Οι Αντιδήμαρχοι έχουν τη διοικητική ευθύνη των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους.

Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου η αναπλήρωσή του θα γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν.3463/2006, ως εξής:

 

  • Ορίζεται αναπληρωτής Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και σε περίπτωση απουσίας του η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.
  • Υπεύθυνη για την τέλεση πολιτικών γάμων ορίζεται η Αντιδήμαρχος ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ και σε περίπτωση απουσίας, η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.
  • Εντεταλμένος Σύμβουλος- Βοηθός Δημάρχου για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ορίζεται  ο Δημοτικός Σύμβουλος Γρίβας Ευθύμιος.
  • Εντεταλμένος Σύμβουλος- Βοηθός Δημάρχου παρακολούθησης του Δημοτικού Έργου στην Δημοτική Ενότητα Αγρινίου, ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Σαράκης Κωνσταντίνος.
  • Εντεταλμένος Σύμβουλος- Βοηθός Δημάρχου παρακολούθησης του Δημοτικού Έργου στη Δημοτική Ενότητα Αγγελοκάστρου, ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιαννιώτης Παναγιώτης.
  • Εντεταλμένος Σύμβουλος- Βοηθός Δημάρχου παρακολούθησης του Δημοτικού Έργου στις Δημοτικές Ενότητες Αρακύνθου και Μακρυνείας, ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Κουμπουλής Κωνσταντίνος.
  • Εντεταλμένος Σύμβουλος- Βοηθός Δημάρχου παρακολούθησης του Δημοτικού Έργου στις Δημοτικές Ενότητες Θεστιέων και Παραβόλας, ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Κολοβός Σωτήριος.
  • Εντεταλμένος Σύμβουλος- Βοηθός Δημάρχου παρακολούθησης του Δημοτικού Έργου στις Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης και Στράτου, ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Βαμβακάς Νικόλαος.
  • Εντεταλμένος Σύμβουλος- Βοηθός Δημάρχου παρακολούθησης του Δημοτικού Έργου στις Δημοτικές Ενότητες Παναιτωλικού και Παρακαμπυλίων ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Βραχωρίτης Κωνσταντίνος.
Close Search Window