Διεύθυνση:Δαγκλή 25, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Σακελλαριάδης
Τηλέφωνο:2641360624, 2641360626 ή 15194 (χωρίς χρέωση),  φαξ: 26410-48002,
e-mail:dperivallon@agrinio.gr ή sakellariadisk@gmail.com

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οργανώνει τη λειτουργία του συστήματος συλλογής & μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και την καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, την καθαριότητα των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου, διαμορφώνοντας τα κατάλληλα προγράμματα των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία, συνεργεία εσωτερικών – εξωτερικών χώρων των κτιρίων & εγκαταστάσεων του Δήμου, κ.λ.π.) και την στελέχωσή τους με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό.
Προσδιορίζει τα σημεία χωροθέτησης των κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης και μεριμνά για την τοποθέτησή τους. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών καθαριότητας, με την απαραίτητη διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται. Εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

Δρομολόγια Απορριμματοφόρων Οχημάτων – Σύμμεικτων Απορριμμάτων:

A). ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, πρωί: 06:00-12:30 : επτά (7) απορριμματοφόρα οχήματα.

B). ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :

Από Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, μεσημέρι: 13:00-17:00 : ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα και για τις λαϊκές αγορές.

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, βράδυ: 23:30-06:00 : δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα.

Κάθε Κυριακή, πρωϊ: 06:00-12:30 : τρία (3) απορριμματοφόρα οχήματα.

Γ). ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, πρωί: 06:00-12:30 : δώδεκα (12) απορριμματοφόρα οχήματα.

Δρομολόγια Απορριμματοφόρων Οχημάτων – Ανακυκλώσιμων Υλικών :

Α). ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, πρωί: 06:00-12:30 : δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα ανακύκλωσης.

Από Δευτέρα έως και Σάββατο, μεσημέρι: 14:00-20:30 : ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα, ανακύκλωσης.

Β). ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :

Αγγελοκάστρου, Αρακύνθου, Μακρυνείας, Θεστειέων, Παραβόλας, Στράτου και Νεάπολης.

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, πρωί: 06:00-12:30 : ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα ανακύκλωσης.

Δρομολόγια Μηχανημάτων – Σαρώθρων (Μηχανικές – Σκούπες) :

A). ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, πρωί: 06:00-12:30 : ένα (1) μηχάνημα – σάρωθρο.

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, βράδυ : 23:30-06:00 : ένα (1) μηχάνημα – σάρωθρο.

Από Σάββατο έως και Κυριακή πρωϊ : 06:00-12:30 : ένα (1) μηχάνημα – σάρωθρο.

B). ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, μεσημέρι-απόγευμα: 14:00-20:30 :ένα (1)μικρό μηχάνημα-σάρωθρο (σκουπάκι).

Από Σάββατο έως και Κυριακή, μεσημέρι-απόγευμα : 14:00-20:30 : ένα (1) μικρό μηχάνημα-σάρωθρο (σκουπάκι).

Δρομολόγια Οχημάτων – Πλυντηρίων Κάδων Σύμμεικτων Απορριμμάτων και Κάδων Υλικών Ανακύκλωσης :

Α). ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :

Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, πρωί: 06:00-12:30 : ένα (1) όχημα πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων.

Β). ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :

Πέμπτη και Παρασκευή, βράδυ : 23:30-06:00 : ένα (1) όχημα πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων.

Γ). ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :

Αγγελοκάστρου, Αρακύνθου, Μακρυνείας, Θεστειέων, Παραβόλας, Στράτου και Νεάπολης.

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, πρωί: 06:00-12:30 : ένα (1) όχημα πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων.

Δρομολόγια Τροχήλατων Καροτσιών-Καθαριότητας Δημοτικών Απορριμμάτων :

Α). ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, πρωί: 06:00-12:30 : δέκα (10) τροχήλατα καρότσια-καθαριότητας.

Β). ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, μεσημέρι-απόγευμα: 14:00-20:30 : ένα (1) τροχήλατο καρότσι-καθαριότητας.

Από Σάββατο έως και Κυριακή, πρωϊ : 06:00-11:30 : τέσσερα (4) τροχήλατα καρότσια-καθαριότητας.

Δρομολόγια Αποκομιδής Ογκωδών Αντικειμένων, Κηπουρικών Εργασιών και Ηλεκτρικών – Ηλεκτρονικών Συσκευών :

Η αποκομιδή (περισυλλογή και μεταφορά), γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή

(εκτός αργιών), το πρωί: 06:00-12:30 , για ΟΛΟΚΛΗΡΟ τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, πρωί: 06:00-12:30 : δύο (2) αγροτικά οχήματα, για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και για την αποκομιδή δημοτικών απορριμμάτων, από οδούς & κοινόχρηστους χώρους μη προσβάσιμους από τ’ απορριμματοφόρα οχήματα. Εκ των οποίων το ένα(1) αγροτικό όχημα βοηθάει και στο πλύσιμο οδών & κοινόχρηστων χώρων, με την στελέχωσή του από πλυστικόμηχάνημα.

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, πρωί: 06:00-12:30 : ένα (1) φορτηγό όχημα (3,5 t ) και ένας (1) φορτωτής – εκσκαφέας τύπου – J.C.B., για την αποκομιδή προϊόντων κηπουρικών εργασιών και ογκωδών αντικειμένων.

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, πρωί: 06:00-12:30 : ένα (1) φορτηγό όχημα(10 t, με τον ίδιο οδηγό και την εναλλάξ χρήση οχημάτων με το ανωτέρω όχημα ) και ένας (1) φορτωτής – εκσκαφέας τύπου – J.C.B. (με τον ίδιο χειριστή και το ίδιο μηχάνημα με το ανωτέρω), για τον καθαρισμό οδών, κοινοχρήστων χώρων, κ.λ.π. , απόδημοτικά απορρίμματα και την αποκομιδή τους.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Ο Δήμος Αγρινίου στα πλαίσια μιας σειράς ενεργειών που έχουν ως στόχο αφενός τη προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στο Χ.Υ.Τ.Α., υπάρχει πρόγραμμα Ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό) σε συνεργασία με την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.». Για την επιτυχία του προγράμματος είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή όλων μας. Στα νοικοκυριά έχει διανεμηθεί ενημερωτικό φυλλάδιο καθώς και ειδικός σάκος στον οποίο συγκεντρώνονται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το σάκο οι πολίτες θα τον αδειάζουν στους ειδικούς κάδους Ανακύκλωσης που θα τοποθετηθούν σε κοντινή απόσταση από τα σπίτια και τα καταστήματα.

Στον Δήμο τοποθετήθηκαν μπλε κάδοι των 1.100 λίτρων μόνο για τα υλικά συσκευασίας ενώ 3 ειδικά απορριμματοφόρα συλλέγουν τα υλικά συσκευασίας από τους μπλε κάδους ώστε να μην ρυπανθούν από τα υπόλοιπα οργανικά. Τα υλικά συσκευασίας περιλαμβάνουν

Χάρτινες συσκευασίες
Χαρτόνι, που πρέπει να διπλωθεί για να μειωθεί ο όγκος του
Πλαστικές συσκευασίες
Γυάλινες συσκευασίες
Κουτιά αναψυκτικών, κονσέρβες κ.λ.π.
Έντυπο χαρτί

Με την ανακύκλωση

Μειώνουμε τον όγκο των απορριματοφόρων που πάνε στο Χ.Υ.Τ.Α.
Περιορίζουμε την ρύπανση του περιβάλλοντος
Εξοικονομούμε φυσικούς πόρους και ενέργεια
Αυξάνουμε τις θέσεις εργασίας
Το Αγρίνιο γίνεται πιο καθαρό.

Χρειάζεται να αποδείξουμε όλοι ότι μπορούμε με υπευθυνότητα και με μικρές αλλαγές στην συμπεριφορά μας να συμβάλουμε καθοριστικά στην λύση του προβλήματος.

Τα ανωτέρω υλοποιούνται, σύμφωνα με το νέο κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε την έγκριση του νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου από ΕΔΩ

Δείτε την επικύρωση της έγκρισης του νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου από ΕΔΩ

Δείτε την έγκριση της τροποποίησης του νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου από ΕΔΩ

Δείτε την επικύρωση της έγκρισης της τροποποίησης του νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου από ΕΔΩ

Αίτηση δημότη για καθαριότητα από ΕΔΩ ή στο τηλ 15194 (χωρίς χρέωση)

Comments are closed.

Close Search Window