ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Έχει την ευθύνη του συντονισμού και της Προβολής του Δημοτικού Έργου.

Α) Το σύνολο  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών  της  Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ) Θα συνεπικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α) Τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.      

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας, της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού  καθώς και τα θέματα Νέας Γενιάς.

Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Βιβλιοθηκών και Αρχείων της Διεύθυνσης Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού .

ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής.

ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (χωρίς αντιμισθία)

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ΚΕΠ

ΣΚΑΡΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τις αρμοδιότητες και την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του καταργούμενου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ΚΟΙΠΑ

ΣΚΟΥΦΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (χωρίς αντιμισθία)

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Close Search Window