Οι παρακάτω χάρτες είναι ανοικτά δεδομένα (ελεύθερη χρήση)

Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS

1. Χάρτης πόλης Αγρινίου με τις οδούς και τον αριθμό απόφασης ονοματοδοσίας

Διαδραστικός: Αναζήτηση με όνομα οδού

2. Χάρτης πόλης Αγρινίου με οδούς και οικοδομικά τετράγωνα

Διαδραστικός: Αναζήτηση με αριθμό οικοδομικού τετραγώνου

3. Χάρτης και ευρετήριο οδών πόλης Αγρινίου σε μορφή PDF

Μπορείτε να τον εκτυπώσετε

4. Χάρτης πόλης Αγρινίου σε μορφή PDF
Μπορείτε να τον εκτυπώσετε

5. Χάρτης Δήμου Αγρινίου σε μορφή PDF
Μπορείτε να τον εκτυπώσετε

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (124/2019)
Τίτλος: “Ψηφιοποίηση των αποφάσεων ονοματοδοσίας, διορθώσεις, αντιστοίχιση και επικαιροποίηση όλων των οδών της πόλεως του Αγρινίου. Έκδοση σχετικού χάρτη πόλης Αγρινίου και ευρετηρίου”

Comments are closed.

Close Search Window