Διεύθυνση: Δαγκλή 25,ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Διευθύντρια: Μαρία Ρόκκου
Τηλέφωνο:2641360631, φαξ:2641022523, e-mail:dper@agrinio.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και τη λειτουργία των Κοιμητηρίων.  Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Comments are closed.

Close Search Window