Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Από την παρακάτω λίστα πρότυπων εντύπων μπορείτε να επιλέξετε το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε και να τα καταθέσετε στην Υπηρεσία μας.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  1. Αίτηση – Καταγγελία Πολεοδομικών Παραβάσεων
  2. Αίτηση για έλεγχο Επικίνδυνης Οικοδομής
  3. Αίτηση Αποδοχής Προστίμων του Ν. 2300/95, άρθρο 23, παρ6α.
  4. Αίτηση για Διαγραφή ή Αναστολή Είσπραξης Προστίμων
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος της Εγκ. 17/2012
  6. Αίτηση για έγκριση εργασιών για την άρση κινδύνου
  7. Αίτηση για έγκριση εργασιών για την καθαίρεση – απομάκρυνση αυθαιρέτων κατασκευών

Comments are closed.

Close Search Window