ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Η παρέμβαση αφορά την ολοκλήρωση-συμπλήρωση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού στις οδούς : Δυρού, Ανώνυμη οδό στην Τ.Κ. Παντάνασσας, Αεροδρομίου στην Τ.Κ. Δοκιμίου, του φωτισμού του Γηπέδου στην Τ.Κ. Δοκιμίου, και του Γηπέδου Μπάσκετ & Βόλεϊ στον εξωτερικό χώρο του Παπαστρατείου Εκπαιδευτηρίου.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ε.Σ.Υ.

Γ.Σ.Υ.

Σ.Α.Υ

Φ.Α.Υ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Comments are closed.

Close Search Window