Διεύθυνση: Δαγκλή 25,ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Αν. Διευθυντής  :  Καραπαπά Βασιλική
Τηλέφωνο:2641360625, φαξ:2641048002, e-mail:dka@agrinio.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης παρέχει, την αποκομιδή και την μεταφορά των απορριμμάτων, την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών, την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, την καθαριότητα των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Αγρινίου.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αποτελείται από τρία (3) τμήματα :

α). Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
β). Τμήμα Αποκομιδής, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων και
γ). Τμήμα Καθαρισμού Κτιρίων και Εγκαταστάσεων.

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window