ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 16.000.000 ευρώ που αφορούν στην βελτίωση των υποδομών υδροδότησης και αποχέτευσης ενέταξε ο Δήμος Αγρινίου στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι. 

Ειδικότερα η ΔΕΥΑ Αγρινίου υπέβαλλε δύο προτάσεις. Η πρώτη στον άξονα προτεραιότητας: Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»  η οποία περιλαμβάνει :

  1. Αντικατάσταση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Μακρυνείας προϋπολογισμού 800.000,00€ πλέον ΦΠΑ
  2. Αντικατάσταση τμημάτων κεντρικών αγωγών μεταφοράς και διανομής προϋπολογισμού 1.575.000,00€  πλέον ΦΠΑ
  3. Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότησης από το χείμαρρο Ζέρβα έως την θέση «Πεταλάς», προϋπολογισμού 1.200.000,00€ πλέον  ΦΠΑ
  4. Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων τηλεελέγχου –τηλεμετρίας σε αντλιοστάσια και δεξαμενές της ΔΕΥΑ Αγρινίου προϋπολογισμού 440.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Η δεύτερη πρόταση στον άξονα προτεραιότητας: Βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας λυμάτων «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπογείων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» και  θα αφορά στην κατασκευή έργων αποχέτευσης στους οικισμούς περί της λίμνης Τριχωνίδας προϋπολογισμού 11.800.000,00€ συν ΦΠΑ.

Πρόκειται για  δύο σημαντικά έργα τα οποία επιλύουν θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου  όπως τόνισε  ο  Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί ο Δήμος Αγρινίου πέτυχε  τη μέγιστη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα  Φιλόδημος Ι.  Δίνουμε προβάδισμα σε έργα υποδομής  έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Με τα συγκεκριμένα έργα εκσυγχρονίζεται το δίκτυο  ύδρευσης με την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων αγωγών  ενώ παράλληλα προωθούνται έργα που  εγγυώνται την υγεία των πολιτών και τη προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΥΑΑ για την άψογη συνεργασία καθώς και  τον Αντιπρόεδρο Μίμη Σκορδόπουλο που συντόνισε αποτελεσματικά την προσπάθεια».

Comments are closed.

Close Search Window