Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Διευθύντρια: Τσίνα Μαρία
Τηλέφωνο: 2641363403, φαξ: 2641059356, e-mail: pronoia@agrinio.gr
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, έτσι όπως ψηφίστηκε στον εσωτερικό οργανισμό του Δήμου αριθμ. 64993/13431 (ΦΕΚ 2183/29-9-2011) είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες  της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Comments are closed.

Close Search Window