Διεύθυνση: Δαγκλή 25, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Ευθύμιος Κομματάς
Τηλέφωνο: 2641360621, 2641360622, 2641360623, ή 15194 (χωρίς χρέωση),
φαξ: 2641048002, e-mail:ekathariotitas@agrinio.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υλοποιεί τα προγράμματα του τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης , με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού, των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών σε χώρους μεταφόρτωσης, και την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών και την μεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Α. και τα εργοστάσια επεξεργασία τους.

Διενεργεί με ειδικά συνεργεία παρεμφερείς εργασίες, όπως η περισυλλογή & μεταφορά ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, κ.λ.π. και μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων , των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.

Περισυλλογή και Μεταφορά, Ογκωδών Αντικειμένων, Κηπουρικών Εργασιών και Ηλεκτρικών – Ηλεκτρονικών Συσκευών.

Ογκώδη αντικείμενα (παλαιά έπιπλα, στρώματα, κ.λ.π.), καθώς και προϊόντα κηπουρικών εργασιών μικρά σε όγκο και βάρος (κλαδιά, φύλλα, χόρτα, κ.λ.π.), καθώς και οι ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές απαγορεύεται να εγκαταλείπονται δίπλα ή μέσα σε κάδους απορριμμάτων, στα πεζοδρόμια ή σε οποιοδήποτε κοινόχρηστοχώρο. Η συλλογή και μεταφορά τους, γίνεται με σειρά προτεραιότητας, μετά από ειδοποίηση των δημοτών στο τηλέφωνο του Δήμου Αγρινίου 15194 (χωρίς χρέωση) και να δηλώνουν την περιγραφή αιτήματος (το είδος του αντικειμένου), ταχυδρομική διεύθυνση (οδός,αριθμό), περιοχή, τηλέφωνο επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο αιτούντος. Από τα παραπάνω, οι ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές, στη συνέχεια μεταφέρονται από το Δήμο στο χώρο του δημοτικού αμαξοστασίου και τοποθετούνται σε ειδικά containers για ηλεκτρικές- ηλεκτρονικές συσκευές και από εκεί απομακρύνονται από εταιρεία ανακύκλωσης, με την οποία ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση. Μπορεί οι ενδιαφερόμενοι δημότες να προσκομίζουν τον αποσυρόμενο ηλεκτρικό-ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο χώρο του δημοτικού αμαξοστασίου με ίδια μέσα, είτε να ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία επικοινωνίας.

Τα ανωτέρω υλοποιούνται, σύμφωνα με το νέο κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε την έγκριση του νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου από ΕΔΩ

Δείτε την επικύρωση της έγκρισης του νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου από ΕΔΩ

Δείτε την έγκριση της τροποποίησης του νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου από ΕΔΩ

Δείτε την επικύρωση της έγκρισης της τροποποίησης του νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου από ΕΔΩ

Αίτηση δημότη για καθαριότητα από ΕΔΩ ή στο τηλ 15194 (χωρίς χρέωση)

Comments are closed.

Close Search Window