Διεύθυνση:Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150
Αναπληρωτής Προϊστάμενος:Ξευγένης Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2641360731, 6930073095, e-mail:axevgenis@agrinio.gr

Συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού: 26413 60741

Τηλέφωνο  αναγγελίας βλαβών: 15194

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Τμήμα Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Έργων είναι υπεύθυνο για την μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και συντήρηση με
αυτεπιστασία ή με εργολαβία όλων των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών δημοτικών κτιρίων, των έργων σχολικής στέγης και των
έργων συντηρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σιντριβανιών στους κοινοχρήστους χώρους και των εφαρμογών ΑΠΕ και κάθε ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση
αρμοδιότητας του Δήμου.

Comments are closed.

Close Search Window