Διεύθυνση:Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150
Προϊσταμένη:Θεοδώρα Τσιλιγιάννη
Τηλέφωνο:2641360726 , φαξ:2641360738, e-mail:tsiligianni@agrinio.gr
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και `Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό των προγραµµάτων δράσης του Δήµου που αφορούν την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων, (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάµενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόµβων και διαβάσεων κλπ), κτιριακών έργων (κατασκευή,συντήρηση, επισκευή, διακόσµηση και εξοπλισµός των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαµόρφωσης, διαρρύθµισης και εξωραϊσµού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήµου (πεζόδροµοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία, κοιµητήρια κλπ)

2.Μεριμνά για την εκπόνηση και την επίβλεψη όλων των αναγκαίων µελετών .

Comments are closed.

Close Search Window