Διεύθυνση: Γ. Καραπαπά, ΤΚ 30132
Διευθύντρια:Ελένη Τσάρκου
Τηλέφωνο:26413-64423 φαξ:26410-31160 e-mail:etsarkou@agrinio.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΠ Δήμου Αγρινίου

Τι είναι τα ΚΕΠ;

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), αποτελούν την εφαρμογή της ιδέας του “One-Stop-Shop” για τους πολίτες, δηλαδή, την παροχή πολλών δημοσίων υπηρεσιών από ένα και μόνο σημείο επαφής. Πρόκειται για ένα καινοτόμο βήμα, προς τη δημιουργία μιας σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης που να λειτουργεί με επίκεντρο τον πολίτη και να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, παρέχοντας ψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Με τα ΚΕΠ αλλάζουμε τον τρόπο που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να διακινούνται τα έγγραφα και να μη μετακινούνται οι πολίτες από Υπουργείο σε Υπουργείο, ή από Υπηρεσία σε Υπηρεσία.

Σε τι μπορώ να εξυπηρετηθώ από τα ΚΕΠ;

Στα ΚΕΠ ο πολίτης μπορεί:

  • Να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής του.
  • Να επικυρώσει φωτοαντίγραφα για τον ιδιωτικό τομέα. Για το δημόσιο τομέα οι επικυρώσεις έχουν καταργηθεί και ο πολίτης πλέον καταθέτει ευκρινή φωτοαντίγραφα.
  • Να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεών του από διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς, οι οποίες έχουν καθορισθεί με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και να παραλάβει το τελικό προϊόν. Για να δείτε το σύνολο αυτών των υποθέσεων πατήστε εδώ.

Τι πρέπει να έχω μαζί μου;

Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο ασθενείας (με φωτογραφία) καθώς και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μπορώ κα εξυπηρετηθώ μέσω τρίτου προσώπου;

Βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Ε/7695/18-04-2003 εγκυκλίου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στα ΚΕΠ.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό,  οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο ΚΕΠ μέσω νόμιμου εκπροσώπου βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί να είναι:

  • Τρίτο πρόσωπο που φέρει νόμιμη, για το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση, στην οποία έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του άμεσα ενδιαφερομένου ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο οποίο να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα να αιτηθεί της συγκεκριμένης διαδικασίας.
  • Πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα πρέπει να φέρει τόσο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του όσο και τη δικηγορική ταυτότητά του, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

Υπάρχουν υποθέσεις που μπορώ να διεκπεραιώσω άμεσα;

 Υπάρχουν ορισμένες υποθέσεις οι οποίες διεκπεραιώνονται άμεσα αρκεί ο πολίτης να έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για να δείτε ποιες είναι αυτές οι υποθέσεις καθώς και τα απαραίτητα για κάθε μια δικαιολογητικά πατήστε εδώ.

Με τις υπόλοιπες υποθέσεις τι γίνεται;

Για τις υπόλοιπες υποθέσεις ο πολίτης θα πρέπει να αναμένει την απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία την οποία και θα παραλάβει από το ΚΕΠ. Για να δείτε τις υποθέσεις αυτής της κατηγορίας, που ζητούνται περισσότερο από τους πολίτες, πατήστε εδώ.

Πού μπορώ να εξυπηρετηθώ;

Στο Δήμο μας λειτουργούν δέκα ΚΕΠ, ένα στην πόλη του Αγρινίου και δέκα στις άλλες δημοτικές ενότητες. Για να δείτε τις διευθύνσεις και το ωράριο λειτουργίας τους, πατήστε εδώ.

Μπορώ να εξυπηρετηθώ από το σπίτι μου;

Ναι, μέσω της δικτυακής πύλης Ερμής αρκεί να έχεις σύνδεση Ίντερνετ. Μπορείτε να συνδεθείτε στην πύλη είτε με κωδικούς Ερμής αν έχετε, είτε με τους κωδικούς του Taxisnet*. Χρησιμοποιώντας τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της πύλης μπορείτε:

  • Να υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, παραλαμβάνοντας το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) είτε από την ηλεκτρονική σας θυρίδα είτε από το ΚΕΠ που δηλώνετε κατά την υποβολή της αίτησης. Για να δείτε αυτές τις υπηρεσίες πατήστε εδώ.
  • Να υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, παραλαμβάνοντας άμεσα το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) στην ηλεκτρονική σας θυρίδα. Οι αιτήσεις αυτές αφορούν το ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ, το ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Για να δείτε αυτές τις υπηρεσίες πατήστε εδώ.

 *Με τις τελευταίες αναβαθμίσεις των φυλλομετρητών Google Chrome και Mozilla Firefox δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην Πύλη ΕΡΜΗΣ. Για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πύλη ΕΡΜΗΣ συνίσταται η χρήση Internet Explorer ή Microsoft Edge. Εναλλακτικά θα πρέπει να διαθέτετε προηγούμενες εκδόσεις των φυλλομετρητών Mozilla Firefox (36) και Google Chrome (44).

 

Comments are closed.

Close Search Window