Κεντρική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι η στήριξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εκλεκτών παραδοσιακών προϊόντων του τόπου με παράλληλη διασύνδεσή τους με τον τουρισμό και τη πολιτιστική κληρονομιά, τα ήθη και έθιμα και την ιστορία του τόπου μας.

Δεδομένων όλων αυτών ο Δήμος Αγρινίου με το διακριτό όνομα ελαία ( αρχαία ελληνική λέξη με ετυμολογία την ελιά και τα προϊόντα της) έχει διοργανώσει επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ενημέρωση, προβολή και προώθηση των προϊόντων της ελιάς δίνοντας έμφαση στις νέες επιστημονικές επιτεύξεις που αφορούν στην ελαιοκαλλιέργεια, στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, στη διατροφική αξία τους και στις ευεργετικές ιδιότητες τους στην υγεία του καταναλωτή.

Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτοντας μια έκταση 122.733 εκταρίων και με πληθυσμό 106.053 κατοίκους είναι μια περιοχή μεγάλης οικολογικής σημασίας. Διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, ένα ποικίλο μοναδικό φυσικό περιβάλλον με άφθονα νερά, ήπιο κλίμα, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, παραδοσιακούς ελαιώνες, τοπικές ποικιλίες, τα οποία σε συνδυασμό με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά επιτρέπουν τη χάραξη μιας στρατηγικής που μπορεί να αναβαθμίσει τους όρους στην παραγωγή και στη διάθεση των ελαιοκομικών προϊόντων.

Στο Δήμο Αγρινίου η κύρια καλλιέργεια είναι η αυτή της ελιάς καλύπτοντας το 50% της καλλιεργήσιμης γης. Καλλιεργούνται συνολικά 130.440 στρέμματα και από αυτά τα 36.390 στρέμματα είναι ελιές για την παραγωγή ελαιολάδου, τα 82.456 στρέμματα για την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς και περίπου 11.600 στρέμματα για διπλή κατεύθυνση. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται για επιτραπέζιες είναι κυρίως η Αγρινίου και η Καλαμών ενώ οι ποικιλίες που καλλιεργούνται για ελαιόλαδο είναι κυρίως η Κορωνέικη και η Κουτσουρελιά. Πρόκειται συνεπώς για μία ιδιαίτερα δυναμική καλλιέργεια, η οποία στηρίζει την τοπική οικονομία με μακρόχρονη οικονομική, περιβαλλοντική, διατροφική, πολιτιστική και κοινωνική συνεισφορά στον πληθυσμό του τόπου. H καλλιέργεια της ελιάς συνυπάρχει με τους κατοίκους του Δήμου μας, έχει συνδεθεί με την καθημερινότητα και τις συνήθειές τους, συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός βιώσιμου περιβάλλοντος καθώς και στην απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη της οικιακής οικονομίας. Η προώθηση του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών παρέχει μεγάλες δυνατότητες για τη διαφήμιση της ιστορίας και της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Αγρινίου, ενώ την ίδια στιγμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη όλων  των τομέων παραγωγής. Αυτό θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης βιο-οικονομίας.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ‘ελαία 2014’, ‘ελαία 2015’ και ‘ελαία 2016’ διοργανώθηκαν ι) επιστημονικές ημερίδες,  ιι) συσκέψεις φορέων, ιιι) εκθέσεις τοπικών προϊόντων, ιv) εργαστήρια γευσιγνωσίας, v) εργαστήρια γαστρονομίας,  vi) ενημερώσεις μαθητών και πολιτών του Δήμου για τα προϊόντα της ελιάς και τη Μεσογειακή διατροφή, vii) καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί και βραβεύσεις, viii) εκθέσεις, viiii) αθλητικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις οι οποίες πιστοποιούν τη φυσιογνωμία του Δήμου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι εκδηλώσεις ‘ελαία’ με τη διοργάνωσή τους σε συνεχή και σταθερή βάση είχαν ως σκοπό την προβολή και την ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου της καλλιέργειας της ελιάς τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και τη διασύνδεσή της με την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό.

Οι δράσεις ενημέρωσης, προβολής και προώθησης του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών τα προηγούμενα τρία έτη παρείχαν μεγάλες δυνατότητες για τη διαφήμιση της ιστορίας και της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Αγρινίου και την αναβίωση της πλούσιας αγροτικής παράδοσης που διαθέτει ο τόπος, ενώ την ίδια στιγμή αυτό οδήγησε και σε σημαντικά οφέλη όλων των τομέων της παραγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων καθώς και της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πολιτών και μαθητών για τα οφέλη από την κατανάλωση τυποποιημένων προϊόντων ελιάς και ελαιολάδου.

Οι εκδηλώσεις επίσης πρόβαλαν τα οφέλη του ελαιολάδου και της Μεσογειακής Διατροφής ενώ προωθήθηκε ιδιαίτερα το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και τα τοπικά προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία όπως η επιτραπέζια ελιά. Το ελαιόλαδο σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά τρόφιμα αποτελούν τη βάση της Μεσογειακής Διατροφής και ενσωματώνουν τη γνώση και τη σοφία των παρελθόντων γενεών οι οποίες ζώντας κάτω από δύσκολες συνθήκες έμαθαν πώς να τα αξιοποιούν σωστά  παράγοντας εύγευστα και υγιεινά εδέσματα. Επίσης προωθήθηκε η εφαρμογή νέων καινοτόμων τεχνολογιών και ορθών γεωργικών πρακτικών στην ελαιοκαλλιέργεια με σκοπό την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Το Αγρίνιο αποτέλεσε κοινό τόπο συνάντησης επιστημόνων, εμπόρων, ελαιοπαραγωγών, τυπο                                                                                                                                                   ποιητών, αγροτών, πολιτών, από την ευρύτερη περιοχή του νομού και της υπόλοιπης Ελλάδας με τη συμμετοχή και συμβολή του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας, του Υπ.Α.Α.Τ,  Υπηρεσιών της Περιφέρειας, του ΕΛ.Γ.Ο ‘Δήμητρα’, της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίων, Επιμελητηρίων, Πολιτιστικών Συλλόγων, ελαιοπαραγωγών, ελαιουργών, αγροτικών συνεταιρισμών, συλλόγων ξενοδόχων, καταστημάτων εστίασης, chef, σπουδαστών-μαγείρων, διατροφολόγων καθώς και σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Δήμος Αγρινίου οργάνωσε εκδηλώσεις για τρεις συνεχείς χρονιές με επιμέρους στόχους των δράσεων των εκδηλώσεων την:

 • Προώθηση της νέας τεχνογνωσίας και επιστημονικής έρευνας για την ελαιοκαλλιέργεια.
 • Γνωστοποίηση παραδειγμάτων αναπτυσσόμενων τομέων όσον αφορά στην τεχνολογία, στην οργάνωση και στις καινοτόμες ιδέες.
 • Χάραξη κατευθυντήριων γραμμών  παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών με προσαρμοσμένες τεχνικές σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.
 • Αναγνώριση του πρωταγωνιστικού ρόλου της ελιάς στην ιστορία και στην οικονομία του τόπου.
 • Ανάδειξη του πολιτισμού και των μνημείων που σχετίζονται με την ελιά.
 • Προώθηση του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών σε συνδυασμό με τα τοπικά προϊόντα.
 • Ενίσχυση της κατανάλωσης του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.
 • Διαφύλαξη και αξιοποίηση του τοπικού γενετικού υλικού ελιάς .
 • Ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για την ποιότητα.
 • Κατανόηση των θρεπτικών, θεραπευτικών και άλλων ιδιοτήτων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.
 • Γαστρονομική ευελιξία των δύο αυτών προϊόντων.
 • Προώθηση και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων.
 • Στήριξη της ελαιοπαραγωγής και των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων του Δήμου Αγρινίου.
 • Αναγνώριση της σημασίας της σήμανσης των προϊόντων ελιάς.
 • Εξερεύνηση μελλοντικών προοπτικών της αγοράς ελαιολάδου και ελιάς.
 • Προβολή της παραδοσιακής διατροφής βασισμένη στο ελαιόλαδο.
 • Ενίσχυση του τουρισμού της ευρύτερης περιοχής (olive tourism).

Σήμερα φτάσαμε στο σημείο μια πολύπλευρη επιστημονική και πολιτιστική εκδήλωση στην οποία μετείχαν αξιολογότατοι και διακεκριμένοι επιστήμονες να διεκδικεί να γίνει θεσμός και μέσα από τον οποίο θα προβληθεί η περιοχή μας από τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι θα κάνουμε μια μικρή αναδρομή στις προηγούμενες τρεις επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με το διακριτό τίτλο ἐλαία που διοργανώθηκαν.

Εκδηλώσεις  ‘ελαία 2014

 • Στα πλαίσια της ‘ελαία 2014 ο Δήμος Αγρινίου υλοποίησε πρόγραμμα του διεθνούς συμβούλιου ελαιοκομίας μετά από κατάθεση πρότασης ‘Promotional workshops for olive products: quality, health and gastronomy- IOC-PRO, 2014’, δράσεις προβολής και προώθησης των προϊόντων ελιάς που αφορούν στην ποιότητα, στην υγεία, και στη γαστρονομία και οργανώθηκε από κοινού με το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών φυτών Χανίων και το Δήμο Πλατανιά. Οργανώθηκε ένα επιστημονικό συνέδριο για την επιτραπέζια ελιά και το ελαιόλαδο με θέμα ‘Ποιότητα, Υγεία, Διατροφή, Πολιτισμός και Γαστρονομία’ με ενημερωτικές διαλέξεις και τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και εκπροσώπων οργανώσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη της αγοράς των προϊόντων της ελιάς.
 • Εκδηλώσεις προβολής, Διαγωνισμοί μαγειρικής, Καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί, Εκθέσεις

Εκδηλώσεις  ‘ελαία 2015

 • Με τη φιλοσοφία της Μεσογειακής Διατροφής ως πολιτιστικής, ιστορικής, κοινωνικής, εδαφικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς και ως ένα σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων, πρακτικών και παραδόσεων που προωθεί τον σεβασμό στην πολιτιστική πολυμορφία με μια έκφραση κοινωνικότητας και τοπικής επικοινωνίας σχεδιάστηκε το πρόγραμμα της ‘ελαία2015’ και κατατέθηκε πρόταση στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας Olive products in Mediterranean diet: Taste, Health and Mediterranean diet. Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’. Η πρόταση επιλέχθηκε μεταξύ πολλών άλλων προτάσεων που είχαν υποβληθεί διεθνώς. Οι εκδηλώσεις ελαία υλοποιήθηκαν στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με θεματολογία το ελαιόλαδο, την επιτραπέζια ελιά και τη Μεσογειακή Διατροφή  με στόχο την πολιτιστική δραστηριοποίηση με αφορμή το γεγονός και την ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων που σχετίζονται με τη Μεσογειακή Διατροφή. Οργανώθηκε από κοινού με το συνεταιρισμό Κριτσάς, το Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης καθώς και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δύο ημερίδες με τίτλους:

‘ Προϊόντα ελιάς στη μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’

‘Στρατηγικές Αγροτικής Ανάπτυξης, Κοινά Δίκτυα Προώθησης Τοπικών προϊόντων’

Εκδηλώσεις προβολής, Εκθέσεις προϊόντων, Γαστρονομικά δρώμενα, Εργαστήρια Οργανοληπτικών αξιολογήσεων, Παιδομαγειρέματα, Παραδοσιακούς χορούς, Αθλητικές εκδηλώσεις, ‘ Μεσογειακή Διατροφή και Άθληση’

Εκδηλώσεις  ‘ελαία 2016

 • Στο πλαίσιο της ελαία 2016 με στόχο της δράσης την προώθηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών και ορθών γεωργικών πρακτικών στην ελαιοκαλλιέργεια οργανώθηκαν από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων και το Επιμελητήριο Αιτ/νιας μια επιστημονική ημερίδα με θέμα ‘Την καλλιέργεια της ελιάς, το Περιβάλλον και την Υγεία’ με επίκαιρα θέματα που αφορούν στην καλλιέργεια της ελιάς και στο περιβάλλον. Ανοικτή συζήτηση φορέων με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ελιάς για να διαφημιστεί όσο ευρύτερα ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ελιάς τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο με προσκεκλημένους εισηγητές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από Πανεπιστήμια Πατρών, Jaen  Ισπανία και άλλα στη οποία συζητήθηκε και δρομολογήθηκε  λύση στο πρόβλημα της ελιάς Καλαμών.

Οργανοληπτική αξιολόγηση επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου από πιστοποιημένους επιστήμονες σε μαθητές σχολείων και επίδειξη συνταγών μαγειρικής.

Εκδηλώσεις ελαία 2017

 1. Στο πλαίσιο της ελαία 2017 πραγματοποιήθηεκαν μια εκδήλωση-παρουσίαση με θέμα: ‘Ελαιοκομία-Πυλώνας Οικονομικής Ανάπτυξης
 2. Εκδηλώσεις για την ελιά και το ελαιόλαδο, οι οποίες πρόβαλαν τη διατροφική αξία της επιτραπέζιας ελιάς και του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου σε συνδυασμό με τη διατροφική πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής (παραδόσεις, γνήσια τοπικά προϊόντα), συμβάλλοντας στο να διατηρηθεί ζωντανή η πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου Αγρινίου.
 • Επίδειξη εδεσμάτων-γλυκών από τον chef-ζαχαροπλάστη Γ. Νάσιο (Πυθάρι) με φρέσκο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ‘ Αιτωλίς’ –Μήλας Αφοι Ε ΕΕ.
 1. Έκδοση επετειακού ημερολογίου 2018

Για την ανάδειξη των ελαιοκομικών προϊόντων, της σημαντικότητας της σήμανσης/ τυποποίησης των προϊόντων αυτών και  της γαστρονομικής αξίας και ευελιξίας τους εκδόθηκε και επετειακό ημερολόγιο που φιλοτεχνείται από ι) από έργα μαθητών των Καλλιτεχνικών Μαθητικών Διαγωνισμών με θέμα Ελιά  και λάδι, ο χρυσός της Μεσογείου’ και ‘Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή’, καθώς και έργα φωτογράφων της ART8 με θέματα ‘Παλαιά ελαιοτριβεία Μακρυνείας’ και ‘Μεσογειακή διατροφή ως τέχνη και δημιουργία’ ii) από τοπικές παραδοσιακές συνταγές γλυκών εδεσμάτων με βάση το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ‘ἐλαία’ και των προγραμμάτων προώθησης του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC) με τεράστια επιτυχία στο Δήμο Αγρινίου τα έτη 2014, 2015 και 2016.

 

 • Τις συνταγές του ημερολογίου παρουσίασε στην εκδήλωση ‘Ελαιοκομία-Πυλώνας Οικονομικής Ανάπτυξης’ η κ. Μαρία Λυμπέρη, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc και εκτελέστηκαν από τον chef-ζαχαροπλάστη Γ. Νάσιο (Πυθάρι) με φρέσκο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ‘Αιτωλίς’ –Μήλας Αφοι Ε ΕΕ και τα οποία είχαν τη δυνατότητα να γευθούν οι σύνεδροι.

20-12-2017, ‘Ελαιοκομία-Πυλώνας Οικονομικής Ανάπτυξης’

Με  τη συμμετοχή επιστημόνων, ελαιοπαραγωγών, εμπόρων και καλλιεργητών    πραγματοποιήθηκε  εκδήλωση με θέμα: ‘Ελαιοκομία-Πυλώνας Οικονομικής Ανάπτυξης’ για την προβολή του θεσμού των εκδηλώσεων ἐλαία.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε η Αντιδήμαρχος Αγρινίου Μαρία Σαλμά τονίζοντας ότι ο Δήμος Αγρινίου, σε μια προσπάθεια να στηρίξει την τοπική οικονομία κυρίως, όμως, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του εκλεκτού ελαιόλαδου και της περίφημης ελιάς μας, γίνεται ο συνεκτικός κρίκος ανάμεσα σε παραγωγούς και  επιστημονικούς φορείς.

Την στήριξη του στην εκδήλωση κατέθεσε ο Σύνδεσμος Γεωπόνων Ν. Αιτν/ιας. Η πρόεδρος Βασιλική Χατζηαγάπη ανέφερε ότι οι γεωπόνοι στηρίζουν κάθε δράση που βοηθά στην ανάπτυξη της βιώσιμης βιο-οικονομίας.

Αναδρομή στις δράσεις προβολής και προώθησης των προϊόντων ελιάς του  Δήμου Αγρινίου μέσα από συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς και επαγγελματίες  έκανε  η   Δρ. Βασιλική Καραπαπά, Γεωπόνος, Προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής, Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου.

Η κ. Μαγδαληνή Ράππου  M.Sc Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων ΥπΑΑΤ, αναφέρθηκε στις ενέργειες προώθησης και προβολής των γεωργικών προϊόντων, στις προσπάθειες ανάδειξης του πρωταγωνιστικού ρόλου της καλλιέργειας της ελιάς τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Loriana Abbruzzeti, Πρόεδρος της Associazione PANDOLEA που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ιταλικού

Υπουργείου Γεωργίας Τροφίμων και Εξωτερικής Πολιτικής και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας αναφέρθηκε στο Δίκτυο γυναικών ελαιολάδου στη Μεσόγειο.

Ο Δρ. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Ιστορικός στο  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επισήμανε τη συμβολή του  Διομήδη Σαρακωμένου στην επιστήμη της ελαιοκομίας  και ελαιουργίας στην χώρα μας.

Ο Δρ Ιωάννης Νεραντζής, Επιτ.Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων ανέλυσε τις Τελετουργίες  της  βλάστησης  στην αρχαία Αιτωλία και Ακαρνανία ενώ η

Φιλόλογος -Ιστορικός Αναστασία Σκιαδά  έκανε αναφορά στο κλαδί ελιάς, σύμβολο ευφορίας, γονιμότητας και ζωής στην αρχαία Ελλάδα.

Στις ευεργετικές ικανότητες του φρέσκου εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου στην τοπική κουζίνα αναφέρθηκε η κ. Μαίρη Λυμπέρη Διατροφολόγος-Διαιτολόγος, M.Sc τονίζοντας ότι  η μεσογειακή διατροφή έχει αποδειχθεί παγκοσμίως ως ο πιο

υγιεινός τρόπος διατροφής. 

 

19-12-2017, ‘Ελαιοκομία – Πυλώνας Οικονομικής Ανάπτυξης’

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου στις  5:00 μ.μ.  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (Πρώην Τράπεζα Ελλάδος, Αναστασιάδη 1) θα διεξαχθεί  εκδήλωση με θέμα: ‘Ελαιοκομία-Πυλώνας Οικονομικής Ανάπτυξης’ για την προβολή του θεσμού των εκδηλώσεων ἐλαία και την ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου της καλλιέργειας της ελιάς τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και τη διασύνδεσή της με την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα, τη γαστρονομία την παράδοση και τον πολιτισμό.

att00007_(9)

 

 

 

18-12-2017, Εκδήλωση ἐλαία με θέμα: ‘Ελαιοκομία-Πυλώνας Οικονομικής Ανάπτυξης’

Ο Δήμος Αγρινίου με το διακριτό όνομα ἐλαία έχει διοργανώσει επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ενημέρωση, προβολή και προώθηση των προϊόντων της ελιάς δίνοντας έμφαση στις νέες επιστημονικές επιτεύξεις που αφορούν στην ελαιοκαλλιέργεια, στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, στη διατροφική αξία τους και στις ευεργετικές ιδιότητές τους στην υγεία του καταναλωτή. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ‘ἐλαία τα έτη 2014, 2015 και 2016 διοργανώθηκαν:

 1. Επιστημονικές ημερίδες,
 2. Συσκέψεις φορέων,
 3. Εκθέσεις τοπικών προϊόντων,
 4. Εργαστήρια γευσιγνωσίας,
 5. Εργαστήρια γαστρονομίας,
 6. Ενημερώσεις μαθητών και πολιτών του Δήμου για τα προϊόντα της ελιάς και τη Μεσογειακή διατροφή,
 7. Καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί και βραβεύσεις,
 8. Εκθέσεις,
 9. Αθλητικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις οι οποίες πιστοποιούν τη φυσιογνωμία του Δήμου Αγρινίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου του 2017 και ώρα 5:00 μ.μ.  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (Πρώην Τράπεζα Ελλάδος, Αναστασιάδη 1) θα διεξαχθεί μια εκδήλωση με θέμα: ‘Ελαιοκομία-Πυλώνας Οικονομικής Ανάπτυξης’ για την προβολή του θεσμού των εκδηλώσεων ἐλαία και την ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου της καλλιέργειας της ελιάς τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και τη διασύνδεσή της με την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα, τη γαστρονομία την παράδοση και τον πολιτισμό.

14-12-2017, Βιντεοανασκόπηση εκδηλώσεων ‘ΕΛΑΙΑ’ για τα έτη 2014-2015-2016

Βιντεοανασκόπηση εκδηλώσεων “ΕΛΑΙΑ” για τα έτη 2014-2015-2016

 

13-03-2017, Συνάντηση Αντώνογλου – Μελιάδη

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΑΤ  Νίκο Αντώνογλου  είχε ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου  Γεώργιος Μελιάδης.  Μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης έθεσαν στον κ. Αντώνογλου τα προβλήματα του αγροτικού τομέα της αρμοδιότητάς τους καθώς και της αγροτικής οδοποιίας.

Η συνάντηση, που έγινε σε συνέχεια της επίσκεψης του Γεν. Γραμ. στο Αγρίνιο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ελαία 2016, πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα ενώ η ηγεσία του Υπουργείου ενημερώθηκε για τις δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου σχετικά με την διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων  ζώων συντροφιάς αλλά και την  διοργάνωση της Ελαία 2017.

Στη συνέχεια ο κ. Αντώνογλου πρότεινε στον Αντιδήμαρχο ο  Δήμος Αγρινίου ν’ αποτελέσει πιλοτικό Δήμο όσον αφορά στην ενημέρωση  μαθητών και πολιτών αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία  και την εμπειρία που απέκτησε  με τις δράσεις ενημέρωσης.

28-11-2016, Χαιρετισμός Δημάρχου Αγρινίου στην ‘Ελαία 2016’

Με την συμμετοχή εκπροσώπων Αγροτικών Συνεταιρισμών της περιοχής, οικονομολόγων, γεωπόνων και παραγωγών έκλεισε τις εργασίες της η ΕΛΑΙΑ 2016. Ο Δήμος Αγρινίου  για 3η χρονιά διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και το Επιμελητήριο Αιτ/νιας, διήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στο ελαιόλαδο και την ελιά. Την διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Γεν. Γραμ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων Νίκος Αντώνογλου  και ο Καθηγητής Μάρκετινγκ και Έρευνας  Αγοράς του  Πανεπιστημίου Jaen στην  Ισπανία, Manuel Parras Rosa.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου στην  σύντομη ομιλία του ευχαρίστησε  όλους τους συμμετέχοντες  για την παρουσία τους και ευχήθηκε να υπάρξουν ουσιαστικά συμπεράσματα από την ανοικτή συζήτηση.

«Ο τίτλος και μόνο της εκδήλωσης «Ελαιοκομία και έρευνα: εργαλεία για την τοπική ανάπτυξη» αποδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα  το οποίο καλούμαστε να προσεγγίσουμε. Το πόσο αναγκαίες είναι οι προτάσεις τις οποίες καλούμαστε να εισφέρουμε. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να διαφωνήσει με τη διαπίστωση πως η  Ελαιοκομία και η Έρευνα αποτελούν εργαλεία για την Τοπική Ανάπτυξη. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να διαφωνήσει με τη διαπίστωση πως Τοπική Ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς την Έρευνα και την Ελαιοκομία.  Ιδιαιτέρως σε χώρες όπως η Ελλάδα και  σε περιοχές όπως η Αιτωλοακαρνανία και το Αγρίνιο. Και φυσικά η ανάδειξη αυτή δεν θα καταστεί δυνατή  αν δεν υπάρξει Όραμα και Υλοποιήσιμο Σχέδιο για την προώθηση εφαρμογής ορθών γεωργικών πρακτικών και νέων καινοτόμων τεχνολογιών, καθώς και τη διασύνδεσή τους με τις εξελίξεις στη Βιοτεχνολογία. Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με πιστοποιημένα, άριστα τυποποιημένα προϊόντα, την βέλτιστη προβολή  του πρωταγωνιστικού ρόλου της  καλλιέργειας της Ελιάς, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο ,την ενεργή και λειτουργική διασύνδεσή της με το Περιβάλλον, τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και την Υγεία».

24-11-2016, «ΕΛΑΙΑ 2016» – Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς στο Αγρίνιο

O Δήμος Αγρινίου διοργανώνει, για τρίτη συνεχή χρονιά, την μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο ελαιόλαδο και την ελιά. Οι εκδηλώσεις της «ΕΛΑΙΑ 2016»πραγματοποιούνται φέτος την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Νοεμβρίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών,Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και το Επιμελητήριο Αιτ/νιας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει επίσκεψη σε σχολεία της περιοχής, όπου θα γίνει οργανοληπτική αξιολόγηση επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου, ομιλίες  για την διατροφική αξία των δύο εθνικών μας προϊόντων και  ανοικτή συζήτηση με θέμα: «Ελαιοκομία και έρευνα: εργαλεία για την τοπική ανάπτυξη».

 

Το διήμερο πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   25/11/2016

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς σε μαθητές στο Δοκίμι  και την Λεπενού.

Η οργανοληπτική αξιολόγηση του ελαιολάδου θα γίνει από την κ. Βασιλική Ψηλού, Γεωπόνο με ειδίκευση στη οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου από το IOC (International Olive Council). Η οργανοληπτική αξιολόγηση της επιτραπέζιας ελιάς από τον Δρ Κώστα Τερτιβανίδη, Γεωπόνο  και Δ/ντη ΔΑΟΚ ΠΕ Χαλκιδικής και επικεφαλή του πάνελ οργανοληπτικής αξιολόγησης της επιτραπέζιας ελιάς.

Οι μαθητές θα γνωρίσουν το ποιοτικό ελαιόλαδο και την ποιοτική ελιά με θεωρητικό και πρακτικό τρόπο δοκιμάζοντας διάφορους τύπους ελαιολάδου και ελιάς και θα εκτιμήσουν την αξία του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και της ποιοτικής επιτραπέζιας ελιάς. Αρχικά, θα ενημερωθούν για τους γενικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι δοκιμαστές και στη συνέχεια, θα τους παρουσιαστεί  ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η οργανοληπτική αξιολόγηση και οι θετικές και αρνητικές ιδιότητες του ελαιολάδου και της ελιάς. Πιο συγκεκριμένα, για το ελαιόλαδο, θα τους δοθεί να μυρίσουν τρία από τα βασικά ελαττώματα: ατροχάδο, ταγγό και μούχλα και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί γευσιγνωσία σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο για να κατανοήσουν και στην πράξη τις θετικές ιδιότητες που είναι το φρουτώδες, το πικρό και το πικάντικο. Για την επιτραπέζια  ελιά, θα τους δοθεί να μυρίσουν ελιές με αρνητικές ιδιότητες όπως: ταγγό, θαπατερία, χωματίλα, και μουχλιασμένο. Θα γίνει σύγκριση με διάφορα φρούτα και λαχανικά για τις κιναισθητικές ιδιότητες (υφή) οι οποίες είναι η σκληρότητα, το ινώδες και η τραγανότητα. Επίσης θα ενημερωθούν για τα περιγραφικά γευστικά χαρακτηριστικά που είναι το αλμυρό ,το πικρό και το όξινο. Στο τέλος, θα κάνουν γευσιγνωσία σε ελιές απαλλαγμένες από ελαττώματα. Οι μαθητές με αυτό τον τρόπο θα ανακαλύψουν τον κόσμο της οργανοληπτικής αξιολόγησης της ελιάς και του ελαιολάδου, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας.

Ομιλία από τη  διατροφολόγο Μαίρη Λυμπέρη “Ελαιόλαδο και διατροφή” 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλία για τη σημασία του ελαιολάδου στη διατροφή των παιδιών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αγωγής για την διατροφή από το σχολείο που θα συμβάλλει στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και στην υιοθέτηση ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών από τα παιδιά.

Επίδειξη εδεσμάτων με εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από σπουδαστές του ΔΙΕΚ Βόνιτσας της ειδικότητας  “Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (Chef)”  και με την επίδειξη φιλοξενίας  των σπουδαστών της ειδικότητας  Στέλεχος “Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού” (24 σπουδαστές σύνολο) .

ΣΧΟΛΕΙΑ

8.30-11.00:    Δημοτικό Σχολείο Λεπενούς.

Θα συμμετέχουν μαθητές του Δημοτικού  σχολείου καθώς επίσης και μαθητές του Γυμνασίου (συνολικά 200 μαθητές).

11.00-13.30:   Δημοτικό Σχολείο Δοκιμίου.

Θα συμμετέχουν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δοκιμίου  (συνολικά 200 μαθητές).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΑΠΟΓΕΥΜΑ  25/11/2016,

Επιμελητήριο Αιτ/νίας

Ημερίδα

«Ελιά: Καλλιέργεια, Περιβάλλον, Υγεία»

17:00-17:30:   Προσέλευση-Χαιρετισμοί

17:30-17:50: «Ο ρόλος των προγραμμάτων στην προώθηση των επιτραπέζιων ελιών»

 Κώστας Ζούκας, Οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος Π.Ε.ΜEΤ.Ε

17:50-18:10: «Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής στην παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς»

Κώστας Τερτιβανίδης, Γεωπόνος, Δ/ντης ΔΑΟΚ ΠΕ  Χαλκιδικής,  Εθνικός panel leader για την επιτραπέζια ελιά.

18:10-18:30:   «Σύγχρονες τάσεις στις μεθόδους προστασίας από το δάκο της ελιάς»

Παπαδόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής  Εφαρμοσμένης  Εντομολογίας-Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

18:30-18:45: «Ξυλλέλα, ένας σοβαρός περιβαλλοντικός κίνδυνος»

Καραπαπά Βασιλική, Γεωπόνος, Φυτοπαθολόγος,  Δ/νση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Δήμος Αγρινίου

18:45-19:00: Διάλειμμα -Καφές

19:00-19:20:  «Διαχείριση του εδάφους στην καλλιέργεια της ελιάς»

Παντελής Μπαρούχας, Επίκουρος Καθηγητής  Εδαφολογίας, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,  ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

19:20-19:40:«Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο και εκτίμηση της διατροφικής έκθεσης»

Δήμητρα Χελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα  Χημείας, Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

19:40-20:00:«Διαχείριση αποβλήτων ελαιουργίας και βιοτεχνολογικές εφαρμογές»

Σπυρίδων Ντούγιας, Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

20:00-20:30    Συζήτηση

Επίδειξη εδεσμάτων με εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από σπουδαστές του ΔΙΕΚ Βόνιτσας της ειδικότητας Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (Chef) και με την επίδειξη φιλοξενίας  των σπουδαστών της ειδικότητας « Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού  (24 σπουδαστές σύνολο) .

Οι σπουδαστές του ΔΙΕΚ Βόνιτσας  θα έχουν προετοιμάσει εδέσματα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές  τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να γευθούν οι σύνεδροι.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επιμελητήριο Αιτ/νιας  11:00 πμ

Χαιρετισμοί

Γιώργος Παπαναστασίου, Δήμαρχος Αγρινίου

Νίκος Αντώνογλου, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Παναγιώτης Τσιχριτζής, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτ/νιας

Θωμάς Κουτσουπιάς, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγρινίου η  Ένωση’

Παναγιώτης Ζωγράφος, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου και  Ναυπακτίας

Manuel Parras Rosa, ‘University and Territorial development: University of Jaen and Olive Sector. ‘Πανεπιστήμιο και Τοπική Ανάπτυξη, Το Πανεπιστήμιο της Jaen και ο Ελαιοκομικός Τομέας’ , Καθηγητής Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς, Πανεπιστήμιο Jaen, Ισπανία

Λίνα Ράππου, “Διεθνές περιβάλλον και  ελαιοκομία”  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών  Σχέσεων & Προώθησης Προϊόντων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Γεώργιος Τσιάμης, «Νέοι ορίζοντες στον μικρόκοσμο» Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας,  Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής και Μικροβιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Χρήστος Ακράτος, «Αερόβια επεξεργασία αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων» Επίκουρος Καθηγητής Διαχείρισης Υδατικών πόρων και Υγρών Αποβλήτων, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βασίλειος Τριανταφυλλίδης , «Ολιστική προσέγγιση αύξησης ανταγωνιστικότητας καλλιέργειας ελιάς» Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής, τμήμα ΔΕΑΠΤ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γεώργιος Ντούτσιας, «Επιτραπέζια ελιά: Ο γνωστός-άγνωστος της αγροτικής μας οικονομίας. Γνωριμία με το 10 εξαγωγικό προϊόν της χώρας μας –Προβλήματα», Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας ελιάς

Κώστας Τερτιβανίδης,  «Τοπική Ανάπτυξη. Το παράδειγμα της ελιάς Χαλκιδικής», Δ/ντης ΔΑΟΚ ΠΕ Χαλκιδικής

18/09/2014, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

έλαία 2014’

Διήμερες εκδηλώσεις προβολής και προώθησης προϊόντων ελιάς 

στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2014 στο Δήμο Αγρινίου

binteo_festibal

programma_elaia-2014

typos_18-9-2014-1

23-10-2015, Ελαία 2015 – “Μια ωδή στην ελιά”

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΓΕΥΣΗ-ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στο Αγρίνιο οι τριήμερες εκδηλώσεις προβολής και προώθησης προϊόντων ελιάς ‘ΕΛΑΙΑ 2015’ με θέμα: ‘Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή διατροφή: γεύση, υγεία και ποιότητα ζωής’ που οργάνωσε στις 16-18 Οκτωβρίου 2015 ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κριτσάς και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής στις 16 Οκτωβρίου με στόχο την προβολή και τη προώθηση των προϊόντων ελιάς και του ελαιολάδου και τη διάδοση των τοπικών μας παραδόσεων και του πολιτισμού μας μέσω των προϊόντων της ελληνικής γης και ειδικά της Αιτ/νιας στο πλαίσιο της Μεσογειακής Διατροφής ως άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.
Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου Αγρινίου και παρευρέθηκε στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς όπου πραγματοποιήθηκαν δράσεις γευσιγνωσίας σε μαθητές γυμνασίων, παιδομαγειρέματα από τοπικούς chef σε παιδιά του νηπιαγωγείου, εκθέσεις φωτογραφίας και video, ζωντανή επίδειξη συνταγών μαγειρικής από το διάσημο chef  Xριστόφορο Πέσκια καθώς και εκθέσεις προβολής & προώθησης των τοπικών μας προϊόντων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτ/νιας. Τις δράσεις πλαισίωναν και επιστημονικές ημερίδες στo επιμελητήριο Αιτ/νιας με θέματα που αφορούσαν την προώθηση, την ποιότητα, την προβολή, την υγεία, την ελαιοκομία και τη Μεσογειακή διατροφή από ειδικούς επιστήμονες από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ινστιτούτα, Υπουργείο, Περιφέρεια και το Δήμο Αγρινίου.
Οι τριήμερες εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τη βράβευση των μαθητών που συμμετείχαν στο μαθητικό Διαγωνισμό φωτογραφίας και video με θέμα ‘Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’ και με αθλητικές εκδηλώσεις, Άθληση και Μεσογειακή Διατροφή’ που συμπεριλάμβαναν αγώνα δρόμου 5 χλμ καθώς και ποδηλατάδα 11 χλμ στους παραδοσιακούς ελαιώνες της Ρουπακιάς. Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με μουσική εκδήλωση από το Μουσικό σχολείο Aγρινίου. Οι ταλαντούχοι μαθητές έπαιξαν και τραγούδησαν λαϊκά και έντεχνα τραγούδια, καταχειροκροτήθηκαν και παρέλαβαν ελαιόλαδο ΠΑΤΡΙΑ ΓΗ προσφορά της οικογένειας Μήλα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν:

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου και ελιάς σε 250 μαθητές (Μουσικό Σχολείο Αγρινίου, Γυμνάσιο Νεάπολης, Γυμνάσιο Λεπενούς, 20 Γυμνάσιο Αγρινίου, 40 Γυμνάσιο Αγρινίου, 60 Γυμνάσιο Αγρινίου, Γυμνάσιο Ματαράγκας, Γυμνάσιο  Εκπαιδευτηρίων Παναγία Προυσιώτισσα και 10 ΕΠΑΛ Αγρινίου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) στη Δημοτική Αγορά του Δήμου Αγρινίου. Η οργανοληπτική αξιολόγηση του ελαιολάδου έγινε από τη Δρ Κυριακή Ζηνοβιάδου, Επικ. Καθηγήτρια στο Κολέγιο Περρωτής της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και από την κ. Ψηλού Βασιλική, Γεωπόνο με ειδίκευση στη οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου από το IOC. Η οργανοληπτική αξιολόγηση της επιτραπέζιας ελιάς έγινε από τον Δρ Κώστα Τερτιβανίδη, Δ/ντη ΔΑΟΚ ΠΕ Χαλκιδικής και επικεφαλή του πάνελ οργανοληπτικής αξιολόγησης της επιτραπέζιας ελιάς. Οι μαθητές γνώρισαν το ποιοτικό ελαιόλαδο και την ποιοτική ελιά με θεωρητικό και πρακτικό τρόπο δοκιμάζοντας διάφορους τύπους ελαιολάδου και ελιάς και εκτίμησαν την αξία του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και της ποιοτικής επιτραπέζιας ελιάς. Αρχικά, ενημερώθηκαν για τους γενικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι δοκιμαστές και στη συνέχεια, τους παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η οργανοληπτική αξιολόγηση και ενημερώθηκαν για τις θετικές και αρνητικές ιδιότητες του ελαιολάδου και της ελιάς. Πιο συγκεκριμένα, για το ελαιόλαδο, τους δόθηκε να μυρίσουν τρία από τα βασικά ελαττώματα: ατροχάδο, ταγγό και μούχλα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε γευσιγνωσία σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο για να κατανοήσουν και στην πράξη τις θετικές ιδιότητες που είναι το φρουτώδες, το πικρό και το πικάντικο. Για την επιτραπέζια  ελιά, τους δόθηκε να μυρίσουν ελιές με αρνητικές ιδιότητες όπως: ταγγό, θαπατερία, χωματίλα, και μουχλιασμένο. Έγινε σύγκριση με διάφορα φρούτα και λαχανικά για τις κιναισθητικές ιδιότητες (υφή) οι οποίες είναι η σκληρότητα, το ινώδες και η τραγανότητα. Επίσης ενημερώθηκαν για τα περιγραφικά γευστικά χαρακτηριστικά που είναι το αλμυρό ,το πικρό και το όξινο. Στο τέλος, έκαναν γευσιγνωσία σε ελιές απαλλαγμένες από ελαττώματα. Οι μαθητές με αυτό τον τρόπο ανακάλυψαν τον κόσμο της οργανοληπτικής αξιολόγησης της ελιάς και του ελαιολάδου, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας. Στο τέλος οι μαθητές πήρανε και δωράκια-προϊόντα ελιάς πάστα και λάδι χορηγία της “ΓΑΙΑ ΑΕ”.

Παιδομαγειρέματα, επίδειξη δεκατιανού με βάση το ελαιόλαδο, σε 250 μαθητές, 10 νηπιαγωγείων συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού νηπιαγωγείου της ΕΛΕΠΑΠ, καθώς και 100 περίπου παιδιών των τμημάτων του ΚΔΑΠ Φαντασία, από τοπικούς chef (Κατσώνης Αλέξανδρος, Peppe Rosso; Μπαλασκάκης Τάκης, Πιθάρι). Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εκτελέσουν συνταγές με ελαιόλαδο.

Η κ. Μαίρη Λυμπέρη, Κλινικός Διατροφολόγος, MSc στη Διατροφή και Δημόσια Υγεία μίλησε για

τη σημασία του ελαιολάδου στη διατροφή των παιδιών τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη αγωγής για την διατροφή από το σχολείο.
Kαλλιτεχνικός διαγωνισμός φωτογραφίας και video από μαθητές 8 γυμνασίων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  (40 Γυμνάσιο, Γυμνάσιο Θέρμου, Γυμνάσιο Καλυβίων, Γυμνάσιο Λεπενούς, Γυμνάσιο Νεάπολης, Γυμνάσιο Παναιτωλίου, Εκπαιδευτήρια Παναγία Προυσιώτισσα, Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου) με θέμα ‘Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή:  Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’ καθώς και έκθεση των έργων από μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Τα έργα αξιολόγησε πενταμελής επιτροπή (Γαρουφαλή Χρήστο, Καλλιτεχνικό Δ/ντη του Εικαστικού Εργαστηρίου Αγρινίου, Γιολδάση Σπύρο, Διδάσκων Φωτογραφίας του Εικαστικού Εργαστηρίου Αγρινίου, Φραγκούλη Λεωνίδα, Αρχιτέκτονα, Μέλος της Συντονιστικής Ομάδας Art8, Γιαννακόπουλο Γιάννη, Φωτογράφο-Οπερατέρ, Μίκροβα Αντώνη, Εκπαιδευτικό-Πρόεδρο Β’ ΕΛΜΕ).


Βραβεύτηκαν

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

1.ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΞΕΦΟΡΤΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΝΑ ΣΕ ΦΟΡΤΩΣΕΙ ΛΑΔΙ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
2.
ΠΑΠΠΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ δυο έργα
3.
ΤΣΙΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ

4.ΣΥΡΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΥ
ΟΙΝΟΣ ΕΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΓΛΑΟΚΑΡΠΟΣ 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016

5.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΙΤΑΡΙ
6. ΗΛΙΑΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ
ΣΤΗ ΚΟΥΦΑΛΑ ΣΟΥ ΦΩΛΙΑΣΕ ΜΕΛΙΣΣΙ ΓΕΡΙΚΗ ΕΛΙΑ
7. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΥ
ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ
Η ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
9.ΝΤΟΥΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ,
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ
ΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
11. ΕΡΜΙΝΑ ΤΣΙΡΚΑ, 4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΕΛΑΙΑ
12. ΗΛΙΑΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ
ΕΙΜΑΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ VIDEO

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ:
ΓΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΟΠΙΤΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ, 4  ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΕΛΑΙΑ_2015
ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΟΛΕΙΝΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Η ΕΛΙΑ
Στους πρώτους νικητές δόθηκε ένα tablet χορηγίες της ΠΕΜΕΤΕ και του ΑΣ η Ένωση Αγρινίου και το δεύτερο/τρίτο βραβείο ήταν olive oil tasting kit χορηγίες της ΓΑΙΑ ΑΕ. Επίσης στους τρεις πρώτους δόθηκε και το βιβλίο του Αθανάσιου Παλιούρα ‘Αιτωλία’ αποκαλύπτοντας το Βυζαντινό πολιτισμό μέσα από τις ανασκαφές. Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές πήραν βεβαίωση συμμετοχής.

Η ΕΛΕΠΑΠ συμμετείχε με δυο εξαιρετικές δράσεις. Η πρώτη περιλάμβανε τη συμμετοχή των παιδιών σε κατασκευές με θέμα ‘Το λιομάζωμα’ και η δεύτερη τη συμμετοχή των παιδιών στην παρουσίαση λαϊκού παραμυθιού καθώς και ποιημάτων του Κωστή Παλαμά και του Ιωάννη Πολέμη με θέμα «την Ελιά την ημέρα των εγκαινίων».

Επίσης συμμετείχαν η «Πανα

γία Ελεούσα», «το Χαμόγελο του παιδιού» και η «Ηλιαχτίδα».

 

 

 

Φωτογραφική έκθεση από φωτογράφους της ART 8 του Παραδοσιακού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου με θεματολογία τη Μεσογειακή Διατροφή ως τέχνη και επικοινωνία πλαισιώνοντας τις εκδηλώσεις σε μια γενικότερη φιλοσοφία της Μεσογειακής Διατροφής ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (πολιτιστική, ιστορική, κοινωνική, εδαφική και περιβαλλοντική) η οποία προωθεί την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Επιστημονική ημερίδα με θέμα ‘Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία, Ποιότητα Ζωής’ με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και εκπροσώπων οργανώσεων που συνδέονται με τη διατροφική αξία του ελαιολάδου και της Μεσογειακής Διατροφής  με ενημερωτικές διαλέξεις σε θέματα ποιότητας  (Δρ Χριστοπούλου Έφη, Δρ Τάσσου Χρυσούλα), υγείας (καθ. Κανέλλου Αναστασία), μεσογειακής διατροφής  και ελαιοκομίας (Μαραζιώτη Ειρήνη, Δρ Χαρτζουλάκης Κώστας, Μάλαινος Φώτιος), προώθησης (Καραντώνης Παναγιώτης, Ράππου Μαγδαληνή ΜSc) και ελαιοκομίας (Ακριβή Κούκη, Τσακανίκας Δημήτρης,  Τσιρογιάννη Βασιλική, Ζυγούρη Σοφία, Γουρούνα Αθανασία)

Οι καλεσμένοι δέχτηκαν δώρα προσφορά: Κτήμα Ευθυμίου-Ωρέων, Κ. Παπαθανασόπουλος-Πέτρινο χωρίο καθώς και βιβλίο του Αθανάσιου Παλιούρα ‘Αιτωλία’ αποκαλύπτοντας το Βυζαντινό πολιτισμό μέσα από τις ανασκαφές. Όλοι οι συμμετέχοντες  πήραν βεβαίωση συμμετοχής.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με την Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας και τον Δήμο Αγρινίου, διοργάνωσαν επίσης ημερίδα με θέμα «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» την οποία συμμετείχαν οι καθηγητές: κ. Προκόπης Θεοδωρίδης, κα Χελά Δήμητρα, κα Τσάμπρα Μαρία, κα Μπουραντά  Αθανασία και κ. Πατάκας Άγγελος από το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και η Αγγελή Καλλιόπη σπό τη ΔΑΟΚ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Κοκκινάκη Άρτεμις artstudio).

Την ημερίδα ακολούθησε στρογγυλή τράπεζα με εκπροσώπους επιχειρήσεων, αγροτικών συνεταιρισμών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του Δήμου Αγρινίου και της Τράπεζας Πειραιώς και τη συζήτηση συντόνισε ο κος Ζαμπούνης Βασίλειος, γεωργοοικονομολόγος και διαχειριστής του olivenews.

 • Επίδειξη τοπικών συνταγών μαγειρικής από συλλόγους/ chef ξενοδοχείων κλπ.

Σύλλογος ξενοδόχων (Ξενοδοχεία: Alexander, Imperial, Althea, Esperia, Θέρμιος Απόλλων)
Πιθάρι, Pepe Rosso, C – Bar,
Σύλλογοι Πολιτιστικοί (Σύλλογος Αγιοβλασιτών, Σύλλογος Γυναικών Παναιτωλίου)
«Ο κήπος των εσπερίδων» – Αικατερίνη Γραμμένου

Έκθεση  τοπικών οπωροκηπευτικών από το Σύλλογο Παραγωγών Λαϊκών  Αγορών Δήμου Αγρινίου.
Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτ/νιας που κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του που δραστηριοποιούνται στους κλάδους τυποποίησης τροφίμων και ποτών να προβάλουν τα προϊόντα τους  πραγματοποιήθηκαν 

 • Έκθεση προϊόντων ελιάς και ελαιολάδου,
 • Προβολή και γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Παράλληλα με την έκθεση των προϊόντων ελιάς και ελαιολάδου υπήρχε και έκθεση φωτογραφίας ‘Αγρίνιο. Από το Χθές στο Σήμερα’ (φωτογραφικό αρχείο Ιστορικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ιδιωτικές Συλλογές Χ. Δημάδη, Κ. Πατρώνη και Χρ. Πετρούλα καθώς και ιστορικές φωτογραφίες από τα αρχεία του Γ. Ρίζου και Ι. Ξυθάλη.
Μουσικοχορευτική βραδιά  με συμμετοχή των χορευτικών του Δήμου Αγρινίου, του ΚΑΠΗ και του Παραδοσιακού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Αγρινίου καθώς και της χορωδίας του Παραδοσιακού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου (τραγούδια της τάβλας). Ακολούθησε μουσική από νεανικά groups.

Η κ. Μαραζιώτη Εκπαιδευτικός και Σύμβουλος Διατροφής από τα Κέντρα Μεσογειακής Δίαιτας μίλησε στο κατάμεστο κοινό της Δημοτικής Αγοράς στην αίθουσα του Εκθετηρίου τοπικών προϊόντων για το πως θα μεταδώσουμε στη νέα γενιά τα οφέλη των προϊόντων της ελιάς.
Ακολούθησε, ζωντανή επίδειξη δυο συνταγών μαγειρικής : πιττάκια σχάρας και ζεστή σαλάτα με μαυρομάτικα με εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τον διάσημο σεφ Χριστόφορο Πέσκια .

Αθλητική εκδήλωση-‘ Άθληση και Μεσογειακή Διατροφή’ .
Δρόμος της πόλης (Αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων σε δρόμους της πόλης μας)με συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών.

Eπίσης πραγματοποιθηκε ποδηλατοδρομία 11 χιλιομέτρων στους παραδοσιακούς ελαιώνες Ρουπακιάς. Η ποδηλατοδρομία ηταν σε συνεργασία με τοVelocity Bikes  και την ξενάγηση στους ελαιώνες ανέλαβε ο γεωπόνος-βιοκαλλιεργητής  κ.Γεώργιος Τσαρούχης.

 

Στην «ΕΛΑΙΑ 2015» συμμετείχαν και τις ευχαριστούμε θερμά, οι εξής  επιχειρήσεις:
ΚΡΑΣΙΑ – ΠΟΤΑ – ΝΕΡΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Ε.Π.Ε. – ΘΕΣΤΙΑ
Ν & Ν ΓΡΙΒΑΣ Ο.Ε.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΧΩΡΙΟ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΩΝ
ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΕΝΕ Ο.Ε.
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ.
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
Ν. ΝΑΚΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΚΑΡΟΥΣΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ A.E.
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
«ΤΖΙΦΡΗΣ»
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.
ΚΟΡΔΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΉΛΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
OLIVE PRESS
ΑΦΟΙ Ε. ΜΗΛΑ Ε.Ε.
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ Γ. – ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗΣ Σ. – Ε.Π.Ε.
ΙΘΑΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ
“LITHEO” COMPANY
ΚΤΗΜΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ  – ΩΡΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  – ΝIKI’S  GOODS
Χ & Χ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ Ο.Ε.
ΠΡΕΒΕΝΤΖΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
OLIVE QUEEN
MΙΧΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
ΑΦΕΣ ΣΙΔΕΡΗ Ο.Ε. – FRESH LINE
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΦΟΙ ΤΣΙΠΡΑ Ο.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
ΦΥΣΙΣ &  ΟΥΣΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ
ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΡΥΖΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
ΑΦΟΙ Π. ΚΟΥΤΕΡΗ Α.Ε.
ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ  Α.Β.Ε.Ε. – ΚΑΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΧΕΛΩΟΣ  Α.Β.Ε.Ε. – ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑ
ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΟΙΡΙΝΑ
ΑΠ. ΑΥΦΑΝΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
ΜΠΑΡΙΑΜΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ & ΛΟΥΚΟΥΜΙΩΝ.
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ – ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΣΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΜΕΛΙΣΣΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑ.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΣΥΖ. ΣΤΑΥΡΟΥ
Ο ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ
AGRINIO TEAM SNAILS
Ομάδα Παραγωγών Σαλιγκαριών Αιτωλοακαρνανίας.
ΓΩΓΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, ΡΥΖΟΜΑΚΑΡΟΝΩΝ (NOODLES) ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΜΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΗΛΕΙΑΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕ – ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – ΦΡΑΓΚΟΥ- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ “ΣΥΝ.Π.Ε-  ΚΡΑΣΙΑ – ΣΤΑΦΙΔΑ- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ILIS Α.Ε. – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩ- ΤΟΥΡΣΙΑ
776 deluxe foods a.e.-ΛΑΔΙ
Monopati SA

 

 

 

 

Θα θέλαμε τέλος να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της «ΕΛΑΙΑ 2015»

 • Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
 • ΠΕΜΕΤΕ
 • Γαία Τρόφιμα ΑΒΕΕ
 • Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου»
 • Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου – Ναυπακτίας «Η Ένωση»
 • Αφοί Ε. Μήλα ΕΕ
 • Κτήμα Ευθυμίου – Ωρέων
 • Κορδάτος Ι.ΑΒΕΕ-Σ.Ζαφείρης ΑΕ
 • Αμάλθεια ΑΕ
 • Ηλιδα ΑΒΕΕ
 •  Velocity -bikes
 • Παπαθανασίου ΑΒΕΕ
 •  Αϋφαντής Α. & Υιοί ΑΕ
 • Αφοι Στέφου & ΣΙΑ ΕΕ
 • Παπαθανασόπουλος Κ. – Πέτρινο Χωριό
 • Τριχωνίδα ΑΕ
 • ΣΑΩ ΑΒΕΕ
 • PLAGTON S.A
 • ΣΕΒΙΤΕΛ
 • ΑΦΟΙ ΤΟΛΗ
 • ENVIROLABS
 • MME

Ελαία 2015 – “Μια ωδή στην ελιά” -Δήλωση Δημάρχου Αγρινίου, Γ.Παπαναστασίου

 

16-10-2015, Δύο ημερίδες στα πλάισια των εκδηλώσεων ‘Ελαία 2015’

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με την Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας και το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΕΛΑΙΑ 2015 οργανώνει ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές Αγροτικής Ανάπτυξης: Κοινά Δίκτυα Προώθησης Τοπικών Προϊόντων». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, και ώρα 11.00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα στην οδό Παπαστράτου 53 και Σμύρνης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες της ημερίδας από το Live Streaming των εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Για το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε ΕΔΩ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Στα πλαίσια του προγράμματος Olive products in Mediterranean diet: Taste, Health and Mediterranean diet ’ Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’,  που αφορά σε διεθνή προκήρυξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC-PROM 2015, θα πραγματοποιηθούν τριήμερες εκδηλώσεις στο Αγρίνιο  ‘Ελαία 2015’ που έχουν ως θεματολογία το ελαιόλαδο, την επιτραπέζια ελιά και τη Μεσογειακή Διατροφή με στόχο:
ι) την προβολή και την προώθηση των προϊόντων ελιάς και του ελαιολάδου και την

ιι) ανάδειξη των προϊόντων της ελληνικής γης και ειδικά της Αιτ/νιας στο πλαίσιο της Μεσογειακής Διατροφής ως άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας και διάδοση των τοπικών μας παραδόσεων και του πολιτισμού μας.
Στα πλαίσια της ΕΛΑΙΑ-2015 ο Δήμος Αγρινίου διοργανώνει ημερίδα με θέμα  ‘Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’ το Σάββατο  9:00 πμ στο Επιμελητήριο Αιτ/νιας  Παπαστράτου 53 & Σμύρνης του Δήμου Αγρινίου.

Η  επιστημονική ημερίδα θα έχει ενημερωτικές διαλέξεις σε θέματα:

 • Ποιότητας

Ποιότητα παρθένου ελαιολάδου (Χριστοπούλου Έφη, Χημικός εμπειρογνώμονας της ΕΕ και του Δ.Σ.Ε)

Η έρευνα στην επιτραπέζια ελιά για βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητάς τηςΔρ. Χρυσούλα Τάσσου, Τακτική Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών  Προϊόντων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός –ΔΗΜΗΤΡΑ

Μεσογειακής Διατροφής και Ελαιοκομίας

Τα ελαιοκομικά προϊόντα ως όχημα μεταφοράς της Μεσογειακής διατροφής στο κόσμο. (Χαρτζουλάκης Κώστας, Γεωπόνος-Ερευνητής, τ. Δ/ντής Ινστιτούτου Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων)

Τα ελαιοκομικά προϊόντα ως βάση της μεσογειακής διατροφής του ανθρώπου’ (Μαραζιώτη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός & Σύμβουλος Διατροφής-Κέντρα Μεσογειακής Δίαιτας)

Ορθόδοξη θεολογική αναφορά στο ελαιόλαδο (Μάλαινος Φώτιος,’ Θεολόγος-Φιλόλογος, τ. Δ/ντης Λυκείου)

 • Υγείας

Μεσογειακή Διατροφή και Υγεία(Κανέλλου Αναστασία, Καθηγήτρια Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας).

 • Προώθησης

Στρατηγική προώθησης και ελληνικό ελαιόλαδο (Λίνα Ράππου, Γεωπόνος, ΜΒΑ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων & Προώθησης  Προϊόντων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)

Ελληνικό ελαιόλαδο: προώθηση και επώνυμες  εξαγωγές  (Καραντώνης Παναγιώτης, Οικονομολόγος, Διευθυντής του ΕΣΒΙΤΕ και μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Εθνικής Διεπαγγελματικής Ομάδας Ελαιολάδου και Ελιάς (Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.)

 • Ελαιοκομίας

Κλαδική μελέτη ελαιολάδου του Κέντρου επιχειρηματικότητας Αγρινίου της Τράπεζας Πειραιώς Τσιρογιάννη Βασιλική, Συνεργάτης Green Banking,   Ζυγούρη Σοφία,  Συνεργάτης Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,   Γουρούνα Αθανασία,  Συνεργάτης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  Τράπεζας Πειραιώς

Ομάδα παραγωγών Ελιάς και Ελαιολάδου Κούκη ΑκριβήΤεχνολόγος Γεωπόνος, Υπεύθυνη Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων ελιών, Aγροτικός Συνεταιρισμός  Ένωση Αγρινίου.

Για να δείτε την αφίσα της ημερίδας πατήστε afisa_agrinio_imerida_panepistimio-1

15-10-2015, Εκθέσεις φωτογραφίας – video και μαγειρεύω καλλυντικά στις εκδηλώσεις ‘ΕΛΑΙΑ 2015’

Στα πλαίσια του προγράμματος ‘Olive products in Mediterranean diet:Taste, Health and Mediterranean diet ’ Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’, που αφορά σε διεθνή προκήρυξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC-PROM 2015), θα πραγματοποιηθούν τριήμερες εκδηλώσεις στο Αγρίνιο ‘Ελαία 2015’ που έχουν ως θεματολογία το ελαιόλαδο, την επιτραπέζια ελιά και τη Μεσογειακή Διατροφή με στόχο:

ι) την προβολή και την προώθηση των προϊόντων ελιάς και του ελαιολάδου και την
ιι) ανάδειξη των προϊόντων της ελληνικής γης και ειδικά της Αιτ/νιας στο πλαίσιο της Μεσογειακής Διατροφής ως άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας και διάδοση των τοπικών μας παραδόσεων και του πολιτισμού μας.

Πλαισιώνοντας τις εκδηλώσεις Ελαία σε μια γενικότερη φιλοσοφία της Μεσογειακής Διατροφής ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (πολιτιστική, ιστορική, κοινωνική, εδαφική, περιβαλλοντική)  η οποία προωθεί την κοινωνική αλληλεπίδραση.
Την Παρασκευή 16/10/2015  και ώρα 19.00 εγκαινιάζονται δυο εκθέσεις φωτογραφίας.

1) ” Μεσογειακή Διατροφή ως τέχνη και επικοινωνία ” (Φωτογραφική ομάδα art8 του Παραδοσιακού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Αγρινίου)
2) ” Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία & Ποιότητα Ζωής ” (μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Για την art8 θα εκθέσουν οι φωτογράφοι:

Άγγελος Χριστοδουλάκης, Αλέξανδρος Κατσώνης, Αριστέα Σελιμά, Βαγγέλης Πυρπίλης, Γεωργία Καραχρήστου, Γιάννης Γρηγορίου, Γιώτα Παναγή,Δημήτρης Βάσσος, Δημήτρης Παναγής, Δημήτρης Πρέντζας, Δημοσθένης Καπώνης, Δώρα Τσαρούχη, Έμμυ Βαζούρα, Έμμυ Κωτσάκη, Θεοδώρα Κοκκίνη, Θεώνη Λειβαδίτη Κωνσταντίνα Γραμμένου, Κωνσταντίνος Ρίζος, Λάμπρος Μπαλτάς, Λεωνίδας Φραγκούλης, Μιχάλης Κότσαρης, Νικολέτα Γερολιμίνη, Ντίνος Τσιρογιάννης, Πάνος Καλτσάς, Ροζάρια Ρόμπολα, Σπύρος Πάσχος, Σπύρος Σαράκης, Ταρία Θεμελή και Τάσος Ντάτσης.
Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εκθέτουν φωτογραφίες και video μαθητές από γυμνάσια του Δήμου Αγρινίου και του Δήμου Θέρμου.

Στα πλαίσια των τριήμερων εκδηλώσεων στο Αγρίνιο «Ελαία 2015» την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, στη Δημοτική Αγορά και ώρα 18:00-23:00, η συγγραφέας Μαρία Σεραφειμίδου, θα παρασκευάσει καλλυντικά μπροστά στο κοινό !

«Ρίξτε μία ματιά στο ντουλάπι της κουζίνας σας. Έχετε αγνό λάδι ελιάς…Το αγνό ελαιόλαδο έχει μαλακτικές, ενυδατικές και αντισηπτικές ιδιότητες, χρησιμοποιείται πολλαπλώς και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Η χρήση του στο πρόσωπο, το καθιστά πρώτης τάξεως καλλυντικό με θεαματικά αποτελέσματα. Μπορούμε να φτιάξουμε κρέμες αντιγηραντικές, σέρουμ για το πρόσωπο για τις ρυτίδες έκφρασης, βραδινό λάδι για τα μάτια, σαπούνι και αφρόλουτρο με αιθέρια έλαια. Όχι, δεν χρειάζεστε σπουδές χημείας, ούτε να είστε αισθητικός, ούτε φυσικά να διαθέτετε κάποιο επιστημονικό εργαστήριο! Όλα τα προϊόντα ομορφιάς, είναι πολύ εύκολο να τα φτιάξουμε και αυτό θα δείξουμε» Μαρία Σεραφειμίδου

 Παραδείγματα.

Βαθύς καθαρισμός για το πρόσωπο :

«Ανακάτεψε χοντρό αλάτι με ελαιόλαδο και φτιάξε ένα ελαφρύ σκραμπ που απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και αφήνει λείο το δέρμα.

Ως κρέμα ματιών : Κάθε βράδυ βάλε λίγες σταγόνες ελαιόλαδο στην περιοχή γύρω από τα μάτια, αντί για κρέμα. Ισχυρό αντιγηραντικό Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή και αντιοξειδωτικά, γι΄ αυτό και είναι άριστο ως λάδι σέρουμ μαζί με προσθήκη αμυγδαλέλαιου  ή αιθερίων ελαίων.

Επίσης μέσα στο βιβλίο μου “Μαγειρεύω καλλυντικά¨” εκδόσεις Παπαδόπουλος θα βρείτε: μάσκες και ενυδατικές κρέμες προσώπου και σώματος, serum με αντιγηραντικές ιδιότητες, σαμπουάν μπύρας και με βότανα, σαπούνια και αφρόλουτρα, αντηλιακά για ασφαλές μαύρισμα, κολόνιες, κρέμες κατά των ραγάδων, αγνές βρεφικές κρέμες, after shave lotion, δεκάδες ακόμα καλλυντικά αλλά και μείγματα για την αντιμετώπιση γνωστών παθήσεων» Μαρια Σεραφειμίδου

15-10-2015, Ποδηλατική περιήγηση στους παραδοσιακούς ελαιώνες Ρουπακιάς

Στα πλαίσια του προγράμματος Olive products in Mediterranean diet: Taste, Health and Quality of life’ Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’, που αφορά σε διεθνή προκήρυξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC-PROM 2015 θα πραγματοποιηθούν τριήμερες εκδηλώσεις στο Αγρίνιο ‘Ελαία 2015’ που έχουν ως θεματολογία το ελαιόλαδο, την επιτραπέζια ελιά και τη Μεσογειακή Διατροφή με στόχο  ι) την προβολή και την προώθηση των προϊόντων ελιάς και του ελαιολάδου και την  ιι) ανάδειξη των προϊόντων της ελληνικής γης και ειδικά της Αιτ/νιας στο πλαίσιο της Μεσογειακής Διατροφής ως άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας και διάδοση των τοπικών μας παραδόσεων και του πολιτισμού μας.
Τα προϊόντα της ελιάς αποτελούν τη βάση της Μεσογειακής Διατροφής και έχουν ευεργετική ιδιότητά στην υγεία του καταναλωτή. Συμπληρωματικό μέρος της Μεσογειακής Διατροφής είναι η τακτική άσκηση (αθλητισμός, γυμναστική ή οποιασδήποτε μορφής κίνηση).
Στα πλαίσια της ΕΛΑΙΑ ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με το Velocitybikes διοργανώνει ποδηλατική περιήγηση  στους παραδοσιακούς ελαιώνες Ρουπακιάς αφιερωμένη στην ‘Άθληση και τη Μεσογειακή Διατροφή’ την Κυριακή 18/10/2015 με ώρα εκκίνησης 16:00 από την πλατεία Δημοκρατίας όπου και θα γίνει και ο τερματισμός. Πληροφορίες: 26410-24628. Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.  Στον τερματισμό θα υπάρχουν νερά και φρούτα! Επισημαίνουμε την χρήση κράνους προς  όλους τους συμμετέχοντες.

Η διαδρομή της ποδηλατοβόλτα μας!

Εκκίνηση πλατεία Δημοκρατίας , ποδηλατούμε ολόκληρη την Χαριλάου Τρικούπη και έπειτα στριβούμε αριστερά στην Πυλλήνης  και έπειτα ξανά αριστερά στην Πανεπιστήμιου. Στον κόμβο του Ρηγανά θα κινηθούμε δεξιά στην οδό Αγ. Ιωάννη Ρηγανά με κατεύθυνση τα γήπεδα ποδόσφαιρου «ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»  όπου θα λάβει χωρά και η ξενάγηση σε τοπικούς Ελαιώνες! Επιστροφή μέσω των οδών Αγ. Ιωάννη Ρηγανά, στην συνεχεία στην οδό Σκόπα, όπου και στριβούμε δεξιά στην οδό Ευτυχίας. Στην διασταύρωση συνεχίζουμε επί της οδού Γοργοποτάμου και έπειτα αριστερά στην οδό Κακαβιά. Τέλος στριβούμε αριστερά στην οδό Σταίκου και τερματίζουμε στην Πλατεία Δημοκρατίας.

13-10-2015, ‘Ελαία 2015’ Γευσιγνωσία σε μαθητές

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Στα πλαίσια του προγράμματος Olive products in Mediterranean diet: Taste, Health and Mediterranean diet ’ Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’,  που αφορά σε διεθνή προκήρυξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC-PROM 2015, θα πραγματοποιηθούν τριήμερες εκδηλώσεις στο Αγρίνιο  ‘Ελαία 2015’ που έχουν ως θεματολογία το ελαιόλαδο, την επιτραπέζια ελιά και τη Μεσογειακή Διατροφή με στόχο:

ι) την προβολή και την προώθηση των προϊόντων ελιάς και του ελαιολάδου και την
ιι) ανάδειξη των προϊόντων της ελληνικής γης και ειδικά της Αιτ/νιας στο πλαίσιο της Μεσογειακής Διατροφής ως άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας και διάδοση των τοπικών μας παραδόσεων και του πολιτισμού μας.

Στα πλαίσια της ΕΛΑΙΑ ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μεταξύ των άλλων δράσεων διοργανώνει την Παρασκευή  8:30-13.00 πμ στην Δημοτική Αγορά του Δήμου Αγρινίου:

ι) οργανοληπτική αξιολόγηση του επιτραπέζιας ελιάς από τον Δρ Κώστα Τερτιβανίδη, Προϊστάμενο Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ΠΕ Χαλκιδικής, Επικεφαλή της Ομάδας Οργανοληπτική Αξιολόγηση της ελιάς και
ιι) οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου από την Δρ Κυριακή Ζηνοβιάδου, Επικ. Καθηγήτρια Κολέγιο Περρωτής, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και την κ. Ψηλού Βασιλική, Γεωπόνο με ειδίκευση στην οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου σε μαθητές του Γυμνασίου.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι οι μαθητές να γνωρίσουν το ποιοτικό ελαιόλαδο και την ποιοτική επιτραπέζια ελιά με θεωρητικό και πρακτικό τρόπο και να μάθουν να διακρίνουν τους διάφορους τύπους ελαιολάδων και ελιάς αλλά πάνω απ’ όλα να εκτιμήσουν την αξία του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς.

13-10-2015, ‘Eλαία 2015’ Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής

Παρασκευή  16 Οκτωβρίου 2015
Δημοτική Αγορά Αγρινίου 8:30-14:00
8:30
Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου και ελιάς σε μαθητές  Γυμνασίων
Δρ Τερτιβανίδης Κώστας Δ/ντης ΔΑΟΚ  ΠΕ Χαλκιδικής,
Δρ Ζηνοβιάδου Κυριακή, Επ. Καθηγήτρια, Κολέγιο Περρωτής, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσ/νικης.
Ψηλού Βασιλική, Γεωπόνος, Ειδίκευση στην Οργανολ. Αξιολ. Ελαιολάδου
8:30
Παιδομαγειρέματα σε παιδιά του νηπιαγωγείου  από τοπικούς chef, ΚΔΑΠ Αγρινίου ‘Η Φαντασία’
10:00
Το ελαιόλαδο στη διατροφή των παιδιών’  Μαίρη Λυμπέρη, Κλινικός Διατροφολόγος , MSc στη Διατροφή και Δημόσια Υγεία   
Αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτ/νιας 11:00-16:00
11:00
Επιστημονική ημερίδα ‘Στρατηγικές Αγροτικής Ανάπτυξης: Κοινά Δίκτυα Προώθησης Τοπικών Προϊόντων’ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής Δήμου Αγρινίου
Δημοτική Αγορά Αγρινίου 17
:00-23:00
17:00
Παιδομαγειρέματα σε παιδιά του ΚΔΑΠ  Αγρινίου ‘Η Φαντασία’ από τοπικούς chef
18:00 
Μαγειρεύω καλλυντικά’ Μαρία Σεραφιμίδου, Η συγγραφέας θα παρασκευάσει καλλυντικά μπροστά στο κοινό
19:00  
Εγκαίνια  εκθέσεων
Τυποποιημένων προϊόντων ελιάς και ελαιολάδου (συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Αιτ/νιας) Φωτογραφίας και video με θέμα ‘Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή:  Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’ (μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Φωτογραφίας με θέμα  ‘Μεσογειακή Διατροφή ως τέχνη και επικοινωνία’ -ART 8  του Παραδοσιακού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Αγρινίου
20:00
Επίδειξη τοπικών εδεσμάτων από συλλόγους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης κλπ.
20:30
Μουσικοχορευτική βραδιά με συμμετοχή των χορευτικών του Δήμου Αγρινίου, των ΚΑΠΗ και του Παραδοσιακού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Αγρινίου καθώς και της χορωδίας του Παραδοσιακού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου
Σάββατο  17 Οκτωβρίου 2015
Αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτ/νιας 9:00-14:00
9:00
Επιστημονική ημερίδα με θέμα ‘Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία, Ποιότητα Ζωής’ με ενημερωτικές διαλέξεις και τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων σε θέματα

 • Ποιότητας  (Χριστοπούλου Έφη, Τάσσου Χρυσούλα)
 • Υγείας (Κανέλλου Αναστασία)
 • Μεσογειακής Διατροφής και ελαιοκομίας (Χαρτζουλάκης Κώστας, Μαραζιώτη Ειρήνη,  Μάλαινος  Φώτιος)
 • Προώθησης ( Καραντώνης Παναγιώτης, Ράππου Μαγδαληνή)
 • Ελαιοκομίας (Ακριβή Κούκη, Τσακανίκας Δημήτρης,  Τσιρογιάννη Βασιλική, Ζυγούρη Σοφία, Γουρούνα Αθανασία)

Δημοτική Αγορά Αγρινίου 17:00-22:00
18:00  
Έκθεση τοπικών προϊόντων -Επιμελητήριο Αιτ/νιας
18:30   
Πώς θα μεταδώσουμε στη νέα γενιά τα οφέλη των προϊόντων της ελιάς’ Ειρήνη Μαραζιώτη, Εκπαιδευτικός & Σύμβουλος Διατροφής-Κέντρα Μεσογειακής Δίαιτας
19:00
Zωντανή επίδειξη τοπικών συνταγών μαγειρικής/ ζαχαροπλαστικής με ελαιόλαδο σε συνδυασμό με τοπικά προϊόντα από τον διακεκριμένο σεφ Χριστόφορο Πέσκια.
20:00 
Μουσική βραδιά

 Κυριακή  18 Οκτωβρίου 2015
Πλατεία Δημοκρατίας 16:00 -20:00
16
:00 Αθλητικές εκδηλώσεις

Αγώνας δρόμου: ο Γύρος της Πόλης ‘Μεσογειακή Διατροφή και Άθληση
Ποδηλατοδρομία στους παραδοσιακούς ελαιώνες της Ρουπακιάς-Velocity bikes

18:00  Βράβευση μαθητών που συμμετείχαν στο Μαθητικό Διαγωνισμό φωτογραφίας και video με θέμα ‘Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή:  Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’
18.30
   Συναυλία του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου

Κατεβάστε το 4σέλιδο πρόγραμμα εκδηλώσεων programma_4selido_2015-0_(1)

Δείτε την πρόσκληση

13-10-2015, Μεσογειακή διατροφή και άθληση ‘Ο δρόμος της πόλης’

Για να δείτε την διαδρομή πατήστε ΕΔΩ

Στα πλαίσια του προγράμματος Olive products in Mediterranean diet: Taste, Health and Mediterranean diet ’ Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’,  που αφορά σε διεθνή προκήρυξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC-PROM 2015 θα πραγματοποιηθούν τριήμερες εκδηλώσεις στο Αγρίνιο  ‘Ελαία 2015’ που έχουν ως θεματολογία το ελαιόλαδο, την επιτραπέζια ελιά και τη Μεσογειακή Διατροφή με στόχο  ι) την προβολή και την προώθηση των προϊόντων ελιάς και του ελαιολάδου και την  ιι) ανάδειξη των προϊόντων της ελληνικής γης και ειδικά της Αιτ/νιας στο πλαίσιο της Μεσογειακής Διατροφής ως άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας και διάδοση των τοπικών μας παραδόσεων και του πολιτισμού μας.
Τα προϊόντα της ελιάς αποτελούν τη βάση της Μεσογειακής Διατροφής και έχουν ευεργετική ιδιότητά στην υγεία του καταναλωτή. Η συγκεκριμένη διατροφική σύνθεση της Μεσογειακής Διατροφής έχει ως αποτέλεσμα αφενός χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη και αφετέρου υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και ίνες. Η καθημερινή κατανάλωση ελαιόλαδου συνεπάγεται υψηλή περιεκτικότητα της δίαιτας σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Συμπληρωματικό μέρος της Μεσογειακής Διατροφής είναι η τακτική άσκηση (αθλητισμός, γυμναστική ή οποιασδήποτε μορφής κίνηση).
Στα πλαίσια της ΕΛΑΙΑ ο Δήμος Αγρινίου διοργανώνει Αγώνα Δρόμου αφιερωμένο στην ‘Άθληση και τη Μεσογειακή Διατροφή’. Ο αγώνας θα είναι ο γύρος της πόλης του Αγρινίου, απόστασης 5.000 μέτρων την Κυριακή 18/10/2015 με ώρα εκκίνησης 16:00 από την κεντρική πλατεία. Τερματισμός στην Κεντρική πλατεία. Πληροφορίες για τον αγώνα : 08:00 – 14:00 πρωινές ώρες στο τηλέφωνο 26410-39631. Θα υπάρχουν 4 κατηγορίες (Ανδρών -Γυναικών ) & (Αγοριών – Κοριτσιών ηλικίας μέχρι 17 ετών). Όλοι οι τερματίζοντες θα παραλάβουν αναμνηστικό μετάλλιο. Στους πρώτους νικητές θα τους απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλιο. Στον τερματισμό θα υπάρχουν νερά και φρούτα.

06-10-2015, Εκδηλώσεις ‘ΕΛΑΙΑ 2015’

07-01-2016, ΕΛΑΙΑ 2015: Hμερολόγιο με τα βραβευμένα έργα των μαθητών

23-10-2015, ΕΛΑΙΑ 2015 – “Μία ωδή στην ελιά”

21-10-2015, Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις Ελαία 2015

17-10-2015, ‘ΕΛΑΙΑ 2015’, Zωντανή επίδειξη (LIVE Streaming) τοπικών συνταγών μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής

16-10-2015, Δύο ημερίδες στα πλαίσια των εκδηλώσεων “ΕΛΑΙΑ 2015”

15-10-2015, Εκθέσεις φωτογραφίας – video και μαγειρεύω καλλυντικά στις εκδηλώσεις “ΕΛΑΙΑ 2015”

15-10-2015, Ποδηλατική περιήγηση στους παραδοσιακούς ελαιώνες Ρουπακιάς

13-10-2015, ‘Ελαία 2015’ Γευσιγνωσία σε μαθητές

13-10-2015, ‘Eλαία 2015’ Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

13-10-2015, Μεσογειακή διατροφή και άθληση “Ο δρόμος της πόλης”

1-10-2015 Διαγωνισμός φωτογραφίας και βίντεο στα πλαίσια των εκδηλώσεων “ΕΛΑΙΑ 2015

Οι εκδηλώσεις ‘ΕΛΑΙΑ 2015’ συνεχίζονται για δεύτερη συνεχή χρονιά και θα πραγματοποιηθούν στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο. Έχουν ως θεματολογία το ελαιόλαδο, την επιτραπέζια ελιά και τη Μεσογειακή Διατροφή  με στόχο την πολιτιστική δραστηριοποίηση με αφορμή το γεγονός και την ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων που σχετίζονται με την Μεσογειακή Διατροφή.
Η πρόταση που κατατέθηκε από το Δήμο Αγρινίου σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κριτσάς στη Κρήτη, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Αγίου Νικολάου και η οποία φέρει τον τίτλο ‘Olive products in Mediterranean diet: Taste, Health and Mediterranean diet ’ Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’, αφορά σε διεθνή προκήρυξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC-PROM 2015) και επιλέχθηκε μεταξύ πολλών άλλων προτάσεων που είχαν υποβληθεί διεθνώς.
Ο Διεθνής Επιστημονικός, Εκπαιδευτικός και Πολιτισμικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) ενέταξε τη Μεσογειακή Διατροφή στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας παρέχοντας μεγάλες δυνατότητες για τη διαφήμιση της ιστορίας και την πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Αγρινίου ανοίγοντας ορίζοντες όχι μόνο για τη διάδοση των τοπικών μας παραδόσεων και του πολιτισμού μας αλλά και για την ανάδειξη των προϊόντων της ελληνικής γης και ειδικά της Αιτ/νιας. Ο Μεσογειακός τρόπος διατροφής πρόκειται για ένα εξαιρετικό πολιτιστικό χαρακτηριστικό που αποτελείται από τοπία, καλλιέργειες, τεχνικές καλλιέργειας, αγορές, χώρους και γαστρονομικές καινοτομίες και παραδόσεις τα οποία έχουν μεταδοθεί από γενιά σε γενιά.
Ο θεσμός ‘ΕΛΑΙΑ’ αποτελεί «γιορτή» με κοινό τόπο συνάντησης αγροτών, εμπόρων, ελαιοπαραγωγών, τυποποιητών, συλλόγων, πολιτών και επιστημόνων με σκοπό να ενδυναμώσει περαιτέρω την οικονομία της περιοχής.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων Ελαία 2015 θα πραγματοποιηθούν:

 Παρασκευή  16/10/2015.

1. Εκδηλώσεις προβολής με το ελαιόλαδο, τις ελιές και τα προϊόντα της ελιάς ως πρωταγωνιστές στη Μεσογειακή Διατροφή στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου.

 • Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου και ελιάς σε μαθητές .
 • Έκθεση προϊόντων ελιάς και ελαιολάδου.
 •  Παιδομαγειρέματα σε μαθητές από τοπικούς chef.
 • Kαλλιτεχνικό διαγωνισμό φωτογραφίας και video με θέμα ‘Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή:  Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’ καθώς και έκθεση των έργων από μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Φωτογραφική έκθεση από φωτογράφους της ART 8 με θεματολογία τη Μεσογειακή Διατροφή ως τέχνη και επικοινωνία.
 • Επίδειξη τοπικών προϊόντων και συνταγών μαγειρικής από συλλόγους/ chef ξενοδοχείων/ΚΑΠΗ κλπ.
 • Η γνωστή Μαρία Σεραφειμίδου μαγειρεύει φυσικά καλλυντικά. Η συγγραφέας θα παρασκευάσει μπροστά στο κοινό τις συνταγές της και θα υπογράψει τα αντίγραφα του βιβλίου της «Μαγειρεύω Καλλυντικά».
 • Mουσική βραδιά

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας και το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου την Παρασκευή 16/10/2015 διοργανώνουν ημερίδα με θέμα ‘Στρατηγικές Αγροτικής Ανάπτυξης: Κοινά Δίκτυα Προώθησης Τοπικών Προϊόντων’ στο Επιμελητήριο Αιτ/νιας.

 Σάββατο 17/10/2015.
2.
Μια επιστημονική ημερίδα με θέμα τα Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή με ενημερωτικές διαλέξεις και τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων στο Επιμελητήριο Αιτ/νιας.
3.
Zωντανή επίδειξη τοπικών συνταγών μαγειρικής/ ζαχαροπλαστικής με ελαιόλαδο σε συνδυασμό με τοπικά προϊόντα από τον εγκεκριμένο σεφ Χριστόφορο Πέσκια.

Κυριακή 18/10/2015
4.
Αθλητικές εκδηλώσεις ‘ Μεσογειακή Διατροφή και Άθληση’ και τελετή λήξης των εκδηλώσεων με συναυλία του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Αγρινίου.

01-10-2015, Διαγωνισμός φωτογραφαφίας και βίντεο στα πλαίσια των εκδηλώσεων ‘ΕΛΑΙΑ 2015’

Ο Δήμος Αγρινίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων  Ελαία 2015 θα πραγματοποιήσει καλλιτεχνικό διαγωνισμό φωτογραφίας και video με θέμα ‘Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή:  Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’ καθώς και έκθεση των έργων από μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους μαθητικούς διαγωνισμούς φωτογραφίας και δημιουργίας video στα πλαίσια των εκδηλώσεων Ελαία 2015 ενημερώνουμε ότι:

1.Η αξιολόγηση των φωτογραφιών και των video θα γίνει από πενταμελή Κριτική Επιτροπή που την απαρτίζουν οι:

Α) Γαρουφαλής Χρήστος, Καλλιτεχνικός Δ/ντης του Εικαστικού Εργαστηρίου Αγρινίου.

Β) Γιολδάσης Σπύρος, Διδάσκων φωτογραφίας του Εικαστικού Εργαστηρίου Αγρινίου.

Γ)  Φραγκούλης Λεωνίδας, Αρχιτέκτονας, Μέλος της Συντονιστικής Ομάδας Art8.

Δ)  Γιαννακόπουλος Γιάννης, Φωτογράφος, Οπερατέρ.

Ε)  Μίκροβας Αντώνης, Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος Β’ ΕΛΜΕ.

2.Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει  με 1-3 έργα.

3.Όλοι οι μαθητές που θα συμμετέχουν θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.

4.Θα δοθούν έπαινοι συμμετοχής στα σχολεία με τα πρώτα βραβευθέντα έργα.

5.Τα 12 επιλεχθέντα έργα φωτογραφίας θα χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση ημερολογίου έτους 2016 από τα οποία θα βραβευτούν τα τρία (3).

6.Το πρώτο βραβείο φωτογραφίας και δημιουργίας video θα είναι ένα tablet.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

“Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής”.

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές της Α, Β΄ και Γ’ των σχολικών μονάδων Γυμνασίου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτ/νιας.
 2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει προσωπικά με ένα (1) έργο .
 3. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε ψηφιακό αρχείο jpeg, έως 300 dpi, με οριζόντια ή κάθετη διάσταση τουλάχιστον 1400 pixels με μέγιστο αρχείο 2 MB και χρωματιστό προφίλ s-RGB  ώστε να μπορεί να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου.
 4. Στο όνομα κάθε αρχείου πρέπει να είναι το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου με κεφαλαίους χαρακτήρες και ο τίτλος της φωτογραφίας.
 5. Η παράδοση των φωτογραφιών θα γίνει σε ψηφιακή μορφή με CD και εκτυπωμένη (διαστάσεις 30Χ 45) μαζί με τη συνημμένη αίτηση συμπληρωμένη με τα ατομικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
 6.  Κάθε σχολείο παρακαλείται να αποστείλει όλα τα έργα των μαθητών του συγκεντρωτικά.
 7. Το κάθε έργο-συμμετοχή θα πρέπει να συνοδεύεται από υπογεγραμμένη φόρμα του γονέα / κηδεμόνα ότι αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού (βλ. Υπόδειγμα 1).
 8. Τα έργα (ανά σχολείο) θα πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου (Τσιτσιμελή και Εθνική Οδός, Αγρίνιο ΤΚ. 30100). Καταληκτική Ημερομηνία Συμμετοχής  9 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
 9. H αξιολόγηση των έργων θα γίνει από πενταμελή Κριτική Επιτροπή που θα αποτελείται από καθηγητές του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Αγρινίου αλλά και από άλλους ειδικούς επαγγελματίες.
 10. Όλα τα έργα θα παραδοθούν από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου στην κριτική επιτροπή με καλυμμένα τα στοιχεία του συμμετέχοντα για τη διασφάλιση του αδιάβλητου του διαγωνισμού.
 11. Όλα τα έργα-συμμετοχές θα προβληθούν σε έκθεση που θα γίνει σε αίθουσα της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αγρινίου στα πλαίσια της ανωτέρω δράσης και για χρονικό διάστημα που θα αποφασισθεί από την Οργανωτική Επιτροπή. Η ημερομηνία και ο χώρος έκθεσης θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους.
 12. Τα πρωτότυπα έργα έρχονται στην κυριότητα των οργανωτών και δεν επιστρέφονται, θα μπορούν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν για συμμετοχή σε έκθεση ή για ανατύπωση σε έντυπα του Δήμου.
 13. Από το σύνολο των συμμετοχών θα επιλεγούν 12 έργα (δώδεκα) που θα χρησιμοποιηθούν για εκτύπωση ημερολογίου του έτους 2016 με ευθύνη και δικαιώματα του Δήμου Αγρινίου.
 14. Από τα 12 επιλεγέντα έργα θα βραβευτούν 3 (τρία).
 15. Θα δοθεί και Ειδικό βραβείο στο οποίο θα συμμετέχουν παιδιά από τους Συλλόγους «Παναγία Ελεούσα», «Χαμόγελο του Παιδιού», «ΕΛΕΠΑΠ», « Ηλιαχτίδα» και Ειδικό Σχολείο Αγρινίου.
 16. Οι διοργανωτές δικαιούται να αποκλείσουν οποιαδήποτε φωτογραφία η οποία δεν συνάδει με το πνεύμα του διαγωνισμού ή δεν ακολουθεί τους κανονισμούς.
 17. Στη λήξη των εκδηλώσεων ‘Ελαία 2015’ θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ενώ παράλληλα θα γίνει και η βράβευση των νικητών.
 18. Όλοι οι μαθητές των σχολείων που θα συμμετάσχουν θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.
 19. Πληροφορίες-Διευκρινήσεις: Δήμος Αγρινίου, Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, τηλ: 26413-63452 Β. Χατζηαγάπη.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ video

“Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής”.

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές της Α, Β΄ και Γ’ των σχολικών μονάδων Γυμνασίου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτ/νιας.
 2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει προσωπικά με ένα (1) έργο (ατομική συμμετοχή).
 3. Τα video θα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή DVD ή USB  με χρονική διάρκεια το μέγιστο 5 λεπτά.
 4. H παράδοση των video θα γίνει σε ψηφιακή μορφή (DVD).
 5. Κάθε σχολείο παρακαλείται να αποστείλει όλα μαζί τα DVD των μαθητών του συγκεντρωτικά.
 6. Το κάθε έργο-συμμετοχή θα πρέπει να συνοδεύεται από υπογεγραμμένη φόρμα του γονέα / κηδεμόνα ότι αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού (βλ. Υπόδειγμα 2).
 7. Τα DVD (ανά σχολείο) θα πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου (Τσιτσιμελή και Εθνική Οδός, Αγρίνιο ΤΚ. 30100). Καταληκτική Ημερομηνία Συμμετοχής 9 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
 8. H αξιολόγηση των έργων θα γίνει από πενταμελή Κριτική Επιτροπή που θα αποτελείται από καθηγητές του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Αγρινίου αλλά και από άλλους ειδικούς επαγγελματίες.
 9. Όλα τα έργα θα παραδοθούν από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου στην κριτική επιτροπή χωρίς τα στοιχεία του συμμετέχοντα για τη διασφάλιση του αδιάβλητου του διαγωνισμού.
 10. Όλα τα έργα-συμμετοχές θα προβληθούν σε ειδική εκδήλωση  που θα γίνει σε αίθουσα της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αγρινίου στα πλαίσια της ανωτέρω δράσης και για χρονικό διάστημα που θα αποφασισθεί από την Οργανωτική Επιτροπή. Η ημερομηνία και ο χώρος έκθεσης θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους.
 11. Θα δοθεί  έπαινος συμμετοχής στα παιδιά που θα συμμετέχουν από τους Συλλόγους «Παναγία Ελεούσα», «Χαμόγελο του Παιδιού», «ΕΛΕΠΑΠ», « Ηλιαχτίδα» και Ειδικό Σχολείο Αγρινίου.
 12. Οι διοργανωτές δικαιούται να αποκλείσουν οποιαδήποτε video το οποίο δεν συνάδει με το πνεύμα του διαγωνισμού ή δεν ακολουθεί τους κανονισμούς.
 13. Στη λήξη των εκδηλώσεων ‘Ελαία 2015’ θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ενώ παράλληλα θα γίνει και η βράβευση των νικητών.
 14. Όλοι οι μαθητές των σχολείων που θα συμμετάσχουν θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.
 15. Πληροφορίες-Διευκρινήσεις: Δήμος Αγρινίου, Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, τηλ: 26413-63452 Β. Χατζηαγάπη.

29-9-2015, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΑΙΑ 2015

Οι εκδηλώσεις ‘ΕΛΑΙΑ 2015’ συνεχίζονται για δεύτερη συνεχή χρονιά και θα πραγματοποιηθούν στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο. Έχουν ως θεματολογία το ελαιόλαδο, την επιτραπέζια ελιά και τη Μεσογειακή Διατροφή  με στόχο την πολιτιστική δραστηριοποίηση με αφορμή το γεγονός και την ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων που σχετίζονται με την Μεσογειακή Διατροφή.

Η πρόταση που κατατέθηκε από το Δήμο Αγρινίου σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κριτσάς στη Κρήτη, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Αγίου Νικολάου και η οποία φέρει τον τίτλο ‘Olive products in Mediterranean diet: Taste, Health and Mediterranean diet ’ Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή: Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’, αφορά σε διεθνή προκήρυξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC-PROM 2015) και επιλέχθηκε μεταξύ πολλών άλλων προτάσεων που είχαν υποβληθεί διεθνώς.
Ο Διεθνής Επιστημονικός, Εκπαιδευτικός και Πολιτισμικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) ενέταξε τη Μεσογειακή Διατροφή στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας παρέχοντας μεγάλες δυνατότητες για τη διαφήμιση της ιστορίας και την πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Αγρινίου ανοίγοντας ορίζοντες όχι μόνο για τη διάδοση των τοπικών μας παραδόσεων και του πολιτισμού μας αλλά και για την ανάδειξη των προϊόντων της ελληνικής γης και ειδικά της Αιτ/νιας. Ο Μεσογειακός τρόπος διατροφής πρόκειται για ένα εξαιρετικό πολιτιστικό χαρακτηριστικό που αποτελείται από τοπία, καλλιέργειες, τεχνικές καλλιέργειας, αγορές, χώρους και γαστρονομικές καινοτομίες και παραδόσεις τα οποία έχουν μεταδοθεί από γενιά σε γενιά.
Ο θεσμός ‘ΕΛΑΙΑ’ αποτελεί «γιορτή» με κοινό τόπο συνάντησης αγροτών, εμπόρων, ελαιοπαραγωγών, τυποποιητών, συλλόγων, πολιτών και επιστημόνων με σκοπό να ενδυναμώσει περαιτέρω την οικονομία της περιοχής.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων Ελαία 2015 θα πραγματοποιηθούν:

 Παρασκευή  16/10/2015.
1. Εκδηλώσεις προβολής
με το ελαιόλαδο, τις ελιές και τα προϊόντα της ελιάς ως πρωταγωνιστές στη Μεσογειακή Διατροφή στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου.

 • Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου και ελιάς σε μαθητές .
 • Έκθεση προϊόντων ελιάς και ελαιολάδου.
 •  Παιδομαγειρέματα σε μαθητές από τοπικούς chef.
 • Kαλλιτεχνικό διαγωνισμό φωτογραφίας και video με θέμα ‘Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή:  Γεύση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής’ καθώς και έκθεση των έργων από μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Φωτογραφική έκθεση από φωτογράφους της ART 8 με θεματολογία τη Μεσογειακή Διατροφή ως τέχνη και επικοινωνία.
 • Επίδειξη τοπικών προϊόντων και συνταγών μαγειρικής από συλλόγους/ chef ξενοδοχείων/ΚΑΠΗ κλπ.
 • Η γνωστή Μαρία Σεραφειμίδου μαγειρεύει φυσικά καλλυντικά. Η συγγραφέας θα παρασκευάσει μπροστά στο κοινό τις συνταγές της και θα υπογράψει τα αντίγραφα του βιβλίου της «Μαγειρεύω Καλλυντικά».
 • Mουσική βραδιά
  Παράλληλα με τις εκδηλώσεις το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας και το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου την Παρασκευή 16/10/2015 διοργανώνουν ημερίδα με θέμα ‘Στρατηγικές Αγροτικής Ανάπτυξης: Κοινά Δίκτυα Προώθησης Τοπικών Προϊόντων’ στο Επιμελητήριο Αιτ/νιας.

 Σάββατο 17/10/2015.
2. 
Μια επιστημονική ημερίδα με θέμα τα Προϊόντα ελιάς στη Μεσογειακή Διατροφή με ενημερωτικές διαλέξεις και τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων στο Επιμελητήριο Αιτ/νιας.
3. 
Zωντανή επίδειξη τοπικών συνταγών μαγειρικής/ ζαχαροπλαστικής με ελαιόλαδο σε συνδυασμό με τοπικά προϊόντα από τον εγκεκριμένο σεφ Χριστόφορο Πέσκια.   

Κυριακή 18/10/2015
Αθλητικές εκδηλώσεις
‘ Μεσογειακή Διατροφή και Άθληση’ και τελετή λήξης των εκδηλώσεων με συναυλία του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Αγρινίου.

29/09/2014, Φεστιβάλ Ελαίας

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας ελαιολάδου, παραγωγοί, ελαιουργοί, τυποποιητές και έμποροι.

festibal_agrinio_elaia_2014

23/9/2014, ΕΛΑΙΑ 2014: ΠΡOΓΡAMMΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διήμερο με Δράσεις προβολής και προώθησης των προϊόντων ελιάς που αφορούν στην ποιότητα, στην υγεία και στη γαστρονομία, από τον Δήμο Αγρινίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας, στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2014.

programma_ekdiloseon.teliko

18/09/2014, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

έλαία 2014’

Διήμερες εκδηλώσεις προβολής και προώθησης προϊόντων ελιάς 

 στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2014 στο Δήμο Αγρινίου

programma_elaia-2014

typos_18-9-2014-1

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window