Διεύθυνση:Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150

Προϊστάμενος:Νικόλαος Σερπάνος
Τηλέφωνο:2641360717, φαξ:2641360738, e-mail:nserpanos@agrinio.gr
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.Το Τμήμα έχει αντικείµενο την µελέτη και εκτέλεση έργων που αφορούν:

– Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήµου, καθώς και του φωτισµού για την ανάδειξη των δηµοτικών κτιρίων, µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
– Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήµου.
– Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήµου.

2.Ρυθµίζει κάθε θέµα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας.

3.Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών µηχανηµάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.

4.Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.

5.Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος που εκτελούνται µε αυτεπιστασία και σε τρίτους. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήµου.

Comments are closed.

Close Search Window