Για να υποβάλλετε ένσταση για κλήση που έχετε δεχθεί από τη Δημοτική Αστυνομία, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Δημοτική Αστυνομία, οδός  Γ. Καραππαπά 7, 1ος όροφος.

Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση της βεβαίωσης παράβασης (κλήση).

Comments are closed.

Close Search Window