Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊσταμένη:Ιωάννα Τασολάμπρου
Τηλέφωνο:2641363410, φαξ:2641059356, e-mail:itasolamprou@agrinio.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αρμοδιότητες είναι ο σχεδιασμός και η προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με

 • τη λήψη των καταλλήλων μέτρων 
 • τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων και
 • την υλοποίηση δράσεων-προγραμμάτων

 

1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

2. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.

(β) Μεριμνά για την υλοποίηση

ι) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου

ιι) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση

ιιι) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της

Ευρωπαϊκής Ένωσης

(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.

(δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Υλοποιεί δράσεις προληπτικής ιατρικής που προάγουν τη δημοσία υγεία σε συνεργασία με τον Ιατρικό και Οδοντιατρικό Σύλλογο Αγρινίου και άλλες ΜΚΟ («Γιατροί του Κόσμου», «Αποστολή Άνθρωπος», κ.α.). Οι δράσεις υλοποιούνται στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου ή σε δημόσιους χώρους των Δημοτικών Ενοτήτων, προκειμένου να ωφελούνται οι κάτοικοί τους.

4. Σχεδιάζει, εισηγείται και υλοποιεί δράσεις-προγράμματα προαγωγής υγείας στη κοινότητα

5. Διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες ή εκδηλώσεις, ομιλιών, προβολών, διαλέξεων με θέματα σχετικά με την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας και με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού.

6.Υλοποιεί Προγράμματος Προληπτικής Οδοντιατρικής σε μαθητές Δημοτικού, οποίοι εξετάζονται από εθελοντές γιατρούς του Οδοντιατρικό Σύλλογο Αγρινίου στο χώρου του Κοινωνικού Οδοντιατρείου

Οι εθελοντές οδοντίατροι εξετάζουν παιδιά- μαθητές Δημοτικού Σχολείου και δίνουν ατομικά δελτία προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου, προκειμένου οι γονείς τους να ενημερωθούν για τυχόν προβλήματα και για τη σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση τους.

Στόχος του προληπτικού προγράμματος είναι η διατήρηση της στοματικής υγείας των παιδιών.

7. Πρόγραμμα Υγιών Πόλεων. Ο Δήμος μας είναι μέλος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Πιστοποιημένο Δίκτυο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας-WHO και

 • Επιμελείται τον σχεδιασμό και τις δράσεις των τομέων και των Υπηρεσιών (διατομεακή συνεργασία), οι οποίοι σχετίζονται με παράγοντες που επηρεάζουν:
  • α) την Υγεία,
  • β) την Πρόνοια ,
  • γ) τον Πολιτισμό ,
  • δ) το Περιβάλλον και ,

βελτιώνουν τις προϋποθέσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής μέσα στην πόλη, με κατευθυντήριο άξονα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

 • Στοχεύει στην προώθηση των θεμάτων προαγωγής και αγωγής της υγείας και βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης για τους πολίτες σε ένα υγιές αστικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και διαχειρίζεται τη συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών, τεχνογνωσίας και εμπειριών με άλλες πόλεις, εντός και εκτός Ελλάδας.
 • Παρέχει προγράμματα και παρεμβάσεις στην κοινότητα, προαγωγής-αγωγής σωματικής και ψυχικής υγείας (πρόληψη εξαρτήσεων-περιβαλλοντική και πολιτιστική εκπαίδευση σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία κ.α.), με τελικό σκοπό, την προσφορά στους πολίτες ενός φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει την υγεία, την αναψυχή, την ευζωία, την ασφάλεια, την κοινωνική δράση, την προσβασιμότητα, την δυνατότητα μετακίνησης, την αίσθηση πολιτιστικής ταυτότητας και ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών.
 • Οργανώνει ημερίδες-συνέδρια, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα Υγείας, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Τα  προγράμματα του δικτύου, μέρος των οποίων έχουν υλοποιηθεί στο Δήμο μέχρι σήμερα είναι τα εξής:

Εκστρατείες

7. Ενδυνάμωση της συμμέτοχής των πολιτών σε πρωτοβουλίες σχετικά με την υγεία και το περιβάλλον

Οι πολίτες ενημερώνονται από τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ για τον χρόνο και χώρο υλοποίησης των δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιούνται, προκειμένου να συμμετέχουν.

 

Comments are closed.

Close Search Window