Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

Από την παρακάτω λίστα πρότυπων εντύπων και διαδικασιών μπορείτε να επιλέξετε το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε και να τα καταθέσετε στην υπηρεσία μας.

1. Έγγραφη ενημέρωση για εργασίες που δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. 

2.Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. 

3. Δικαιολογητικα – Στέλεχος για την έγκριση άδειας-δόμησης.

3.1 Αίτηση για έγκριση-άδεια δόμησης.

3.2 Στέλεχος έγκρισης-άδειας δόμησης.

3.3 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση φακέλου έγκρισης δόμησης.

3.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση φακέλου άδειας δόμησης.

4. Έγγραφη ενημέρωση παράτασης ισχύος -άρθρο 29 παρ. 6 Ν.4067/12(ΝΟΚ).

5. Γενική αίτηση.

6. Αίτηση ηλεκτροδότησης – υδροδότησης για άδειες που εκδόθηκαν μετά το 1983.

Comments are closed.

Close Search Window