Για να αγοράσετε κάρτες στάθμευσης απευθυνθείτε σε περίπτερα και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδική σήμανση πώλησης καρτών. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Δημοτική Αστυνομία Γ. Καραππαπά 7, 1ος όροφος και  στα τηλ. 2641364400.

Comments are closed.

Close Search Window