ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Eθνικής Οδού Αγρινίου-Αντιρρίου & Στ. Τσιτσιμελή,ΤΚ 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ

Τηλ.: 2641363450,-526,  ΦΑΞ: 2641363527

Eνημερώνουμε τους παραγωγούς πωλητές υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών και πλανόδιου), ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/13-11-2017  και του Ν.4582/2018 άρθρο 84 παρ.1, (που εκδόθηκε στις 11-12-2018), για την ανανέωση των αδειών τους, δεν απαιτείται πλέον η «ασφαλιστική ενημερότητα», στα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να προσκομίσουν.

Κατόπιν των ανωτέρω,   από το Τμήμα μας διατίθεται η σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση προς συμπλήρωση, στην οποία αναφέρονται τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

   Υπενθυμίζουμε ότι για την ανανέωση της άδειας, οι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου, δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 του Ν. 4497/2017 (ημερήσιο τέλος).

Comments are closed.

Close Search Window