Διεύθυνση: Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Μιχαήλ Τριαντάφυλλος
Τηλέφωνο: 2641363519 , φαξ: 2641029903, e-mail: miligini@agrinio.gr
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  1. Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
  2. Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαιρέτων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
  3. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
  4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
  5. Συντάσσει το Πιστοποιητικό Ελεγχου Κατασκευής (ΠΕΚ) μετά το τελικό έλεγχο του κτιρίου και το  πόρισμα του ελεγκτή δόμησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Από 18-1-2016 οι επιβλέποντες μηχανικοί θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις για ορισμό ελεγκτή δόμησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ

 

Comments are closed.

Close Search Window