολίτη, το δημόσιο χρήμα και την πόλη.  Στρατηγική επιλογή μας είναι τα χρήματα του δημότη να επιστρέφουν σε αυτόν με τη μορφή  έργων που βελτιώνουν τις υποδομές αλλά και την καθημερινότητά του.

Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό έργων. Το Αγρίνιο με σκληρή δουλειά και νοικοκύρεμα  έθεσε τις βάσεις για έργα υποδομής. Με επίμονη προσπάθεια καταφέραμε να εξορθολογήσουμε  τα οικονομικά και να αποδώσουμε θετικό πρόσημο. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία.  Ο προϋπολογισμός του 2019 παρουσιάζει σε σχέση με το 2018 αύξηση και  καλύπτει όλες τις απαιτούμενες  ανάγκες αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα έσοδα.

Τα στοιχεία που παραθέτουμε είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς που, με ακραίο πολιτικό καιροσκοπισμό, παραπληροφορούν τους πολίτες όσον αφορά την πορεία των οικονομικών του Δήμου.

Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί μέσα σε ένα ασφυκτικό, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση,  περιβάλλον καταφέραμε να χαράξουμε αναπτυξιακή πολιτική και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας προωθώντας έργα υποδομών.

Πιστεύω ότι δικαιώθηκαν κόποι, προσπάθειες και ατέλειωτες ώρες δουλειάς. Θέλω να ευχαριστήσω τόσο τους Αντιδημάρχους και την δημοτική ομάδα όσο και τις δημοτικές υπηρεσίες και τους υπαλλήλους για την προσήλωση τους στον στόχο μας».

ΠΙΝΑΚΑΣ Ν1     Συνοπτικός Πίνακας  Εσόδων –Εξόδων  2019

 

 

  ΕΣΟΔΑ 2019  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΟΔΑ  2019 ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΕ ΑΞΙΑ σε € Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΕ ΑΞΙΑ σε €
ο ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 19.154.866,15 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24.258.036,78
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 22.592.252,51 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23.557.097,57
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) 1.987.198,96 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 18.626.682,75
3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 8.736.224,79 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 644.682,90
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 8.898.944,00  
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.717.013,59  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 67.086.500,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 67.086.500,00

Comments are closed.

Close Search Window