Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊσταμένη:Μαρία Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο:26413 60585 , φαξ:2641363527, e-mail:mevaggelatou@agrinio.gr
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλούμε επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. Ευχαριστούμε.

1.Δικαιολογητικά για άδεια με την διαδικασία της αντικατάστασης

1.Αίτηση (Χορηγείται από την Υπηρεσία μας)
2.Υπεύθυνη Δήλωση ( Ν. 1599/86) στην οποία θα δηλώνεται ότι ως νέος κύριος του κατ/τος……..(είδος κατ/τος)……….. που βρίσκεται στην οδό……….. ………………. δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, δεν έχει γίνει επέκταση αυτού & ότι δεν έχει γίνει αλλαγή της χρήσης & ουσιώδης τροποποίηση των όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην………………
3.Έγγραφο(Ιδιωτικό συμφωνητικό, Σύμβαση, συμβολαιογραφικό έγγραφο κ.λ.π) το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση της επιχείρησης
4.Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ.
5.Παράβολο -185,00 € από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου
6.Την παλαιά άδεια για ακύρωση
7.Βιβλιάριο υγείας θεωρημένο από την δ/νση ΥΓΙΕΙΝΗΣ
8.Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητος.
9.Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος ή μεταβολής ******
10.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
11.Βεβαίωση πυροσβεστικής υπηρεσίας.
12.Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με το εξής περιεχόμενο. Ο/η κάτωθι υπογράφων/ουσα…………. δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ180/79, όπως αυτό ισχύει ( η ανωτέρω δήλωση είναι για κατ/τα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών & κέντρων διασκέδασης)
13.Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ( για περιπτώσεις που απαιτείται από τον Νόμο, όπως Κομμωτήριο, κρεοπωλείο κ. λ. π)
14.Σε περίπτωση άδειας μουσικής, την παλιά άδεια μουσικής, .βεβαίωση ΑΕΠΙ, παράβολο 75.00 €

Τα παραπάνω δικαιολογητικά ισχύουν αποκλειστικά εφόσον δεν έχει γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων λειτουργίας αυτού, και είναι όπως έχει εκδοθεί η αρχική του άδεια.

Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι όροι λειτουργίας απαιτούνται δικαιολογητικά από την αρχή για νέα άδεια.

Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου οφειλές προς αυτούς (άρθρο 285 ν.3463/06)
Αρχεία:

Έντυπο αίτησης – 40.5 KB

2.Δικαιολογητικά για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

1.Διάγραμμα της περιοχής στο οποίο θα σημειώνεται η ακριβής θέση του κατ/τος
2.Παράβολο 185,00 € από την Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
3.Βεβαίωση της πολεοδομίας για την χρήση γης.
4.Φωτ/φο ταυτότητας.
5.Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή απόφαση γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών ότι είναι επιτρεπτή η συγκεκριμένη χρήση.
6.Αντίγραφο εταιρικού (εάν πρόκειται για εταιρεία )

Η άδεια ίδρυσης χορηγείται σε προθεσμία ενός μηνός από την κατάθεση της αιτούμενης αίτησης & αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Αρχεία:

Έντυπο αίτησης – 37.5 KB

3. Δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ΑΙΒ – 8577/83 Υγειονομική Διάταξη

1.Άδεια οικοδομής (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
2.Τέσσερα Σχεδιαγράμματα ( το ένα για την Πολεοδομία – κάτοψη & τομή μαζί ) ,( κλιμ.1: 50 – ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ -Θεωρημένα από την Πολεοδομία και θα αναφέρουν επάνω ότι το κτίριο είναι Νόμιμο & ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα- 10551/26-2-07 ΦΕΚ -246/07 ΚΥΑ), όπως είναι διαμορφωμένο το κατάστημα για λειτουργία ,συνολικό εμβαδόν κατ/τος ,ύψος κατ/τος, καθαρό εμβαδόν κατ/τος παρασκευστήριο, W-C, ψησταρίας, πάγκου, μπάρας, ταμείο, χώρος ορχήστρας – πίστας για Κέντρα Διασκέδασης, υπαίθριος χώρος αν υπάρχει για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ( τα μ2 για κάθε χώρο θα είναι σε πίνακα ). Για καταστήματα των άρθρων 37,38,39,40 πλήν Καφενείο – Μπάρ -Κέντρων Διασκέδασης , θα είναι το 50% της αίθουσας Νοητός χορισμένο για καπνιστές και ΜΗ καπνιστές με έντονο εξαερισμό ΥΙΠ/οικοθ.76017/29-7-02 Υ.Δ/ξη. Φ Ε Κ 1001/1-8-02
Ειδικά για Σούπερ Μάρκετ Ή Μικτά καταστήματα θα σημειώνονται και νοητός καθορισμένοι χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση κάθε τμήματος και αποθήκης .(15.00μ2 κάθε τμήμα)
Καθώς και τουαλέτες πέραν του κοινού & για ΑΜΕΑ
3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/ 86 , η οποία θα αναφέρει ότι δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ/τος 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
4.Βεβαίωση παραδοσιακού κρεοπώλη ή Δίπλωμα κρεοπώλη, όταν πρόκειται για άδεια κρεοπωλείου.
5.Βεβαίωση ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΉΣ Σύνδεσης από την 3η ΔΕΣΕ για κατ/τα που βρίσκονται σε Εθνικό Δίκτυο.
6.Άδεια ΑΣΚΗΣΗΣ επαγγέλματος όταν πρόκειται για ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ.
7.Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού αντί της βεβαίωσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα πληροί τούς όρους & τις προϋποθέσεις της πυρασφάλειας, πλήν κατ/των του άρθρου 1 του Π.Δ 180/79 όπου θα καταθέτετε βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. ( καφενείο -Μπάρ -καφετέρια -εστιατόριο -ταβέρνα κ. λπ.)
8.Μισθωτήριο θεωρημένο από την Δ. Ο. Υ.
9.Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας.( χορηγείται από την Δ/νση Υγιεινής )
10.Φωτοαντίγραφο απόδειξης ΔΕΗ
11.Βεβαίωση Δ. Ο. Υ περί ενάρξεως – μεταβολής ασκήσεως επαγγέλματος.
12.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
13.Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον ΔΗΜΟ είναι η μή ύπαρξη εις βάρος σας οφειλές , με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας & του διακανονισμού καταβολής αυτών ( άρθρο 285 Ν.3463/06).
14.ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤ/ΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 Μ2 υποχρεωτική ύπαρξη WC για ΑΜΕΑ ( Υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γοικ.94643/07 ΦΕΚ 1384/07)
15.Προκειμένου για Κέντρα Διασκέδασης εκτός των παραπάνω & α. Μελέτη ηχομονώσεως σε τρία αντίγραφα. β. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την ασφαλή & ακίνδυνη εγκατάσταση Γ. Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου -μηχανικού για την μηχανολογική εγκατάσταση τεχνητού αερισμού ικανή να ανανεώνει πλήρως και συνεχώς τον αέρα σε όλους τους χώρους & κυρίως στην αίθουσα πελατών Δ. Κάτοψη χώρου -θέσεων στάθμευσης 1: 6 , ήτοι μία θέση στάθμευσης για έξι καθίσματα .Ε. Βεβαίωση ΑΕΠΙ
16.Σε περίπτωση που θα κάνετε χρήση μουσικής πρέπει να καταθέσετε μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά αίτηση & παράβολο 75.00 € από την υπηρεσία του Δήμου & Βεβαίωση ΑΕΠΙ.
17.Για να γίνουν δεκτά τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.

Αρχεία
Έντυπο αίτησης – 39 KB

4.Άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και ειδικά διασκευασμένων τραπεζίων σε καταστήματα που έχουν εφοδιασθεί με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (με τα καταστήματα που καθορίζονται στο άρθρο 37 της ΥΙΒ/8577/83 [καφενείο-καφετέρια-μπαρ-κυλικείο])

1.Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
2.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία θα δηλώνει ότι το κατ/μά του δεν διαθέτει άλλη είσοδο ή έξοδο που οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, πλην της εξόδου κινδύνου και εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, ότι δεν θα τις απομονώσει με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να είναι ευεπιτήρητες.
3.Υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι από τον κανονισμό της δεν απαγορεύεται η λειτουργία κατ/τος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός ή διαχειριστής, υπεύθυνη δήλωση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της οικοδομής από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία κατ/τος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Προκειμένου περί οικημάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.
4.Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας). [Θα γίνεται έλεγχος από το αρχείο της υπηρεσίας μας για την εξακρίβωση της ισχύος του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση λήξης του, ο ενδιαφερόμενος όπως έχει υποχρέωση, θα προβαίνει στην ανανέωσή του].
5.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
6.Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). [Όπως το πιστοποιητικό πυρασφάλειας].
7.Αντίγραφο ποινικού μητρώου Δικαστικής χρήσης του ενδιαφερομένου από το οποίο να προκύπτει ότι: δεν έχει καταδικασθεί για: «αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το κεφ. Θ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκληματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το κεφ. ΙΓ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως, σωματικήν βλάβην εκ προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθημα, εκβίασιν, απάτην αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας του Ποινικού Κώδικος ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι’ανδήποτε έγκλημα κατά των ηθών» (Π.Δ.180/79).
8.Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος ή μεταβολής.
9.Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (ΦΕΚ) καταστατικού προκειμένου περί εταιρείας ή σωματείου.
10.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι δεν του έχει αφαιρεθεί οριστικά κατά το παρελθόν, εκδοθείσα στο όνομά του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, στην αντίθετη περίπτωση ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής.
11.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του κατ/τος.
12.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος (θεωρημένο φωτ/φο).
13.Φωτογραφίες τέσσερις (4) πρόσφατες.
14Για ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, δήλωση απογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ.

Προϋποθέσεις – Υποχρεώσεις

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.Στην κύρια είσοδο των επιχειρήσεων να αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα με την ένδειξη «Επιχείρηση Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου», καθώς και με ταυτόσημη ένδειξη ξενόγλωσση, εφόσον το επιθυμεί ο επιχειρηματίας.
2.Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του 1 του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ Α 46). Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, εάν παρήλθε 5ετία από την έκτιση ή την παραγραφή ή την δια χάριτος άφεση της ποινής.
3.Να μην του έχει αφαιρεθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου που έχει εκδοθεί επ’ ονόματί του. Αν του έχει αφαιρεθεί να έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της ποινής.
4.Εντός των αιθουσών των επιχειρήσεων αυτών να είναι αναρτημένες σε εμφανή σημεία δύο (2) τουλάχιστον πινακίδες, 0,50χ0,60 μ. και με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα με την ένδειξη «Απαγορεύεται η διενέργεια παιγνίων και οποιουδήποτε στοιχήματος».
5.Για την εγκατάσταση και λειτουργία των Η/Υ πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας:

α) Οι εγκατεστημένοι στα καταστήματα αυτά Η/Υ πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε εμφανή σημεία, με τη μορφή της εργοστασιακής τους παραγωγής, δηλαδή κεντρική μονάδα Η/Υ, οθόνη, πληκτρολόγιο, «ποντίκι». Δεν επιτρέπεται να είναι τοποθετημένοι σε κουβούκλια και συνδεδεμένοι με κονσόλες, χειριστήρια, κουμπιά (πλήκτρα) κ.λπ.
β) Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων «κωδικών πρόσβασης» (passwords) σε προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ, εκτός αυτών του server, οι οποίες είναι ευκρινώς καταχωρημένοι σε «ειδικό βιβλίο», το οποίο τηρεί στο χώρο του κατ/τος ο επιχειρηματίας ή ο προσωρινά υπεύθυνος και το παραδίδει στα ελεγκτικά όργανα, κατά τη διάρκεια και τη διαδικασία του ελέγχου.
γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση προγραμμάτων που αποκρύπτουν, διαγράφουν ή τροποποιούν αρχεία ή φακέλους του Η/Υ.
δ) Οι Η/Υ δεν επιτρέπεται να διαθέτουν κερματοδέκτες, κερματοδότες και οποιοδήποτε άλλο σύστημα εισαγωγής χρημάτων, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών κ.λπ.
ε) Δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεχειριστηρίου οποιουδήποτε είδους.
Στ) Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή παιγνίων σε internet ή σε internet sides που διαθέτουν παίγνια.
ζ) Όλοι οι Η/Υ θα πρέπει να είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο (Lan). Η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι εφικτή από όλους τους προς διάθεση Η/Υ της επιχείρησης.
η) Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους του επιχειρηματία ή του εκάστοτε υπευθύνου των καταστημάτων – επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, παραχώρηση – ενοικίαση δισκετών, cd κ.λπ, με ηλεκτρονικά παίγνια στους παίκτες – χρήστες των Η/Υ, για χρήση εντός του χώρου των καταστημάτων αυτών ή και εκτός αυτών, καθώς και η εκ μέρους των παικτών χρήση δικών τους δισκετών κ.λπ. με παίγνια στους Η/Υ του καταστήματος.

6.Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε περίπτωση προσθήκης, πέραν των αναφερομένων σε αυτή την άδεια, αντικαθίσταται με νέα άδεια.
7.Η χρέωση του πελάτη – χρήστη για την χρήση του εξοπλισμού της επιχείρησης βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χρονοχρέωση του Η/Υ. Απαγορεύεται κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή με τον πελάτη για χρήση του εξοπλισμού.
8.Οι επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ως μικτές, είτε θα ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας που ισχύει κάθε φορά για τα καταστήματα και επιχειρήσεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79, είτε θα σταματούν την πώληση προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά το πέρας του παραπάνω ωραρίου λειτουργίας. Οι «αμιγείς» επιχειρήσεις έχουν ελεύθερο ωράριο.

Σημείωση:

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να είναι του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών

(αμιγείς επιχειρήσεις ή μικτές μόνο με τα καταστήματα που καθορίζονται στο άρθρο 37 της ΥΙΒ/8577/83 [καφενείο – καφετέρια – μπαρ – κυλικείο])

1.Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
2.Μισθωτήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου. Προκειμένου περί μισθωτηρίου, πρέπει να προκύπτει η χρήση του μισθίου και η ισχύς του. Να είναι θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.
3.Οικοδομική άδεια. Φωτ/φο θεωρημένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.
4.Βεβαίωση κυρίας χρήσης, από την Πολεοδομία του Δήμου, ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παταριών είναι νόμιμοι και κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5.Κατόψεις 4 και τομές των χώρων και 2 τοπογραφικά. Θα συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό, ή υπομηχανικό, ή εργοδηγό, κλίμακας 1:50, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία, και θα απεικονίζονται σ’αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι, οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος-πλάτος-ύψος) και προορισμός του κάθε χώρου, (κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών καπνίζοντες – μη καπνίζοντες κ.λπ., το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδό του κατ/τος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών, ο οποίος θα καθορίζει χώρο 50% της αίθουσας για τους μη καπνίζοντες.) Οι χώροι αυτοί πρέπει να έχουν ειδικό μηχάνημα εξαερισμού εγκατάσταση συνεχούς και πλήρους ανανέωσης αέρος. Εξαιρούνται τα μπάρ και τα παραδοσιακά καφενεία.

Ι. Να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο.
ΙΙ. Εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, να επικοινωνούν αυτές (αίθουσες) μεταξύ τους ελεύθερα και να μην μπορούν να απομονωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να είναι ευεπιτήρητες.
ΙΙΙ. Η κύρια είσοδος του χώρου, να είναι και η έξοδός του, να βρίσκεται επί δημόσιας οδού και να μην υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος, που να οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, πλην της εξόδου κινδύνου.

Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το εμβαδόν αυτών, θεωρημένα από την Πολεοδομία του Δήμου Αγρινίου.

Εφόσον ο εξωτερικός χώρος ανήκει στο Δήμο Αγρινίου και επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτού, θα υποβάλλετε σχετική αίτηση στο Αρμόδιο Τμήμα και θα ενημερώνετε το Γραφείο Αδειών κατ/των. Όταν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή και εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, ότι από τον κανονισμό της πολυκατοικίας επιτρέπεται η χρήση του, ή εν ελλείψει κανονισμού η πλειοψηφία των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο συναινεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο αυτό. (Γενικά η χρήση του κοινοχρήστου χώρου από το κατ/μα να είναι επιτρεπόμενη).
Ο χώρος για τον οποίο αιτείται η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου πρέπει:
6.Βεβαίωση από την Πολεοδομία του Δήμου, εφόσον πρόκειται για αμιγή επιχείρηση, ότι είναι σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση γης.
7.Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:
*Αν είναι πολυκατοικία ή όχι
*Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του συγκεκριμένου κατ/τος.
*Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του κατ/τος.

(Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο).

8.Υπεύθυνη δήλωση, αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου αδείας του, και στην οποία θα αναφέρει: ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του υπό ίδρυση κατ/τος, εξασφαλίζει ακινδύνως την ηλεκτροδότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/66
9.Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας).
10.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) για το είδος καυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί (προκειμένου για μικτά καταστήματα).
11.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
12.Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.
13.Αντίγραφο ποινικού μητρώου Δικαστικής χρήσης του ενδιαφερομένου, από το οποίο να προκύπτει ότι: δεν έχει καταδικασθεί γιά: «αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το κεφ. Θ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκληματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το κεφ. ΙΓ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως, σωματικήν βλάβην εκ προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθημα, εκβίασιν, απάτην αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας του Ποινικού Κώδικος ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι’ανδήποτε έγκλημα κατά των ηθών» (Π.Δ.180/79)
14.Φωτογραφίες τέσσερις (4) πρόσφατες.
15.Παράβολο …………. euro το οποίο θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου, με υπηρεσιακό σημείωμα, που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας, εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. (Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.12172/22-3-2002 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος).
16.Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος. Φωτοαντίγραφο της έναρξης προσκομίζεται στην συνέχεια στην υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση του φακέλου.
17.Για Εταιρεία:

α) Εταιρικό ή Καταστατικό της Εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της (ακριβές φωτοαντίγραφο).

Εάν στο καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζεται ο εκπρόσωπός της, οφείλει με πράξη της να ορίσει έναν από τους Εταίρους της, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την τήρηση των Αστυνομικών Υγειονομικών και λοιπόν διατάξεων.

β) Το Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση της σύστασης της Εταιρείας. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση, θα προσκομίζονται εκτός από το Καταστατικό και 1) άδεια σύστασης εταιρείας από τη Νομαρχία Αιτωλ/νιας, 2) διπλότυπο της Δ/νσης Εμπορίου πληρωμής των τελών για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. (Πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα).

γ) Αστυνομική ταυτότητα (φωτ/φο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. των μελών του Δ.Σ., ομοίως και για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, των μελών του Δ.Σ., καθώς και για τις Ο.Ε., Ε.Ε.

δ) Βιβλιάριο υγείας (φωτ/φο θεωρημένο), όλων των εταίρων ως ανωτέρω.

ε) Ποινικό μητρώο, όλων των εταίρων ως ανωτέρω.

Εάν την άδεια αιτείται Σωματείο, η αίτηση θα υποβάλλεται από τον Πρόεδρο και θα συνυπογράφεται από τον ορισμένο από το Δ.Σ. υπεύθυνο του οποίου τα στοιχεία θα αναγράφονται στην αίτηση. Η ισχύς της άδειας αυτής παύει αυτοδικαίως στην περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Προέδρου, από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια.
18.Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης: Βεβαίωση της αρμόδιας τεχνικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύον Εθνικό δίκτυο (3η ΔΕΚΕ), ως και το Επαρχιακό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας), έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών (άρθρα 24 και 32 Β.Δ. 465/70).
19.Αν το κατ/μα πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
20.Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού, για τα καταστήματα τύπου μπαρ, στην οποία θα δηλώνεται ότι η απόσταση αυτών δεν είναι κάτω των 50 μέτρων από την είσοδο σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ιερών Ναών.
21.Για αλλοδαπούς:
*Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς: απαιτούνται θεωρημένα αντίγραφα ισχυρής άδειας παραμονής και άδειας εργασίας ή,
*Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της ΕΟΚ.
*Επίσης αντί αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου, οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της εντιμότητας αυτών, το οποίο έχει εκδοθεί από αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης και δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Π.Δ. 180/79 όπως αναφέρονται παραπάνω (δικαιολογητικό 12)
22.Για κατ/τα εντός ξενοδοχείων:
Αν το κατ/μα θα λειτουργήσει μέσα σε ξενοδοχείο, επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου του ΕΟΤ για την έγκριση εγκατάστασης του κατ/τος στην επιχείρηση αυτή (παρ.6 1β/3659/82 Υ.Δ.), με την προϋπόθεση ότι η αίθουσα δεν επικοινωνεί άμεσα με τα δωμάτια ύπνου.

α. Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας ΚΥΕ εντός τουριστικών εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 8 του ΚΔΚ σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές ρυθμίσει που έγιναν με το άρθρο 22 του Ν. 3536/200735, για την χορήγηση των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας ΚΥΕ εντός εγκαταστάσεων κυρίων τουριστικών καταλυμάτων36, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Ν. 2160/199337, καθώς και για τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής αρμόδιος είναι ο ΕΟΤ.

Ειδικότερα στο άρθρο 2 του ν. 2160/1993 ως τουριστικά καταλύματα38 ορίζονται τα παρακάτω:
*Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα [Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ, Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικισμούς Κάμπιγκ)
*Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα [Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες, Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων και Ενοικιαζό­μενα επιπλωμένα διαμερίσματα )
*Ξενώνες Νεότητας
*Το ειδικό σήμα του ξενοδοχείου.
23.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι δεν του έχει αφαιρεθεί οριστικά κατά το παρελθόν, εκδοθείσα στο όνομά του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, στην αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής.
24.Για τα κατ/τα που βρίσκονται σε χερσαίους χώρους αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων και του ΕΟΤ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των φορέων χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών και της οικείας Λιμενικής Αρχής. Για την διατύπωση της σύμφωνης γνώμης θα λαμβάνουν υπόψη τους τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθμ. 3131/17/96/28-2-97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 178Β).
25.Για ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, δήλωση απογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ.

Προϋποθέσεις – Υποχρεώσεις

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
2.Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του 1 του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ Α 46). Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, εάν παρήλθε 5ετία από την έκτιση ή την παραγραφή ή την δια χάριτος άφεση της ποινής.
3.Να μην του έχει αφαιρεθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου που έχει εκδοθεί επ’ ονόματί του. Αν του έχει αφαιρεθεί να έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της ποινής.
4.Εντός των αιθουσών των επιχειρήσεων αυτών να είναι αναρτημένες σε εμφανή σημεία δύο (2) τουλάχιστον πινακίδες, 0,50χ0,60 μ. και με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα με την ένδειξη «Απαγορεύεται η διενέργεια παιγνίων και οποιουδήποτε στοιχήματος».
5.Για την εγκατάσταση και λειτουργία των Η/Υ πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας:

α) Οι εγκατεστημένοι στα καταστήματα αυτά Η/Υ πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε εμφανή σημεία, με τη μορφή της εργοστασιακής τους παραγωγής, δηλαδή κεντρική μονάδα Η/Υ, οθόνη, πληκτρολόγιο, «ποντίκι». Δεν επιτρέπεται να είναι τοποθετημένοι σε κουβούκλια και συνδεδεμένοι με κονσόλες, χειριστήρια, κουμπιά (πλήκτρα) κ.λπ.
β) Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων «κωδικών πρόσβασης» (passwords) σε προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ, εκτός αυτών του server, οι οποίες είναι ευκρινώς καταχωρημένοι σε «ειδικό βιβλίο», το οποίο τηρεί στο χώρο του κατ/τος ο επιχειρηματίας ή ο προσωρινά υπεύθυνος και το παραδίδει στα ελεγκτικά όργανα, κατά τη διάρκεια και τη διαδικασία του ελέγχου.
γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση προγραμμάτων που αποκρύπτουν, διαγράφουν ή τροποποιούν αρχεία ή φακέλους του Η/Υ.
δ) Οι Η/Υ δεν επιτρέπεται να διαθέτουν κερματοδέκτες, κερματοδότες και οποιοδήποτε άλλο σύστημα εισαγωγής χρημάτων, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών κ.λπ.
ε) Δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεχειριστηρίου οποιουδήποτε είδους.
Στ) Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή παιγνίων σε internet ή σε internet sides που διαθέτουν παίγνια.
ζ) Όλοι οι Η/Υ θα πρέπει να είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο (Lan). Η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι εφικτή από όλους τους προς διάθεση Η/Υ της επιχείρησης.
η) Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους του επιχειρηματία ή του εκάστοτε υπευθύνου των καταστημάτων – επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, παραχώρηση – ενοικίαση δισκετών, cd κ.λπ, με ηλεκτρονικά παίγνια στους παίκτες – χρήστες των Η/Υ, για χρήση εντός του χώρου των καταστημάτων αυτών ή και εκτός αυτών, καθώς και η εκ μέρους των παικτών χρήση δικών τους δισκετών κ.λπ. με παίγνια στους Η/Υ του καταστήματος.

6.Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε περίπτωση προσθήκης, πέραν των αναφερομένων σε αυτή την άδεια, αντικαθίσταται με νέα άδεια.
7.Η χρέωση του πελάτη – χρήστη για την χρήση του εξοπλισμού της επιχείρησης βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χρονοχρέωση του Η/Υ. Απαγορεύεται κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή με τον πελάτη για χρήση του εξοπλισμού.
8.Οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ως μικτές, είτε θα ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας που ισχύει κάθε φορά για τα καταστήματα και επιχειρήσεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79, είτε θα σταματούν την πώληση προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά το πέρας του παραπάνω ωραρίου λειτουργίας. Οι «αμιγείς» επιχειρήσεις έχουν ελεύθερο ωράριο.

Δικαιολογητικά μεταβίβασης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτυου και ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών λόγω αναπηρίας ή προσβολής του κατόχου
της άδειας από ανίατη ασθένεια

(για ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρείες, και μόνο σε συγγενικά εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού πρόσωπα του κατόχου [γονείς, παιδιά, συζύγους και αδέλφια])

1.Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
2.Υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι από τον κανονισμό της δεν απαγορεύεται η λειτουργία κατ/τος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός ή διαχειριστής, υπεύθυνη δήλωση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της οικοδομής από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία κατ/τος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Προκειμένου περί οικημάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.

(Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο).

3.Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας).
4.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
5.Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο).
6.Αντίγραφο ποινικού μητρώου Δικαστικής χρήσης του ενδιαφερομένου από το οποίο να προκύπτει ότι: δεν έχει καταδικασθεί γιά: «αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το κεφ. Θ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκληματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το κεφ. ΙΓ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως, σωματικήν βλάβην εκ προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθημα, εκβίασιν, απάτην αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας του Ποινικού Κώδικος ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι’ανδήποτε έγκλημα κατά των ηθών» (Π.Δ.180/79).
7.Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί διακοπής της άσκησης του συγκεκριμένου επιτηδεύματος, για το οποίο έχει κάνει έναρξη.
8.Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ έναρξης άσκησης του συγκεκριμένου επιτηδεύματος για τον ενδιαφερόμενο.
9.Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος στο βιβλίο δημοσιεύσεων του Πρωτοδικείου καταστατικού προκειμένου περί εταιρείας ή σωματείου από το οποίο να προκύπτει η τροποποίηση του καταστατικού (μόνο για την περίπτωση μεταβίβασης λόγω αναπηρίας ή προσβολής από ανίατη ασθένεια του εκπροσώπου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια και μόνο στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών Ο.Ε. & Ε.Ε.).
10.Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια της συγκεκριμένης επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι δεν του έχει αφαιρεθεί οριστικά κατά το παρελθόν, εκδοθείσα στο όνομά του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, στην αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής, ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία της επιχείρησης και θα ασκήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, με τους προβλεπόμενους στην υπό μεταβίβαση άδεια λειτουργίας όρους.
11.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του κατ/τος.
12.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος (θεωρημένο φωτ/φο).
13.Κατόψεις δύο (2) των χώρων τις αρχικές με τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια.
14.Βεβαίωση του αρμόδιου Κρατικού Νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει το είδος της ασθένειας από την οποία πάσχει ο κάτοχος της υπό μεταβίβαση άδειας και στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι η ασθένεια αυτή είναι «ανίατος» (μόνο για την συγκεκριμένη περίπτωση).
15.Βεβαίωση από το αρμόδιο Κρατικό Νοσοκομείο, από την οποία να προκύπτει η «αναπηρία» του κατόχου της άδειας, καθώς και η γενεσιουργός αυτής αιτία (ασθένεια, ατύχημα κ.λπ) και τυχόν ποσοστό αυτής, το οποίο όμως δεν δικαιολογεί την συνταξιοδότησή του. (Μόνο για την συγκεκριμένη περίπτωση).
16.Υπεύθυνη Δήλωση του μεταβιβάζοντος την άδεια προσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι μεταβιβάζει την άδεια αυτή, στο συγκεκριμένο συγγενικό του πρόσωπο και παραιτείται πλέον από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.
17.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
18.Μισθωτήριο
19.Φωτογραφίες τέσσερις (4) πρόσφατες.
20.Για ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, δήλωση απογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ.

Προϋποθέσεις – Υποχρεώσεις

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.Στην κύρια είσοδο των επιχειρήσεων να αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα με την ένδειξη «Επιχείρηση Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου», καθώς και με ταυτόσημη ένδειξη ξενόγλωσση, εφόσον το επιθυμεί ο επιχειρηματίας.
2.Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του 1 του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ Α 46). Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, εάν παρήλθε 5ετία από την έκτιση ή την παραγραφή ή την δια χάριτος άφεση της ποινής.
3.Να μην του έχει αφαιρεθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου που έχει εκδοθεί επ’ ονόματί του. Αν του έχει αφαιρεθεί να έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της ποινής.
4.Εντός των αιθουσών των επιχειρήσεων αυτών να είναι αναρτημένες σε εμφανή σημεία δύο (2) τουλάχιστον πινακίδες, 0,50χ0,60 μ. και με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα με την ένδειξη «Απαγορεύεται η διενέργεια παιγνίων και οποιουδήποτε στοιχήματος».
5.Για την εγκατάσταση και λειτουργία των Η/Υ πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας:

α) Οι εγκατεστημένοι στα καταστήματα αυτά Η/Υ πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε εμφανή σημεία, με τη μορφή της εργοστασιακής τους παραγωγής, δηλαδή κεντρική μονάδα Η/Υ, οθόνη, πληκτρολόγιο, «ποντίκι». Δεν επιτρέπεται να είναι τοποθετημένοι σε κουβούκλια και συνδεδεμένοι με κονσόλες, χειριστήρια, κουμπιά (πλήκτρα) κ.λπ.
β) Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων «κωδικών πρόσβασης» (passwords) σε προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ, εκτός αυτών του server, οι οποίες είναι ευκρινώς καταχωρημένοι σε «ειδικό βιβλίο», το οποίο τηρεί στο χώρο του κατ/τος ο επιχειρηματίας ή ο προσωρινά υπεύθυνος και το παραδίδει στα ελεγκτικά όργανα, κατά τη διάρκεια και τη διαδικασία του ελέγχου.
γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση προγραμμάτων που αποκρύπτουν, διαγράφουν ή τροποποιούν αρχεία ή φακέλους του Η/Υ.
δ) Οι Η/Υ δεν επιτρέπεται να διαθέτουν κερματοδέκτες, κερματοδότες και οποιοδήποτε άλλο σύστημα εισαγωγής χρημάτων, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών κ.λπ.
ε) Δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεχειριστηρίου οποιουδήποτε είδους.
Στ) Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή παιγνίων σε internet ή σε internet sides που διαθέτουν παίγνια.
ζ) Όλοι οι Η/Υ θα πρέπει να είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο (Lan). Η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι εφικτή από όλους τους προς διάθεση Η/Υ της επιχείρησης.
η) Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους του επιχειρηματία ή του εκάστοτε υπευθύνου των καταστημάτων – επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, παραχώρηση – ενοικίαση δισκετών, cd κ.λπ, με ηλεκτρονικά παίγνια στους παίκτες – χρήστες των Η/Υ, για χρήση εντός του χώρου των καταστημάτων αυτών ή και εκτός αυτών, καθώς και η εκ μέρους των παικτών χρήση δικών τους δισκετών κ.λπ. με παίγνια στους Η/Υ του καταστήματος.

6.Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε περίπτωση προσθήκης, πέραν των αναφερομένων σε αυτή την άδεια, αντικαθίσταται με νέα άδεια.
7.Η χρέωση του πελάτη – χρήστη για την χρήση του εξοπλισμού της επιχείρησης βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χρονοχρέωση του Η/Υ. Απαγορεύεται κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή με τον πελάτη για χρήση του εξοπλισμού.
8.Οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ως μικτές, είτε θα ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας που ισχύει κάθε φορά για τα καταστήματα και επιχειρήσεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79, είτε θα σταματούν την πώληση προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά το πέρας του παραπάνω ωραρίου λειτουργίας. Οι «αμιγείς» επιχειρήσεις έχουν ελεύθερο ωράριο.

Σημείωση:

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να είναι του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

Αρχεία

Έντυπο αίτησης για άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου – 31.5 KB

5.Δικαιολογητικά για άδεια προσφοράς διαδικτύου

1.Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
2.Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι επιτρέπεται η λειτουργία
καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
3.Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
4.Οποιοδήποτε έγγραφο που να αποδεικνύεται η μίσθωση ή κυριότητα του καταστήματος
5.Δύο Κατόψεις του καταστήματος σε κλίμακα 1:50 συνταχθέν από διπλωματούχο μηχανικό. (θέσεις & αριθμός Η/Υ)
6.Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
7.Βεβαίωση Πολεοδομίας την οποία να προκύπτει ότι ο χώρος για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα.
8.Βεβαίωση της Δ. Ο. Υ. περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος ή μεταβολής.
9.Αντίγραφο του εγκριθέντος & δημοσιευθέντος (ΦΕΚ) καταστατικού προκειμένου περί εταιρείας ή Σωματείου.
10.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόματι του άδεια λειτουργίας, αν έχει αφαιρεθεί ότι έχουν περάσει τρία έτη.
11.Δύο φωτογραφίες
12.Πιστοποιητικό της εισαγγελικής αρχής, ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

Για τον έλεγχο που θα γίνει από την Υπηρεσία μας, ο/η ενδιαφερόμενος/η πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών θα έχει τοποθετήσει στην κυρία είσοδο του καταστήματος πινακίδα με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» καθώς και εντός του καταστήματος δύο ανηρτημένες τουλάχιστον πινακίδες, διαστάσεων 0,30X0,60 με κεφαλαία γράμματα με την ένδειξη «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ & ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ »

Η κύρια είσοδος του χώρου να είναι και έξοδος του, να βρίσκεται επί δημόσιας οδού και να μην υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος, που να οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο χώρο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, πλην της εξόδου κινδύνου.

Οι εγκατεστημένοι Η/Υ πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε εμφανή σημεία, με την μορφή της εργοστασιακής τους παραγωγής, δηλαδή κεντρική μονάδα Η/Υ, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, Δεν επιτρέπεται να είναι τοποθετημένα σε κουβούκλια και συνδεδεμένοι με κονσόλες, χειριστήρια, κουμπιά (πλήκτρα) κ. λ. π. θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό δίκτυο (Ι,ΑΝ)

Α. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων κωδικών πρόσβασης passwords σε προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ, εκτός αυτών του SERVER, οι οποίοι είναι ευκρινώς καταχωρημένοι σε ειδικό βιβλίο το οποίο τηρείται στο χώρο του καταστήματος και το παραδίδει κατά την διάρκεια και την διαδικασία ελέγχου

Β .Δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεχειριστηρίου

Γ. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή παιγνίων σε INTERNET ή INTRANET Sites που διαθέτουν παίγνια.

Δ. Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους του επιχειρηματία, παραχώρηση – ενοικίαση δισκετών C.D. κ. λ. π. με ηλεκτρονικά παίγνια στους παίκτες εντός του χώρου, καθώς και η εκ μέρους των παικτών χρήση δικών τους δισκετών με παίγνια στους Η/Υ του καταστήματος

Αρχεία

Έντυπο αίτησης για άδεια προσφοράς διαδικτύου – 31.5 KB

6.Απαιτούμενα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης πτηνο-κτηνοτροφικής μονάδας

Μεγάλοι σταυλισμοί

1.Συνοπτική έκθεση, η οποίο θα συντάσσεται από αρμόδιο γεωτεχνικό υπάλληλο της
Νομαρχίας ή της ΑΤΕ.
Η έκθεση θα αναφέρει με την βοήθεια αποσπάσματος τοπογραφικού χάρτη της περιοχής, υπό κλίμακα 1:10.000 μέχρι 1:2.500 (προτιμάται ο χάρτης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακος 1:5.000
Την θέση της μελλοντικής πτηνόκτηνοτροφικής μονάδας & την απόσταση των κτηρίων αυτής, από τα όρια ξένων ιδιοκτησιών γης.
Τα όρια του οικοπέδου στο οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα.
Τις γειτονικές & σε επαφή με το υπόψη οικόπεδο, ιδιοκτησίες, με ονόματα ιδιοκτητών & τις συνήθεις καλιέργειες ή άλλη χρήση γης, καθώς και τις χρήσεις γης με τα υπάρχοντα σ’ αυτές κτίσματα σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων.
Τις πλησιέστερες νόμιμες κατοικίες, πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς & επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, λίμνες, ακτές, αρχαιολογικούς χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, τα υπάρχοντα ή εκείνα προβλέπεται κατά νόμιμο τρόπο να αναγερθούν Νοσοκομεία, Ευαγή ιδρύματα, Εκπαιδευτήρια, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες & εργαστήρια καθώς & όμοια που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς χώρους, λουτροπόλεις, άλλους χώρους που απαιτούν επίσης υγειονομική προστασία.
Την φορά των επικρατούντων ανέμων.
Τη χρήση των υπογείων νερών (πηγάδια, γεωτρήσεις για ύδρευση, άρδευση ή άλλη χρήση)
Τα υπάρχοντα γύρω επιφανειακά νερά & πηγές & την συνήθη χρήση των νερών αυτών.
Την υπάρχουσα κατάσταση & χρήση των ρευμάτων προς τα κατάντη του οικοπέδου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η πτηνοκτηνοτροφική μονάδα.
Την αρχιτεκτονική & τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.
2.Τρία ( 3) τοπογραφικά σχέδια που θα απεικονίζονται & οι θέσεις των κτηρίων.
Τρία (3) σχέδια κτηριακών σχεδίων των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση της άδειας οικοδομής.
3.Έγκριση του Νομάρχη για την διάθεση των υγρών αποβλήτων στον προτεινόμενο
αποδέκτη, με τους τυχόν όρους διαθέσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε
ισχύουσας Νομοθεσίας, για την διάθεση των υγρών αποβλήτων.
4.Μελέτη επεξεργασίας & διαθέσεως των υγρών αποβλήτων, η οποία θα εγκρίνεται πριν από την χορήγηση της άδειας ίδρυσης.
5.Μελέτη επιλογής αποθηκεύσεως, επεξεργασίας & διαθέσεως κόπρου. Η μελέτη αυτή θα συντάσσεται από διπλωματούχο μηχανικό ή γεωτεχνικό.
Προκειμένου για εγκαταστάσεις χοιροστασίων & βουστασίων η μελέτη θα περιλαμβάνει επιπλέον & την εδαφική έκταση, τη σύνθεση του εδάφους, τα είδη τυχόν καλλιεργειών & τις αποστάσεις του χώρου διαθέσεως από κατοικημένους ή συχναζόμενους τόπους, τα επιφανειακά νερά, πηγές κ. λ. π. με τα απαιτούμενα σχέδια.
6.Τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους 3 & 4 για τη διάθεση των αποβλήτων δεν εφαρμόζονται προκείμενου για πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στις οποίες εκτρέφονται μόνο αιγοπρόβατα πουλερικά με ξηρά στρωμνή
7.Προέγκριση χωροθέτησης της εγκατάστασης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπου απαιτείται.
8.Υδρογεωλογική μελέτη & υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι δεν θα επηρεαστεί ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής όπου θα ανεγερθεί η μονάδα.

9.Παράβολο 450,00€ από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ( 2ος όροφος )

Μεσαίοι σταυλισμοί

1.Προκειμένου για βουστάσια & χοιροστάσια απαιτούνται τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1,2,3,4 & 8
2.Προκειμένου για ποιμνιοστάσια, αιγοστάσια, κονικλοτροφείο & πτηνοτροφεία ξηράς στρωμνής απαιτούνται τα δικαιολογητικό των εδαφίων 1,2 & 5
3.Παράβολο 300,00€ από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου.

Μικροί σταυλισμοί

1.Σύντομη έκθεση από αρμόδιο γεωτεχνικό υπάλληλο της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ή της Α. Τ. Ε. όπου θα περιγράφονται

*Τα όρια του οικοπέδου & η θέση των μελλοντικών εγκαταστάσεων σ’ αυτό, καθώς και τα υπάρχοντα εντός αυτού κτίσματα & η απόσταση αυτών, από τα όρια άλλων ιδιοκτησιών γης.
*Οι γειτονικές σε επαφή ιδιοκτησίες με ονόματα ιδιοκτητών, με συνήθεις καλλιέργειες ή άλλη χρήση γης και τα υπάρχοντα σ’ αυτές κτίσματα.
*Η ύπαρξη πηγαδιών ή γεωτρήσεων υδρεύσεως ή υδραγωγείου & δεξαμενών πόσιμου νερού στην γύρω περιοχή.
*Η κατάσταση απορροής των επιφανειών νερών κατάντη της μονάδας

2.Εφόσον, για την άδεια οικοδομής των κτηρίων απαιτούνται σχέδια (τοπογραφικά-κτιριακά) αντίγραφα των σχεδίων αυτών σε τριπλούν.
Αν για την άδεια οικοδομής δεν απαιτούνται σχέδια, τότε, θα προσκομίζονται μία σειρά σχεδίων σε κλίμακα 1:5() των εγκαταστάσεων, με σύντομη περιγραφή της οικοδομής, συντασσόμενα από τον ανωτέρω γεωτεχνικό υπάλληλο & μία σειρά σχεδίων τοπογραφικών, που θα συντάσσονται από Μηχανικό. (σε τριπλούν)
3. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία περί διαθέσεως λυμάτων & βιομηχανικών αποβλήτων, θα συντάσσεται απλή περιγραφή του τρόπου διαθέσεως αυτών και της στερεάς κόπρου ( συλλογή, αποθήκευση, διάθεση )
4.Υδρογεωλογική μελέτη όπως & υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι δεν θα επηρεαστεί ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής, όπου θα ανεγερθεί η μονάδα.
5.Παράβολο 146,00 € από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου (Παλαμά & Μαβίλη 2ος όροφος )

Αρχεία

Έντυπο αίτησης για άδεια ίδρυσης πτηνο-κτηνοτροφικής μονάδας – 36.5 KB

7.Άδεια λειτουργίας για καταστήματα με μουσικά όργανα

Δικαιολογητικά αδειών καταστημάτων μουσικών οργάνων:

1.Αίτηση ενδιαφερομένου
2.Ακριβές φωτ/φο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος
3.Ακριβές φωτ/φο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
4.Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με τα μουσικά όργανα που θα χρησιμοποιηθούν στο κατ/μα (περιγραφή)
5.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού (κατασκευαστή), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι η αίθουσα του κατ/τος είναι κατάλληλα κατασκευασμένη και παρέχει πλήρη ηχοαπομονωτική ικανότητα και να δηλώνεται η αποτελεσματικότητά της, συνοδευόμενη με τεχνική έκθεση
6.Άδεια από την Α.Ε.Π.Ι. για την Δημόσια εκτέλεση μουσικών συνθέσεων
7.Παράβολο 75 euro το οποίο θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου Αγρινίου μετά από υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας

Αρχεία

Έντυπο αίτησης για την έκδοση άδειας καταστήμαστος μουσικών οργάνων:

8.Δικαιολογητικά για πράξη προσδιορισμού καθισμάτων

Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 94643/07

1.Αίτηση (παραχωρείτε από την Υπηρεσία μας)
2.Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του κατ/τος.
3.Τρία (3) σχεδιαγράμματα κατόψεις του κατ/τος με όλους τους χώρους ύπαρξης καθώς και τον υπαίθριο χώρο ( ιδιωτικό ή Δημοτικό).
Στα σχεδιαγράμματα θα απεικονίζονται εκτός όλων των χώρων του καταστήματος ( βοηθητικοί – εξοπλισμός & η συγκρότηση γενικά του κατ/τος ) και τα ακριβή μέτρα αυτών-μήκος-πλάτος.
Επίσης η ύπαρξη ή όχι αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ ή η υπαγωγή του σε εξαίρεση η οποία θα αποδεικνύεται από έγγραφο της Πολεοδομίας. οικ. 52487/15-1-02 ΦΕΚ 18 Τ.Β’. Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Τα σχεδιαγράμματα θα συντάσσονται & θα υπογράφονται από ιδιώτη μηχανικό, θα είναι πρωτότυπα και θεωρημένα από την Δ/νση Πολεοδομίας «ότι το κτήριο είναι νόμιμο & ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατ/μα », σύμφωνα με το άρθρο 7 της 10551/26-2-07 ΚΥΑ.

Αρχεία

Έντυπο αίτησης – 38 KB

9.Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για κέντρα διασκέδασης δυναμικότητας άνω των 200 καθισμάτων

Δικαιολογητικά αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας για κέντρα διασκέδασης δυναμικότητας άνω των 200 καθισμάτων:

1.Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας ενδιαφερομένου
2.Οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το κατ/μα, όπου θα προσδιορίζεται η χρήση του μισθίου, θα είναι επικυρωμένο και θεωρημένο από την Εφορία.
3.Φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας, επικυρωμένη.
4.Τέσσερα (4) σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων του καταστήματος, από Διπλωματούχο Μηχανικό ή Υπομηχανικό, κλίμακας 1:50. Σ’αυτά να απεικονίζονται όλοι οι χώροι του κατ/τος, ο προορισμός του κάθε χώρου, όπως π.χ. χώρος πελατών, πίστα, μπαρ, κουζίνα κ.λ.π, οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, οι διαστάσεις αυτών, το εμβαδόν και το ωφέλιμο εμβαδόν, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον συντάξαντα μηχανικό (θεωρημένα από την Πολεοδομία του Δήμου Αγρινίου).
5.Τέσσερα σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά) στα οποία να φαίνεται η θέση του ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το κατ/μα σε σχέση με τις γύρω οικοδομές, οδούς κ.λπ.
6.Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων πελατών σε αναλογία 1:6 που θα απεικονίζεται σχετικό διάγραμμα μηχανικού σε τέσσερα αντίτυπα, στο οποίο θα φαίνονται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο καθώς και η απόσταση από το κατάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 100 μ.

– Τίτλο κυριότητας του χώρου στάθμευσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

7.Βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το κτίσμα είναι νόμιμο και ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εσωτερικών ανοικτών εξωστών (πατάρια), ως έχουν σήμερα, δύνανται να χρησιμοποιηθούν για κέντρο διασκέδασης και είναι χώροι κυρίας χρήσης.
8.Τεχνικές εκθέσεις Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, εις διπλούν, συνοδευόμενες με τα αντίστοιχα δύο (2) σχεδιαγράμματα:
α) Ύδρευσης,
β) Αποχέτευσης,
γ) Πυροπροστασίας,
δ) Ηλεκτρικών,
ε) Εξαερισμού,
στ) Κλιματισμού και
ζ) Ηχομόνωσης, (η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να είναι εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου και συνοδευόμενη με Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας).

9.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού που έχει συντάξει την Ηλεκτρολογική μελέτη, ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του υπό ίδρυση κατ/τος εξασφαλίζει ακινδύνως την ηλεκτροδότησή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
10.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού που έχει συντάξει τη μελέτη αερισμού, από την οποία να προκύπτει ότι η εγκατάσταση αερισμού του κατ/τος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Τεχνικής και της Επιστήμης για τον πλήρη αερισμό του χώρου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
11.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599.86 του Μηχανολόγου Μηχανικού που έχει συντάξει τη Μελέτη κλιματισμού, από την οποία να προκύπτει ότι κατά την τοποθέτηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων, λήφθηκαν τα μέτρα πλήρους εξασφαλίσεως των θαμώνων και του προσωπικού από τα ρεύματα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
12.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του Διπλωματούχου Πολιτικού-Μηχανικού που έκανε τη μελέτη ηχομόνωσης, από την οποία να προκύπτει ότι η ηχομόνωση προσφέρει πλήρη ηχοαπομονωτική ικανότητα και ότι λήφθηκαν τα μέτρα πλήρους εξασφαλίσεως των περιοίκων από τους θορύβους ή άλλου είδους ενοχλήσεις, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
13.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), για το είδος καυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί.
Σημείωση: Εφόσον θα χρησιμοποιηθεί δεξαμενή υγραερίου 100 λίτρων και άνω, να ζητάτε πληροφορίες από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
14.Υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:
*Αν είναι πολυκατοικία ή όχι
*Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του κατ/τος.
*Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του κατ/τος.

-(Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο).
15.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του κατ/τος, από την οποία να φαίνεται αν το κατ/μα θα λειτουργεί κατά την θερινή ή χειμερινή περίοδο ή κατά τη διάρκεια όλου του έτους, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
16.Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την 3η ΔΕΚΕ όταν το κέντρο διασκέδασης βρίσκεται σε Εθνική οδό και Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αιτωλ/νίας όταν βρίσκεται σε Επαρχιακή οδό, εκτός σχεδίου πόλεως, εάν απαιτείται (κυκλοφοριακή σύνδεση). Στην αντίθετη περίπτωση, βεβαίωση των ανωτέρω Υπηρεσιών ότι δεν απαιτείται (κυκλοφοριακή σύνδεση).
17.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
18.Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.
19.Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου από το οποίο να προκύπτει ότι: δεν έχει καταδικασθεί γιά: «αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το κεφ. Θ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκληματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το κεφ. ΙΓ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως, σωματικήν βλάβην εκ προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθημα, εκβίασιν, απάτην αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας του Ποινικού Κώδικος ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι’ανδήποτε έγκλημα κατά των ηθών» (Π.Δ.180/79)
20.Για Εταιρεία:
α) Εταιρικό ή Καταστατικό της Εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της (ακριβές φωτοαντίγραφο). Εάν στο καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζεται ο εκπρόσωπός της, οφείλει με πράξη της να ορίσει έναν από τους Εταίρους της, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την τήρηση των Αστυνομικών Υγειονομικών διατάξεων.
β) Το Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση της σύστασης της Εταιρείας. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση, θα προσκομίζονται εκτός από το Καταστατικό και 1) άδεια σύστασης εταιρείας από τη Νομαρχία Ατωλ/νίας, 2) διπλότυπο της Δ/νσης Εμπορίου πληρωμής των τελών για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. (Πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα).
γ) Αστυνομική ταυτότητα (φωτ/φο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. των μελών του Δ.Σ., ομοίως και για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, των μελών του Δ.Σ.
δ) Βιβλιάριο υγείας (φωτ/φο θεωρημένο), όλων των εταίρων ως ανωτέρω.
ε) Ποινικό μητρώο, όλων των εταίρων ως ανωτέρω.
21.Πιστοποιητικό Ιθαγένειας του ενδιαφερομένου και στις εταιρείες του εκπροσώπου. (Εκδίδεται από το Δημοτολόγιο).
22.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες
23.Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος. Για την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος απαιτείται Υπηρεσιακό Σημείωμα από το γραφείο χορήγησης αδειών κατ/των, αφού κατατεθεί ο φάκελος και με την προϋπόθεση να είναι πλήρης. Το φωτοαντίγραφο της έναρξης προσκομίζεται στην συνέχεια στην υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση του φακέλου.
24.Αντί παραβόλου θα καταβληθεί στο Δήμο Αγρινίου το ποσό των 880 euro.
25.Φύλλο ελέγχου θορύβου από τη Δ/νση Υγιεινής
26.Άδεια από την ΑΕΠΙ (εκπρόσωπος ΑΕΠΙ )
27.Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται η απόσταση αυτών από την είσοδο σχολείων, ναών, νοσοκομείων κ.λπ.
28.Παλαιά άδεια για ακύρωση (εφόσον λειτουργούσε κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον ίδιο χώρο).

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται μαζί με τα δικαιολογητικά να προσκομίζει και ένα φάκελο με φτερά.

Ειδικές Περιπτώσεις

1.Αν το κέντρο διασκέδασης ιδρύεται σε υπαίθριο χώρο, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.3 (ε) της Α1β/8577/83 Υ.Δ. και το άρθρο 6 παρ.1 εδ. α της Α5/3010/85 Υ.Δ., ότι απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, ιερό ναό, νοσοκομείο, σχολείο κ.λπ.
1.Αν το κέντρο διασκέδασης θα λειτουργήσει μέσα σε ξενοδοχείο ή κάμπινγκ, επικυρωμένο αντίγραφο του ΕΟΤ, για την έγκριση εγκατάστασης του κέντρου διασκέδασης στην επιχείρηση αυτή, (η άδεια χορηγείται στο όνομα του υπεύθυνου του ξενοδοχείου και ισχύει εφόσον ισχύει και η άδεια λειτουργίας του ξενοδοχείου.
3.Αν το κατ/μα θα λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Απαγορεύσεις

Οι περιπτώσεις, στις οποίες δεν χορηγείται άδεια είναι:

1.Στους αλλοδαπούς
2.Σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
3.Σε όσους έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση ή τελούντος υπό Δικαστική απαγόρευση ή Δικαστική αντίληψη.
4.Σε κρινόμενους ως επικίνδυνους για την Δημόσια Τάξη και ασφάλεια κατά την αιτιολογημένη γνώμη της χορηγούσης την άδεια Αρχής.
5.Στους καταδικασθέντες τελεσιδίκως για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο με αρ. 14 δικαιολογητικό του κεφ. Α΄. Κοινά Δικαιολογητικά.
6.Στα κατ/τα που έχουν καλύψει παράνομα τους ελεύθερους χώρους, (πρασιές, αυλές κ.λπ.).

10.Μεταβίβαση άδειας κέντρων διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων θεάτρων και κινηματογράφων

1.Αίτηση
2.Η άδεια του κατ/τος – θεάτρου ή κινηματογράφου
3.Αντίγραφα στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η μεταβίβαση (θεωρημένα
4.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει γίνει επέκταση ή ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του κατ/τος θεάτρου ή κινηματογράφου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
5.Μισθωτήριο θεωρημένο και να έχει κατατεθεί στην εφορία
6.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο)
7.Βιβλιάριο Υγείας (θεωρημένο φωτ/φο).
8.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
9.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες
10.Αντί παραβόλου θα καταβληθεί στο Δήμο Αγρινίου το ποσό των 880 euro για τα κέντρα διασκέδασης, και το ποσό των 450 euro για τα θέατρα και τους κινηματογράφους. (Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12172/22-3-02 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος).
11.Βεβαίωση δήλωσης μεταβολής της Δ.Ο.Υ. στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη.
12.Για τα κέντρα διασκέδασης βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι.
13.Δύο (2) ακριβή αντίγραφα των αρχικών κατόψεων, που χρησιμοποιήθηκαν για να εκδοθεί η πρώτη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος.

11.Άδεια λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων

Δικαιολογητικά αδειών λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων:

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου δηλούντος ότι περάτωσε τις εγκαταστάσεις του θεάτρου ή του κινηματογράφου και αιτείται την χορήγηση άδειας λειτουργίας αυτού.
2.Φωτ/φο θεωρημένο της άδειας εγκατάστασης.
3.Φωτ/φο θεωρημένο της άδειας οικοδομής των κτισμάτων του θεάτρου ή κινηματογράφου και βεβαίωση κυρίας χρήσης από την Δ/νση Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αγρινίου.
4.Τέσσερις (4) κατόψεις του χώρου, από Διπλωματούχο Μηχανικό, στις οποίες να απεικονίζονται η διαρρύθμιση των θέσεων, τα παράθυρα, το πλάτος των διαδρόμων, των εξόδων, των κλιμάκων κ.λπ., και το εμβαδόν όλων των χώρων.
5.Φωτ/φο θεωρημένο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
6.Φωτ/φο θεωρημένο Βιβλιαρίου Υγείας από τη Δ/νση Υγιεινής.
7.Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
8.Τέσσερις (4) φωτογραφίες πρόσφατες.
9.Δημοτική ενημερότητα
10.Αντί παραβόλου θα καταβληθεί στο Δήμο Αγρινίου το ποσό των 450 euro.
11.Φωτ/φο βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. για έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος.
12.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του υπευθύνου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του στην οποία να δηλώνει το όνομα και τον αριθμό μητρώου ή αδείας, του υπευθύνου αδειούχου ηλεκτρολόγου για την λειτουργία του κινηματογράφου. Επίσης να δηλώνεται και ο υπεύθυνος χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών.
13.Άδεια χειριστού μηχανημάτων (ακριβές φωτ/φο).
14.Πιστοποιητικό Ιθαγένειας.
15.Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.

Αρχεία:

Έντυπο αίτησης για άδεια λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων – 32 KB

12.Δικαιολογητικά για άδεια Λούνα Πάρκ – Τσίρκο πίστες αυτοκινητιδίων και λοιπές παρεμφερείς διατάξεις

Άρθρο 81 Ν.3463/06

Εγκύκλιος 51/06

Α.

1.Αίτηση για προέγκριση – άρθρο 2 ΚΥΑ 10551/07( σχετ. δικαιολογητικά)
2.Παράβολο 300,00 €
3.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
4.Υπεύθυνη δήλωση ( χορηγείται από την Υπηρεσία μας)
5.Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε ή Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το πρωτοδικείο για Ο.Ε ή Ε. Ε – δήλωση ορισμού για τον εκπρόσωπο της εταιρείας & δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.
6.Βεβαίωση της Πολεοδομίας για την χρήση Γης.

Δικαιολογητικά για άδεια εγκατάστασης

Β.

1.Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
2.Γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων.
3.**(Γνωμάτευση του Συμβουλίου περί θεάτρων & κινηματογράφων, αν πρόκειται για λούνα πάρκ – τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων – αρμόδια είναι η υπηρεσία να διαβιβάσει τα δικαιολογητικά στην επιτροπή για την γνωμάτευση )**
4.Οποιοδήποτε έγγραφο που να αποδεικνύεται η μίσθωση ή κυριότητα του οικήματος θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ
5.Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση & λειτουργία των παιχνιδιών
6.Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής περί ασφαλείας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
7.Έναρξη ή μεταβολή επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ

Ο χρόνος άσκησης υπαιθρίου – πλανοδίου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις Νόμων & Π. Δ/των που ισχύουν μέχρι σήμερα δεν δύναται να υπερβαίνει δύο (2) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι υπάρχει άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου & εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις.

Αρχεία

Έντυπο αίτησης για άδεια Λούνα Πάρκ – Τσίρκο πίστες αυτοκινητιδίων – & λοιπές παρεμφερείς διατάξεις – 39 KB

13.Δικαιολογητικά για προέγκριση πρατηρίου άρτου

1.Αίτηση ( χορηγείται από την Υπηρεσία μας )
2.Διάγραμμα της περιοχής όπου θα φαίνεται η ακριβής θέση του κατ/τος.
3.Παράβολο 185,00 € ( από την Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών του Δήμου ).
4.Φωτοαντίγραφο ταυτότητος .
5.Βεβαίωση χρήσης γής από την Δ/νση της Πολεοδομίας.
6.Εάν πρόκειται για εταιρεία το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρημένο από το πρωτοδικείο για Ο.Ε ή Ε,Ε. Δήλωση ορισμού του υγειονομικός υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας & δήλωση αποδοχής από τόν ορισθέντα στην περίπτωση που η άδεια αντικαθίστανται στο όνομα της εταιρείας
7.Άδεια διαμονής εάν πρόκειται για αλλοδαπό.
8.Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ότι από τον κανονισμό είναι επιτρεπτή η λειτουργία κατ/τος πρατηρίου άρτου.

14.Δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας πρατηρίου άρτου

1.Άδεια οικοδομής (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
2.Τρία Σχεδιαγράμματα – κάτοψη (κλιμ.1: 50 -ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ) όπως είναι διαμορφωμένο το κατάστημα για λειτουργία , που θα απεικονίζονται οι χώροι ,οι διαστάσεις ,η επιφάνεια του κατ/τος (συνολικό εμβαδόν κατ/τος ,ύψος κατ/τος, καθαρό εμβαδόν κατ/τος , W-C, πατάρι. Υπόγειο ) θεωρημένα από Μηχανικό , καθώς τα σχεδιαγράμματα θα θεωρούνται από την Πολεοδομία & θα αναφέρει επάνω ότι το κτήριο είναι νόμιμο & ότι ό χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.(10551/07 ΚΥΑ).
3.Μισθωτήριο θεωρημένο από την Δ. Ο. Υ. ( εάν πρόκειται για μίσθωση του ακινήτου ) – ή ακριβές αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ακινήτου.
4.Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας.
5.Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας & έναρξη δραστηριότητας από την Δ. Ο. Υ – όπου θα αναφέρεται ως ασκούμενη δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο ψωμιού.
6.Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.
7.Δύο φωτογραφίες.

Για την ίδρυση & λειτουργία αμιγούς πρατηρίου άρτου απαιτείται ισόγειος χώρος επιφάνειας τουλάχιστον (12) τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητο είσοδο ,σαφώς διαχωρισμένος από οποιονδήποτε άλλο χώρο. Άν στό ίδιο πρατήριο πωλούνται εκτός του άρτου & άλλα προϊόντα από τα αναφερόμενα στην περ. ιε΄ του άρθρου 1 του Ν.3526/07 ( Πρατήριο άρτου είναι το αυτοτελές & ανεξάρτητο κατάστημα στο χώρο του οποίου πωλούνται προϊόντα αρτοποιϊας & άλλα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στα αρτοποιεία .-Αμιγές πρατήριο άρτου είναι το αυτοτελές & ανεξάρτητο κατάστημα στο χώρο του οποίου πωλούνται αποκλειστικά προϊόντα αρτοποιίας- άρτος, τα αρτοπαρασκευάσματα & τα αρτοσκευάσματα) απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου ορίζεται σε (20) μ2.

15.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου

Δικαιολογητικά αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – παιδότοποι:

1.Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, στην οποία θα αναγράφεται και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται σύμφωνα με το υπόμνημα του μηχανικού που θα αναγράφεται πάνω στις κατόψεις.
2.Μισθωτήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου. Προκειμένου περί μισθωτηρίου, πρέπει να προκύπτει η χρήση του μισθίου και η ισχύς του. Να είναι θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.
3.Οικοδομική άδεια. Φωτ/φο θεωρημένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.
4.Βεβαίωση κυρίας χρήσης, από την Πολεοδομία του Δήμου, ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παταριών είναι νόμιμοι και κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κατόψεις και τομές θεωρημένες από την πολεοδομία και να αναφέρεται ).
5.Κατόψεις 5 των χώρων και 2 τοπογραφικά. Θα συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό, ή υπομηχανικό, ή εργοδηγό, κλίμακας 1:50, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία, και θα απεικονίζονται σ’αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι, οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος-πλάτος-ύψος) και προορισμός του κάθε χώρου, (κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών καπνίζοντες – μη καπνίζοντες κ.λπ., το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδόν του κατ/τος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών, ο οποίος θα καθορίζει χώρο 50% της αίθουσας για τους μη καπνίζοντες.) Οι χώροι αυτοί πρέπει να έχουν ειδικό μηχάνημα εξαερισμού εγκατάσταση συνεχούς και πλήρους ανανέωσης αέρος.

Επίσης, να απεικονίζεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού παιχνιδιών. Ο χώρος που οφείλει να διαθέτει ο παιδότοπος είναι μια αίθουσα ψυχαγωγίας για παιδιά, με καλό φωτισμό και αερισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και αερισμού δια μέσου φωταγωγών και εμβαδόν ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών (2 τ.μ. ανά παιδί), και το είδος των παιχνιδιών. Η αίθουσα θα πρέπει να έχει ελεγχόμενη είσοδο-έξοδο στο χώρο των παιχνιδιών. Η αίθουσα ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο. Οι παιδότοποι που προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους για τους επιβλέποντες και να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό οροθετημένοι από τους χώρους που προορίζονται για μεγαλύτερα παιδιά.
** Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το εμβαδόν αυτών, θεωρημένα από το Πολεοδομικό του Δήμου Αγρινίου.
** Εφόσον ο εξωτερικός χώρος ανήκει στο Δήμο Αγρινίου και επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτού, θα υποβάλλετε σχετική αίτηση στο Αρμόδιο Τμήμα και θα ενημερώνετε το Γραφείο Αδειών κατ/των. Όταν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή και εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, ότι από τον κανονισμό της πολυκατοικίας επιτρέπεται η χρήση του, ή εν ελλείψει κανονισμού η πλειοψηφία των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο συναινεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο αυτό. (Γενικά η χρήση του κοινοχρήστου χώρου από το κατ/μα να είναι επιτρεπόμενη).
6.Βεβαίωση ελέγχου ή και έκθεση επιθεώρησης για την συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας από το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ Α.Ε. παιχνιδιών – παιδότοπων. (τηλ. ΕΛΟΤ 210 2120 402)
7.Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:
*Αν είναι πολυκατοικία ή όχι
*Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του κατ/τος.
*Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του κατ/τος.
*(Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο).
8.Υπεύθυνη δήλωση, αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου αδείας του,και στην οποία θα αναφέρει: ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του υπό ίδρυση κατ/τος, εξασφαλίζει ακινδύνως την ηλεκτροδότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/66
9.Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας)
10.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) για το είδος καυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί.
11.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
12.Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.
13.Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου, από το οποίο να προκύπτει ότι: δεν έχει καταδικασθεί για: «αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το κεφ. Θ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκληματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το κεφ. ΙΓ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως, σωματικήν βλάβην εκ προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθημα, εκβίασιν, απάτην αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας του Ποινικού Κώδικος ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι’ανδήποτε έγκλημα κατά των ηθών» (Π.Δ.180/79).

Σημείωση: Το απόσπασμα αναζητείται από το Αυτοτελές τμήμα ποινικού μητρώου αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία μας, μετά την κατάθεση της αίτησης.
14.Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για: α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα ψυχαγωγούνται τα παιδιά και β) την πρόσληψη του προσωπικού που απαιτείται. (1 άτομο ανά 25 παιδιά).
15.Φωτογραφίες τέσσερις (4) πρόσφατες.
16.Παράβολο 150 euro το οποίο θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας, εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. (Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.12172/22-3-2002 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος).
17.Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος. Φωτοαντίγραφο της έναρξης προσκομίζεται στην συνέχεια στην υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση του φακέλου.
18.Δημοτική ενημερότητα από το γραφείο του Δήμου Αγρινίου με προσκόμιση απόδειξης ΔΕΗ.
19.Για Εταιρεία:

α) Εταιρικό ή Καταστατικό της Εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της (ακριβές φωτοαντίγραφο).
β) Το Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση της σύστασης της Εταιρείας. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση, θα προσκομίζονται εκτός από το Καταστατικό και 1) άδεια σύστασης εταιρείας από το Νομαρχία Μες/γγυου , 2) διπλότυπο της Δ/νσης Εμπορίου πληρωμής των τελών για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. (Πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα).
γ) Αστυνομική ταυτότητα (φωτ/φο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. των μελών του Δ.Σ., ομοίως και για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, των μελών του Δ.Σ.
δ) Βιβλιάριο υγείας (φωτ/φο θεωρημένο), όλων των εταίρων ως ανωτέρω.
ε) Ποινικό μητρώο, όλων των εταίρων ως ανωτέρω.

Εάν στο καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζεται ο εκπρόσωπός της, οφείλει με πράξη της να ορίσει έναν από τους Εταίρους της, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την τήρηση των Αστυνομικών Υγειονομικών διατάξεων.

20.Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης: Βεβαίωση της αρμόδιας τεχνικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύον Εθνικό δίκτυο (3η ΔΕΚΕ), ως και το Επαρχιακό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας), έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών (άρθρα 24 και 32 Β.Δ. 465/70).
21.Αν το κατ/μα πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
22.Για αλλοδαπούς:

*Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς: απαιτούνται θεωρημένα αντίγραφα άδειας παραμονής και άδειας ασκήσεως του συγκεκριμένου επαγγέλματος για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της ΕΟΚ.
*Όταν πρόκειται για έλληνες ομογενείς, απαιτείται φωτ/φο διαβατηρίου.
*Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, (όπως δικ. 12)

Σημείωση: Οι παιδότοποι πρέπει να διαθέτουν ευδιάκριτες και ευανάγνωστες πινακίδες με πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα μέτρα προφύλαξης. Οι πινακίδες πρέπει να αναφέρουν: (α) Τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία του ή των υπευθύνων για τον παιδότοπο. (β) Τη θέση και τον αριθμό τηλεφώνου της υπεύθυνης τεχνικής υπηρεσίας. (γ) Τον αριθμό Πρώτων Βοηθειών.

Για τα κατ/τα που θα κάνουν χρήση μουσικών οργάνων οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν από την Υπηρεσία μας το έντυπο για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.1491/84 και της υπ’ αρ. 95718/3/31-1-86 (ΦΕΚ 24, τ.Β΄) Απόφασης των Υπ. Εσωτ., Δημ. Τάξης και Εμπορίου, οι επιγραφές των κατ/των γράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετα η αντιγραφή δίπλα ή κάτω από την Ελληνική επιγραφή, ξενόγλωσσης μετάφρασης με εμφανώς μικρότερα στοιχεία.

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται μαζί με τα δικαιολογητικά να προσκομίζει και ένα φάκελο με φτερά.

Αρχεία:

Έντυπο αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου – 12.36 KB

16.Άδεια για λειτουργία υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Δικαιολογητικά υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνες):
1.Αίτηση του ενδιαφερομένου
2.Πρόσφατο πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφία ή κατάχρηση ενσήμων, απιστία, ψευδορκία, δολία χρεοκοπία, καταδολίευση των δανειστών, τοκογλυφία, λαθρεμπορία, εμπορία ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα)
3.Δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται η πολυτεκνία, η αναπηρία, ή η αναξιοπάθεια του ενδιαφερομένου (πρωτότυπα ή ακριβή φωτ/φα)
4.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι ο ενδιαφερόμενος ή μέλη της οικογένειάς του δεν συνδέονται με οργανωμένη επιχείρηση με οποιαδήποτε μορφή και δεν έχουν άδεια μικροπωλητού από άλλο φορέα
5.Θεωρημένα φωτ/φα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., των φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων ετών από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι δεν έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανώτερο του ποσού των 20.000 euro. εκτός των πολυτέκνων. (Στην αντίθετη περίπτωση, Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι δεν έχει υποβάλει ποτέ φορολογική δήλωση, η οποία θα είναι θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ)
6.Φωτ/φο θεωρημένο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος
7.Προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση μελέτης περιβαλλοντολογικών όρων (άρθρο 5 Κ.Υ.Α. 69 269/5387)
8.Κυκλοφοριακή σύνδεση από την αρμόδια εκάστοτε υπηρεσία
9.Φωτ/φο θεωρημένο Βιβλιαρίου Υγείας από την Δ/νση Υγιεινής Αγρινίου.
10.Δημοτική Ενημερότητα από το γραφείο 4 του Δήμου Αγρινίου
11.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
12.Φωτ/φο θεωρημένο άδειας οδήγησης

Μετά την έγκριση της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει επιπλέον:

1.Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής σ’αυτήν Δήλωσης Έναρξης-Άσκησης Επιτηδεύματος
2.Βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου από το Ν.2214/94 Φόρου
3.Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας για την καταλληλότητα της καντίνας
4.Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα
5.Φωτ/φο θεωρημένο της άδειας κυκλοφορίας, και αν πρόκειται για όχημα ρυμουλκούμενο, έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία Συγκοινωνιών. (άρθρο 42 παρ. στ΄ της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης)
6.Βεβαίωση του τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της τουριστικής εμφάνισης.
7.Αποδεικτικό είσπραξης Δημοτικού τέλους με την παραλαβή της άδειας.

Δικαιολογητικά υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
(Για την πώληση ξηρών καρπών – ειδών κουλουροποιΐας – γεωργικών – μελισσοκομικών προϊόντων και παραδοσιακών ειδών λαϊκής τέχνης)

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου
2.Πρόσφατο πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφία ή κατάχρηση ενσήμων, απιστία, ψευδορκία, δολία χρεωκοπία, καταδολίευση των δανειστών, τοκογλυφία, λαθρεμπορία, εμπορία ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα)
3.Δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται η πολυτεκνία, η αναπηρία, ή η αναξιοπάθεια του ενδιαφερομένου (πρωτότυπα ή ακριβή φωτ/φα)
4.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι ο ενδιαφερόμενος ή μέλη της οικογένειάς του δεν συνδέονται με οργανωμένη επιχείρηση με οποιαδήποτε μορφή και δεν έχουν αντίστοιχη άδεια από άλλο φορέα
5.Θεωρημένα φωτ/φα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., των φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων ετών από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι δεν έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανώτερο του ποσού των 20.000 euro εκτός των πολυτέκνων. (Στην αντίθετη περίπτωση, Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι δεν έχει υποβάλει ποτέ φορολογική δήλωση, η οποία θα είναι θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ)
7.Φωτ/φο θεωρημένο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος
8.Φωτ/φο θεωρημένο Βιβλιαρίου Υγείας από την Δ/νση Υγιεινής Ηρακλείου. Εξαιρούνται όσοι πωλούν παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης
9.Δημοτική Ενημερότητα
10.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Μετά την έγκριση της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει επιπλέον:

1.Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής σ’αυτήν Δήλωσης Έναρξης-Άσκησης Επιτηδεύματος
2.Βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου από το Ν.2214/94 Φόρου
3.Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι το μέσον που διαθέτει για την πώληση των ειδών είναι κατάλληλο από υγειονομικής πλευράς. Εξαιρούνται όσοι πωλούν παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης
4.Βεβαίωση εγγραφής του στο ΤΕΒΕ από την οποία να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου του δικαιούχου
5.Αποδεικτικό είσπραξης Τέλους Χρήσης Κοινοχρήστου χώρου με την παραλαβή της άδειας

Αρχεία

Έντυπο αίτησης για άδεια λειτουργίας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – 32 KB

17.Δικαιολογητικά για άδεια γραφείου τελετών

Α. Δικαιολογητικά για προέγκριση γραφείο τελετών

1.Αίτηση ( χορηγείται από την Υπηρεσία μας)
2.Παράβολο 185,00 από την Οικ/κή Υπηρεσία του Δήμου.
3.Φωτοαντίγραφο ταυτότητος.
4.Βεβαίωση της Πολεοδομίας για την Χρήση Γης.
5.Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος.
6.Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών – ενοικιαστών των διαμερισμάτων συναινεί στην εν λόγω άδεια.
Επίσης Υπεύθυνη δήλωση εάν υπάρχει διαμέρισμα άνωθεν που θα συναινεί (ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής) στην εν λόγω άδεια.(ΝΣΚ 7/1992). Επίσης επί της αυτής ισόγειας οικοδομής και παραπλεύρως της εισόδου κατοικίας απαγορεύεται η εγκατάσταση γραφείων τελετών ή φερετροποιείου ή αποθήκης φέρετρων εκτός αν ο ιδιοκτήτης της κατοικίας με υπεύθυνη δήλωση δηλώσει ότι δεν έχει αντίρρηση.
7.Σε περίπτωση Νοσοκομείου ή κλινικής που βρίσκεται μέσα στο συγκεκριμένο σχέδιο της πόλης η απόσταση από το πλησιέστερο εξωτερικό σημείο του περιβόλου της Κλινικής θα είναι θα είναι 100 μέτρα, & σε 200 μέτρα για Νοσοκομείο. Εάν δεν υπάρχει περιμετρική περίβολος η κατά τα ως άνω ελάχιστη απόσταση ορίζεται σε 150 μέτρα για Κλινική ή Κέντρο Υγείας και σε 300 μέτρα για Νοσοκομείο.
Εφόσον το Νοσοκομείο ή η Κλινική ή το Κέντρο Υγείας βρίσκεται έξω τα από το υπάρχον εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως η κατά τα ως άνω ελάχιστη απόσταση ορίζεται σε 300 μέτρα για Κλινική……………. & σε 600 μέτρα για Νοσοκομείο.( ΑΙΒ- 2706/83 ΦΕΚ-230 τα .β’.)
Οι ανωτέρω αποστάσεις θα αναγράφονται στα σχεδιαγράμματα του κτηρίου ή του χώρου της επιχείρησης τα οποία θα καταθέτει ο ενδιαφερόμενος και θα θεωρούνται από την πολεοδομία για το αληθές.
8.Σε περίπτωση εταιρείας, το κωδικοποιημένο καταστατικό αυτής σε ΦΕΚ.

Β. Δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης & λειτουργίας γραφείου τελετών

1.Άδεια οικοδομής (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
2.Τέσσερα σχεδιαγράμματα (το ένα για την πολεοδομία – διαμορφωμένα όπως ακριβώς είναι το κατάστημα για λειτουργία, με όλους τους υπάρχοντες χώρους). Καθώς Κάτοψη & Τομή σε κλιμ. 1:50 – πρωτότυπα & θεωρημένα από την πολεοδομία που θα αναφέρουν επάνω ότι το κτίριο είναι νόμιμο & ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για καταστήματα.( ΚΥΑ 10551/07)
3.Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανολόγου Μηχανικού αντί της βεβαίωσης της Πυροσβεστικής ότι το κατάστημα πληροί τους όρους & προϋποθέσεις της Πυρασφάλειας.
4.Μισθωτήριο θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ.
5.Φωτοαντίγραφο απόδειξης ΔΕΗ.
6.Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί έναρξης – μεταβολής ασκήσεως επαγγέλματος.
7.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

18.Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής

Ποιος είναι αρμόδιος για τις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες):

Επισημαίνεται, καταρχήν, ότι για τις κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών εγκαταστάσεων χορηγεί άδεια ο ΕΟΤ [ν. 3536/2007]. Για τις λοιπές κολυμβητικές δεξαμενές (πλην των ιδιωτικών) χορηγείται, χωρίς διαδικασία προέγκρισης, άδεια λειτουργίας από τον οικείο ΟΤΑ βάσει της Γ1/443/73 υγειονομικής διάταξης όπως ισχύει. Η εν λόγω άδεια αναφέρεται μόνο στους υγειονομικούς όρους που πρέπει να πληρεί η κολυμβητική δεξαμενή. Αν η κολυμβητική δεξαμενή λειτουργεί εντός αθλητικής εγκατάστασης, ο αρμόδιος φορέας πρέπει να υποβάλλει ως δικαιολογητικό και την άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής από τον οικείο δήμο στην Περιφέρεια, η οποία εκδίδει στην συνέχεια την άδεια της αθλητικής εγκατάστασης. (ΥπΕσΔΔΑ 53039/11-10-2006).

Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας κολυμβητικής δεξαμενής (Πισίνας):

Α. Κοινά Δικαιολογητικά

1.Αίτηση (με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου).
2.Μισθωτήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου. Προκειμένου περί μισθωτηρίου, πρέπει να προκύπτει η χρήση του μισθίου και η ισχύς του. Να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3.Οικοδομική άδεια της κολυμβητικής δεξαμενής (φωτ/φο θεωρημένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου).
4.Κατόψεις (4) των χώρων και της πισίνας και ένα (1) τοπογραφικό, (θα συντάσσονται από Διπλωματούχο Μηχανικό, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία και θα απεικονίζονται σ’ αυτά λεπτομερώς, όλοι οι χώροι οι ακριβείς διαστάσεις και ο προορισμός του κάθε χώρου. (θεωρημένα από την Δ/νση Πολεοδομίας)
5.Έκθεση Τεχνικής Μελέτης περί των συνθηκών κατασκευής και λειτουργίας της πισίνας, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σφραγισμένα, υπογεγραμμένα από την μηχανικό που τα συνέταξε. Από την Τεχνική Έκθεση θα προκύπτει σαφώς ότι η δεξαμενή κολύμβησης και οι λοιποί χώροι και εγκαταστάσεις αυτής, πληρούν του υποχρεωτικούς όρους της Γ1/443/73 Υγειονομικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/78 Υ.Δ. (Χωρητικότητα, βάθος, οριζόντιες διαστάσεις, ρυθμός ανακυκλοφορίας, μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων ατόμων, επόπτη ασφαλείας και παροχή πρώτων βοηθειών, αριθμός σωσιβίων, διάρκεια λειτουργίας, αριθμός αποχωρητηρίων με αποδυτήρια κ.λπ.).
6.Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή μηχανικού, ο οποίος συνέταξε και τη μελέτη για την πισίνα, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του), ότι οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης.
7.Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.
8.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα δηλώνει ποιόν ή ποιους ορίζει υπεύθυνους, λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και ότι είναι ικανός να εξασφαλίσει την εφαρμογή των όρων της διάταξης (εγκύκλιος Υ2/81301/02 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας). Ο υπεύθυνος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
9.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα δηλώνει ποιον ή ποιους ορίζει επόπτες ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών.
10.Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα ότι ο επόπτης ασφαλείας της δεξαμενής γνωρίζει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
11.Βιβλιάριο υγείας από την Δ/νση Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο) του επόπτη ασφαλείας.
12.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο)
13.Βιβλιάριο υγείας από τη Δ/νση υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο) του ενδιαφερομένου
14.Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79/
15.Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου
16.Δημοτική ενημερότητα από το γραφείο του Δήμου
17.Βεβαίωση έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. απαιτείται εφόσον η εκμετάλλευση της δεξαμενής έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Σημείωση: Ο επόπτης ασφαλείας πρέπει να είναι 1/300 λουόμενους

Για εταιρείες:

1.Εταιρικό ή καταστατικό της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, (ακριβές φωτ/φο). Εάν στο καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζεται ο εκπρόσωπος της, οφείλει με πράξη της να ορίσει έναν από τους εταίρους της, ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος για την τήρηση των Αστυνομικών και Υγειονομικών διατάξεων.
2.Το ΦΕΚ με τη δημοσίευση της σύστασης της εταιρείας. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση θα προσκομίζονται: α) η άδεια σύστασης εταιρείας από τη Νομαρχία Αιτωλ/νίας και β) διπλότυπο της Δ/νσης Εμπορίου πληρωμής των τελών για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ).

Αρχεία:

Έντυπο αίτησης για άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής – 31.5 KB

19.Άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος

Δικαιολογητικά αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήματος του Ν.2734/99:

1.Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, καθώς και πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή.
2.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
3.Πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος (άρθρο 1 του Ν. 2734/99). Επικυρωμένο φωτ/φο.
4.Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του οικήματος, ότι συμφωνεί με την άσκηση εντός αυτού της συγκεκριμένης δραστηριότητας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
5.Εάν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας, Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών), όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων (εκτός εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας).
6.Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι το οίκημα εντός του οποίου θα ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν θα χρησιμοποιείται από αυτό ως κατοικία.
7.Μισθωτήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου. Προκειμένου περί μισθωτηρίου, πρέπει να προκύπτει η χρήση του μισθίου και η ισχύς του. Να είναι θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.
8.Βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το οίκημα είναι μόνιμη κατασκευή, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, ότι πληροί τους όρους του Γ.Ο.Κ. και ότι διαθέτει ξεχωριστή είσοδο προς το χώρο, όπου θα ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Πέντε (5) κατόψεις των χώρων κλίμακας 1:50 (θεωρημένες από την Πολεοδομία).
9.Βεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτ/σης, ότι το οίκημα πληροί τους όρους υγιεινής (Για την χορήγηση της βεβαίωσης, διαβιβάζεται σχετικό έγγραφο από την Υπηρεσία μας).
10.Βεβαίωση από την 7η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, ότι το οίκημα δεν έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο. (Αφορά όλα τα κτίσματα μεταγενέστερα του 1830).
11.Βεβαίωση της Δ/νσης Πολεοδομικών Λειτουργιών του Δήμου Αγρινίου, ότι το οίκημα δεν έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακό.
12.Βεβαίωση της Δημοτικής Αστυνομίας ότι το οίκημα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99 «περί αποστάσεων από ναούς, σχολεία κ.λ.π.».
13.Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος
14.Τρεις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
15.Βεβαίωση της Δ/νσης Υγείας, ότι έχει χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο βιβλιάριο υγείας κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2734.
16.Δημοτική Ενημερότητα.
17.Όταν πρόκειται για άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας, θεωρημένο φωτ/φο του διαβατηρίου και της κάρτας παραμονής.

Αρχεία:

Έντυπο αίτησης για άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος – 34 KB

20.Άδειες εγκατάστασης και χρήσης οικήματος του Ν.2734/99 (Οίκοι ανοχής)

1.Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, καθώς και πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή.
2.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
3.Πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος (άρθρο 1 του Ν. 2734/99). Επικυρωμένο φωτ/φο.
4.Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του οικήματος, ότι συμφωνεί με την άσκηση εντός αυτού της συγκεκριμένης δραστηριότητας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
5.Εάν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας, Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών), όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων (εκτός εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας).
6.Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι το οίκημα εντός του οποίου θα ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν θα χρησιμοποιείται από αυτό ως κατοικία.
7.Μισθωτήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου. Προκειμένου περί μισθωτηρίου, πρέπει να προκύπτει η χρήση του μισθίου και η ισχύς του. Να είναι θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.
8.Βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το οίκημα είναι μόνιμη κατασκευή, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, ότι πληροί τους όρους του Γ.Ο.Κ. και ότι διαθέτει ξεχωριστή είσοδο προς το χώρο, όπου θα ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Πέντε (5) κατόψεις των χώρων κλίμακας 1:50 (θεωρημένες από την Πολεοδομία).
9.Βεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτ/σης, ότι το οίκημα πληροί τους όρους υγιεινής (Για την χορήγηση της βεβαίωσης, διαβιβάζεται σχετικό έγγραφο από την Υπηρεσία μας).
10.Βεβαίωση από την 7η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, ότι το οίκημα δεν έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο. (Αφορά όλα τα κτίσματα μεταγενέστερα του 1830).
11.Βεβαίωση της Δ/νσης Πολεοδομικών Λειτουργιών του Δήμου Αγρινίου, ότι το οίκημα δεν έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακό.
12.Βεβαίωση της Δημοτικής Αστυνομίας ότι το οίκημα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99 «περί αποστάσεων από ναούς, σχολεία κ.λ.π.».
13.Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος
14.Τρεις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
15.Βεβαίωση της Δ/νσης Υγείας, ότι έχει χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο βιβλιάριο υγείας κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2734.
16.Δημοτική Ενημερότητα. Με προσκόμιση απόδειξης ΔΕΗ.

Όταν πρόκειται για άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας, θεωρημένο φωτ/φο του διαβατηρίου και της κάρτας παραμονής.

Αρχεία:

Έντυπο αίτησης για άδειες εγκατάστασης και χρήσης οικήματος του Ν.2734/99 (Οίκοι ανοχής) – 34 KB

Comments are closed.

Close Search Window