Διεύθυνση: Δαγκλή 27,  ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Διευθυντής : Στέφανος Χατζηανέστης
Τηλέφωνο: 2641360617 , e-mail: paideia@agrinio.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και ισότητας των φύλων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Ειδικά για τα θέματα Πολιτισμού η αρμοδιότητα ανήκει στο τμήμα Πολιτισμού της Διεύθυνσης πρώην ΚΕΔΑ.

Αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Τμήμα Βιβλιοθηκών και Αρχείων

Comments are closed.

Close Search Window