ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου Αγρινίου

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ » ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Βασιλείου Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Χασιώτης Ευθύμιος

 

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κολοβός Χρήστος
 2. Φωτάκης Βασίλειος
 3. Ζώης Δημήτριος
 4. Γκορόγιας Ανδρέας
 5. Τραγουλιάς Φώτιος 
 6. Μπεσινης Θωμάς
 7. Σταμάτη Κωνσταντίνα

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Σεϊτανίδης Θεόδωρος
 2. Σαλμά Μαρία
 3. Αλεξόπουλος Γεώργιος
 4. Γαλαζουλα Μαρία
 5. Κοντονάσιος Αθανάσιος
 6. Συριγιάννη Αγγελική
 7. Πάνου Γρηγόριος
 8. Σακκά Μαρία

Comments are closed.

Close Search Window